Kantelestugan – en gemensam tidsresa till musikens källor

Konserten Kantelestugan är ett evenemang där publiken får vara med och bygga upp musik med små kanteler som instrument.

Grunden för musiken är den tusentals år gamla musikestetiken som lever under runosångkulturen, där musiken inte är låtar, utan ett långvarigt kontinuum. De varierande klangerna, olika skalor och speltekniker bildar ett klangfält där evenemangen lever tillsammans med deltagarna. Publiken uppmanas att koncentrera sig, lyssna och följa med hur det egna agerandet påverkar helheten. Konserten leds av Arja Kastinen (MuT), Pauliina Syrjälä (MuT) och Eva Väljaots (MM).

Konserten förbereds med tre öppna Kantelestuga-workshoppar där man bekantar sig med kreativt musicerande på små kanteler för alla. De två första workshopparna ordnades i oktober-november 2022. Den tredje workshoppen ordnas som en generalrepetition för konserten i Organo den 29 januari 2023 kl. 12-14.

Konserten Kantelestugan inleds med en kort förberedelse där även nya deltagare får anvisningar om hur konserten går till. Man kan låna en kantele om man inte har ett eget instrument. Konserten spelas in och deltagarna i evenemanget kan ge skriftlig respons om sina upplevelser. Materialet från både workshopparna och konserten ingår i forskningsprojektet för kreativ dialog. Konserten ingår i helheten 40 års utbildning i folkmusik vid Sibelius-Akademin.

Artister

  • Arja Kastinen, kantele
  • Eva Väljaots, kantele
  • Pauliina Syrjälä, kantele

Mer information: Tiina Halonen, tiina.halonen@uniarts.fi

Konserten är en del av den 40-åriga folkmusikutbildningen vid Sibelius-Akademin.

Tid

11.2.2023 kl 18:00 – 19:00

Plats

Organo

Mannerheimintie 13a

00100 Helsinki

Musikhuset

Biljetter

6,50–18 €

Köp biljetter

Mer information


20 % grupprabatt (minst 10 personer) är tillgänglig från Musikhuset samt Ticketmasters onlinebutik, biljettkontor och telefontjänst (0600 10 800 (2,00 € / min+lokal nätverksavgift).

Plats på kartan

Se vägbeskrivning