Musik och filosofi - föreläsningskonsert: Päivi Järviö och Marianna Henriksson

fredag, oktober 12, 2018 - 19:00 till 20:30
Wegelius-salen
Föreläsningskonsert
Fritt inträde
Musik och filosofi - föreläsningskonsertserie: Programmusikens problem.

Päivi Järviö, universitetslektor och Marianna Henriksson, cembalo: Upplevda eller uttryckta känslor? Det representativa gentemot det expressiva i affekter i 1600-talets musik
Musik av Girolamo Frescobaldi och Claudio Merulo

Sångaren och kompositören Jacopo Perin (1561–1633) sägs med sina sånger ha inpräglat ordens affekt i sina åhörare med sådan kraft att han tvingade dem att gråta och skratta som han ville. Vår egen tids musikforskning har emellertid snarare ofta tänkt sig affekter som “universellt inträffande fysiska och själsliga tillstånd” eller “historiskt och socialt realiserade reaktioner eller vanor”. Är detta inkonsekvent, eller talar Marco de Gagliano som lovordade Peri och den i vår tid inflytelserika Carl Delhaus om två olika saker: Gagliano om musikernas och lyssnarnas unika fysiska upplevelser och Delhaus om samhällets gemensamma sätt att verbalisera upplevelser.

Mer information:
Matti Leisma, 050 387 7310, matti.leisma@uniarts.fi