Seminariet Muntlig tradition och den tidiga musikens historia

Konstuniversitetets historieforums projekt om muntlig tradition ordnar i samarbete med nätverket Muistitietotutkijoiden verkosto – FOHN ry ett seminarium kring forskning om muntlig tradition

Seminariet äger rum den 24.9.2021 kl. 10–15 i konsertsalen i Sibelius-Akademins R-hus (Norra Järnvägsgatan 9). Muntlig tradition är kunskap om det förflutna som bygger på människornas egna erfarenheter eller den kollektiva erfarenheten av livet förr i tiden. 

Den andra seminariedagen, den 25.9.2021, ordnas i samarbete med förbundet Suomen vanhan musiikin liitto ry vid Teaterhögskolan (Auditorium 1, Aspnäsgatan 6). Teman för dagen är den tidiga musikens fält i Finland samt den historik om den tidiga musikens ankomst till Finland som förbundet har sammanställt.

Förhandsanmälan krävs. Anmälningsblanketten publiceras inom kort.

Mer information: Nanne Immonen, nanne.immonen@uniarts.fi

Tid

24.9.2021 kl 10:00 – 15:00

Plats

R-huset

Pohjoinen Rautatiekatu 9

00100 Helsinki

Konsertsalen i R-huset

Biljetter

Fritt inträde

Mer information


Konserter och biljettförsäljning börjar i augusti i enlighet med de publikbegränsningar som gällde vid den tiden. Mer information om konsertlokaler och biljettförsäljning kommer att ges efter den 13 augusti 2021.

Plats på kartan

Se vägbeskrivning