Disputation: Tero Nauha

fredag, januari 29, 2016 - 12:00
Teatterikorkeakoulu, Auditorio 1
Väitöstilaisuus
Fritt inträde

MFA Tero Nauhas doktorsavhandling Schizoproduction: artistic research and performance in the context of immanent capitalism granskas offentligt (på engelska) på Konstuniversitetets Teaterhögskola. Som opponenter fungerar Juhani Vähämäki (Itä-Suomen yliopisto) och PhD, Simon O'Sullivan (Goldsmiths, University of London). Kustos är professor i konstnärlig forskning Annette Arlander.

Doktorsforskingen finns till påseende 10 dagar innan disputationen på biblioteket vid Konstuniversitetets Teaterhögskola. Doktorsforskingen publiceras i Teaterhögskolans Acta Scenica -serie och kan köpas på dagen för disputationen vid Teaterhögskolans bibliotek.