Forskningsdagarna i musik och genus

Vilken roll spelar könet i musikskapandet, -produktion och forskning?

Under de senaste åren har en livlig diskussion om musikliv, genus och jämställdhet pågått i finska medier. Konstuniversitetets Historieforum, forskarföreningen Suoni ry och Sibelius-Akademins doktorandskolor DocMus och MuTri anordnar för tredje gången forskningsdagar inom musik och genusfrågor. Forskningsdagarna anordnas den 23-24 januari 2023 i Musikhuset, Helsingfors. Seminariespråken är finska och svenska.

Alla som är intresserade är välkomna att delta i forskningsdagarna. I första hand strävar vi efter att ordna seminariet på plats om pandemisituationen och de officiella riktlinjerna tillåter det. Om detta inte är möjligt, kommer seminariet att ordnas på distans.

Keynote

Forskningsdagarnas huvudtalare är Susanna Paasonen, professor

i medievetenskap vid Åbo universitet, som håller en presentation med titeln: ”Exotisering, identitet och kosmopolitism: fallet Yul Brynner”.

Anmälningar till forskningsdagarna

Forskningsdagarna är ett kostnadsfritt och öppet evenemang för alla som är intresserade. Anmäl dig till evenemanget senast den 15 januari 2023.

Program måndag 23.1.2023

9:30-9:35 Alkusanat (Camerata hall)
9:35-11:20 Hyväksytyt ja hylätyt (Camerata hall)

 • 9:35-10:15 Mirka Malmi: Vaihtoehtoja viulumusiikin kaanonille
 • 10:20-10:50 Wilhelm Kvist: Den finländska symfoniorkesterrepertoaren ur ett genusperspektiv                           
 • 10:50-11:20 Susanna Välimäki: Betty Elfving (1837–1923) säveltäjänä                             

11:20-12:40 Sjävbetalad lunch

12:40-15:00 Parallella moduler

Modul 1: Sukupuoli, perinne ja kulttuuri (Camerata hall)

 • 12:40-13:10 Siboné Oroza: Kun olen lavalla, voin tehdä mitä tahdon
 • 13:10-13:40 Kai Åberg: Romanimusiikin esittäminen: sukupuoli ja etnisyys kentällä ja sen ulkopuolella
 • 13:45-14:25 Arja Kastinen: Perinnesoittimen identiteetin muutos osana yhteiskunnan ja kulttuurin muutosta
 • 14:25-14:55 Inka Rantakallio: ”Tuntui et mä en valkosena naisena voi räppää”: valkoisuus ja sukupuoli suomiräpissä

Modul 2: Puhetavat (Kammare S3101)

 • 12:40-13:10 Nelli Korhonen: Katsauksia Fanny Mendelssohn-Henselin reseptioon musiikin historian kirjoituksissa
 • 13:10-13:40 Helen Metsä: ”Ma tahtoisin palmujen alla kanssasi leikkiä kahden” − Itämaisen naisen representaatiot Sulho Rannan yksinlauluissa Rarahu (1922) ja Aziyadé (1925)
 • 13:50-14:20 Alma Rinta-Pollari: Maskuliinisuuksien representaatiot suomalaisessa rap-musiikissa
 • 14:20-14:50 Liisa Tuomi: Musiikin tekemiseen liittyvät puhetavat lehdistössä – Tapaus Chisu

15:00-15:30 Kaffe

15.30-17.30 Kehollisuus ja esiintyjän näkökulma (Camerata hall)  

 • 15:30-16:10 Hanna Chorell: Mitä ääni tarkoittaa?                     
 • 16:10-16:50 Milla Mäkinen & Jenna Ristilä: Nainen, status ja toimijuus Carita Holmströmin Södergran-lauluissa: henkilökohtaista musiikkianalyysia esiintyjän perspektiivistä
 • 16:50-17:30 Malla Vivolin: Kassandra katseen alla                                  

Program tisdag 24.1.2023

9:30-11:50 Parallella moduler

Modul 1: Asemointi eri kentillä (Camerata hall)

 • 9:30-10:00 Anna Ramstedt: Epätasa-arvon rakentuminen klassisen musiikin verkostoissa Suomessa ja vaihtoehtoiset mielikuvastot
 • 10:00-10:30 Elina Saloranta: Kirjeitä nuorelle muusikolle
 • 10:35-11:15 Emmi Kujanpää: Ylisukupolvisuuden, feminiinisyyksien ja ylirajaisuuden kohtauspintoja eurooppalaisen nykykansanlaulun kentällä
 • 11:15-11:45 Anna Wegelius: Kardemimmit – 22 vuotta kasvamista naiseksi ja muusikoksi kansanmusiikin kentällä                   

Modul 2: Musisoiva nainen entisaikaan (Black Box)                    

 • 9:30-10:00 Sakari Ylivuori: Yksityisen ja julkisen tilan sekoittuminen 1860-luvun naiskuorotoiminnassa
 • 10:00-10:30 Samuli Korkalainen: Naiset musiikinjohtajina Pohjois-Amerikan suomalaisissa seurakunnissa 1900-luvun alkupuoliskolla
 • 10:35-11:05 Markus Mantere: Arma Hjorth (1887-1958) suomalaisen huilismin pioneerina
 • 11:05-11:45 Julia Lainema: Greta Dahlströmin ja L. Onervan kuoromusiikki

11:50-12:40 Sjävbetalad lunch                                   

12:45-13:45 Keynote (Camerata hall)
Susanna Paasonen: Eksotisointi, omiminen ja kosmopolitanismi: tapaus Yul Brynner                   

13:45-14:00  Loppusanat
14-    Kaffe och diskussion        

Rekommendationerna för ett tryggt evenemangt

Under forskningsdagarna följer vi rekommendationerna för ett tryggt evenemang

Mer information

Leena Julin
leena.julin@uniarts.fi

Organisationskommittén

 • Päivi Järviö, DocMus-doktorandskolan, Sibelius-Akademin, Konstuniversitetet
 • Anne Kauppala, Konstuniversitetets Historieforum
 • Nuppu Koivisto-Kaasik, Konstuniversitetets Historieforum
 • Saijaleena Rantanen, MuTri-doktorandskolan, Sibelius-Akademin, Konstuniversitetet
 • Anu Vehviläinen, DocMus- doktorandskolan, Sibelius-Akademin, Konstuniversitetet

Samordnare

 • Leena Julin, DocMus-doktorandskolan, Sibelius-Akademin, Konstuniversitetet
 • Johanna Rauhaniemi, Konstuniversitetets Historieforum

Tid

23.1.2023 – 24.1.2023 kl 23:59

Biljetter

Vapaa pääsy