Online konsert: Guitar Festival: Kalle Rinne

Konstnärlig programprestation som en del av lärdomsprovet för musikmagisterexamen

bild om gitarr

Konserten streamas live från Sibelius-akademins Youtube-kanal.

Kalle Rinne, gitarr
Elias Miettinen, piano

Program

Francesco Da Milano (1497–1543):
Fantasia 35
Fantasia 13
Ricercare 57
Ricercare 3

Toru Takemitsu (1930-1996): All in Twilight

Manuel Maria Ponce (1882–1948): Sonata Romantica

Mikko Heiniö (s. 1948): Viisi Preludia

Leo Brouwer (s. 1939): Concerto Elegiaco

Mer information: Matti Leisma

Sibelius Academy Guitar Festival 17.-18.4.2021 

Sibelius Academy Guitar Festival, som ordnas i Musikhuset, presenterar det konstnärliga spektret hos de studerande i gitarrspel vid Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet.  Festivalen bjuder på stycken från renässans till Heiniö och på konserter från Villa-Lobos till Brouwer. På grund av pandemin är festivalen i år bara två dagar lång. 

Tid

18.4.2021 kl 17:00 – 18:30

Plats

Online konsert

Biljetter

Fritt inträde