Photo: Benjamin Ealovega

Sibafestens avslutningskonsert

lördag, februari 1, 2020 - 19:00 till 21:00
Musikhuset, Konserttisali
Konsert
Biljettförsäljningen börjar 30.10.2019 09:00
Biljetter: 18,00-28,00€
Sibafest 25.1.–1.2.2020

Konstuniversitetets Sibelius-Akademis nya professor på orkester- och kapellmästarutbildningen, Sakari Oramo inleder sin period storslaget på Sibafestens avslutningskonsert i Musikhusets konsertsal. Vi får lyssna på sopranen Johanna Wallroth som vann Mirjam Helins sångtävling. På programmet musik av Sjtjedrin, Saariaho och Mahler.

1802 skrev Ludwig van Beethoven ett hjärtskärande brev till sina bröder Carl och Johann som är känt under namnet Heiligenstadttestamentet. I brevet uttrycker Ludwig förtvivlan över sin tilltagande dövhet. Senare inspirerades kompositören Rodion Sjtjedrin av brevet och komponerade ouvertyren Beethovens Heiligenstädter Testament.

Kaija Saariahos Laterna Magica som uruppfördes 2009 har fått sitt namn efter Ingmar Bergmans självbiografi med samma titel. Enligt Saariaho är den bärande idé i verket variationer av de musikaliska temana i olika tempon. Symbolen för detta är Laterna Magica, diaprojektorns föregångare som utvecklades på 1800-talet, med vilken man försökte skapa illusionen av en rörlig bild: när den magiska lyktans vev vrids allt snabbare och snabbare försvinner de enskilda bilderna och ögat börjar se en rörlig bild.

Tematiken i Gustav Mahlers fjärde symfoni är uppbyggd runt sången Das himmlische Leben som han komponerade 1892. Sångens teman hör vi genom variationerna i de tre första satserna. I den fjärde satsen får vi slutligen höra temat i dess helhet i tolkning av sopranen Johanna Wallroth.

Sibelius-Akademins symfoniorkester
Sakari Oramo, kapellmästare
Johanna Wallroth, sopran

Štšedrin, Saariaho, Mahler

***

Sibafest 25.1.–1.2.2020 är en lyssnande, djup, nyfiken och experimentell festival, där våra röster hörs och förenas. Konstnärlig ledare för festivalen: Aija Puurtinen

sibafest.fi
facebook.com/Sibafest
#Sibafest
#Äänessä

Mer information:
Susanna Brandt, 040 710 4282, susanna.brandt@uniarts.fi