Yleisöluento yhdenvertaisesta oikeudesta taiteeseen ja kulttuuriin

fredag, september 30, 2016 - 16:30 till 18:00
Musikhuset, Auditorio
föreläsning
Fritt inträde
ArtsEqual-tutkija ja julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen Tampereen yliopistosta pitää kaikille avoimen yleisöluennon.

Suomen perustuslaki turvaa jokaiselle yhdenvertaisen oikeuden julkiseen taideopetukseen. Lisäksi se takaa kaikille oikeuden yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin kehittää itseään julkisten taide- ja kulttuuripalveluiden avulla. Mitä tämä oikeastaan käytännössä tarkoittaa 2010-luvun Suomessa?

Mistä puhumme puhuessamme yhdenvertaisuudesta? Onko kehitysvammaisella oikeus taiteen perusopetukseen? Onko musiikkilukioon päästävä pyörätuolilla? Onko kirjastopalveluja tarjottava syrjäkylillä? Onko julkisella vallalla velvollisuus tukea taide- ja kulttuurielämän monimuotoisuutta? Oikeuttaako julkistalouden kestävyysvaje leikkaamaan taide- ja kulttuuripalveluista? Mistä näihin kysymyksiin pitäisi etsiä vastausta?

Valtiosääntöoikeuden dosentti Pauli Rautiainen on perus- ja ihmisoikeustutkija, jota eduskunnan perustuslakivaliokunta kuulee säännöllisesti asiantuntijana sosiaalisten ja sivistyksellisten perus- ja ihmisoikeuksien tulkinnassa. Hän on myös Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen. Parhaillaan hän työskentelee julkisoikeuden apulaisprofessorina Tampereen yliopistossa. Hänet on nimitetty tammikuun alusta lukien valtiosääntöoikeuden professoriksi Itä-Suomen yliopistoon.

Yleisöluento kuuluu ArtsEqual-hankkeeseen.

Mer information:
Heta Muurinen, heta.muurinen(at)uniarts.fi