Granskning av David Lundblads konstnärliga doktorsexamen

fredag, november 29, 2019 - 15:00
Olaus Petrin kirkko
Granskning av doktorsexamen
Fritt inträde
Granskning av doktorsexamen.

Lectio-delen av granskningstillfället äger rum kl 15.00. Granskningstillfället fortsätter i Wegelius-salen (Sibelius-Akademin, Tölögatan 28) kl 16.15.

Titeln på doktorsexamen: Svensk körklang. Ett vokalt perspektiv från 1800-talet till nutid

Nämnden som utvärderat de konstnärliga lärdomsproven: Kati Hämäläinen, Matti Hyökki, Markus Lehtinen, Seppo Murto, Robert Sund

Granskare av den skriftliga avhandlingen: Karin Johansson, Ulla-Britta Broman-Kananen

Kustos för granskningsceremonin: Peter Peitsalo

Mer information:
David Lundblad dirigent@home.se