INSTÄLLED: Pianister från Estlands musikakademi uppträder

Piano musik.

Konserten med Estlands musik- och teaterakademis (EAMT) pianostuderande är en del av utbytesprojektet Crossing Keyboards mellan Konstuniversitetets Sibelius-Akademi och musikakademier i de baltiska länderna. I projektet deltar Estlands musik- och teaterakademi, den lettiska musikakademin Jāzeps Vītols och den litauiska musik- och teaterakademin.

Pianostuderande från Estlands musik- och teaterakademi Hyewon Chung, Evita Lohu, Liisa-Maria Marrandi, Lukas Gedvilas, Sven-Sander Šestakov 

Evenemanget stöds av Erasmus/Nordplus-programmet.

I besöket ingår mästarkurser som hålls av professorerna Ivari Ilja och Mati Mikalai vid Estlands musik- och teaterakademi i konsert- och kammarmusiksalarna kl. 11–14. 

Mer information: Hui-Ying Liu-Tawaststjerna, hui.tawaststjerna@uniarts.fi

Tid

23.10.2020 kl 19:00

Plats

R-huset, Konstuniversitetet, Sibelius-Akademin

Pohjoinen Rautatiekatu 9

00100 Helsinki

Konsertsalen i R-huset

Biljetter

Fritt inträde.

Plats på kartan

Se vägbeskrivning