Tyttöys kehollisuudessa – Tiina Jalkanens disputation

måndag, december 17, 2018 - 12:00
Teatterikorkeakoulu
Väitöstilaisuus / Disputation / Public Examination of Doctoral Research

Danskonstmagister Tiina Jalkanens doktorsforskning

Tyttötrilogiasta kokemusten kirjoa avaavaan taidepedagogiikkaan

granskas offentligt måndagen den 17 december 2018 klo 12 på Konstuniversitetets Teaterhögskola (Auditorium 1, Aspnäsgatan 6, Helsingfors). Tillställningen är finskspråkig. Som opponenter fungerar FD Raisa Foster och professor Elina Oinas. Kustos är professor i konstnärlig forskning Leena Rouhiainen.

Välkomna!

Doktorsforskningen finns till påseende 10 dagar innan disputationen på biblioteket på Konstuniversitetets Teaterhögskola. Doktorsforskningen publiceras i Teaterhögskolans Acta Scenica -serie och kan köpas på dagen för disputationen på Teaterhögskolans bibliotek. Efter disputationen kan boken köpas på biblioteket eller beställas via e-post: . eller läsas i pdf-format via Open Access länken: helda.helsinki.fi/teak.