UTSÅLD: Ilkka Heinonen – Karelens heliga ekon

Den ortodoxa kulturen influerade 1800-talets karelska stråkharpespelare då de gick runt och uppträdde med allmogedanser i byar och städer.

Ilkka Heinonen sitter bakom ett bord i en stuga. Fotoet är svartvitt
Timo Heinonen

Åverkades stråkharpespelarnas stil av kyrkklockornas klang och de religiösa melodierna? Stråkharpan sågs som ett syndigt instrument. Vad skulle ha hänt om en spirituell spelman hade börjat spela andliga melodier, som egentligen skulle sjungas, på sin stråkharpa?

I Ilkka Heinonens tredje påbyggnadsexamenskonsert möts det heliga och det profana: Vid sidan av tidig ortodox polyfoni, andliga ryska folkmelodier och klockor ljuder det karelska dansinstrumentet stråkharpans sträva melodi, som binder samman de två parallella musikkulturerna.

Ilkka Heinonen, stråkharpa
Vladimir Belov, klockor

Du kan se den här konserten live på Uniarts Helsingfors Youtube kanal.

30 år av doktorandutbildning i musik vid Sibelius-Akademin

2020 blir det 30 år sedan de första musikdoktorerna utexaminerades från Sibelius-Akademin. Hittills har över 200 doktorer avlagt sin examen vid akademin. Den internationellt erkända och banbrytande doktorandutbildningen vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi ger färdigheter att verka professionellt i utmanande expertuppdrag inom konst, forskning och utbildning.

Tid

14.11.2020 kl 19:00 – 20:25

Plats

Musikhuset

Töölönlahdenkatu 16

00100 Helsinki

Organo

Biljetter

Utsåld

Mer information


Det finns 10 biljetter till försäljning till konserten. Vi vill skapa en säker händelseupplevelse även under korona. Läs säkerhetsanvisningarna här innan du anländer till evenemanget.

Plats på kartan

Se vägbeskrivning