Online konsert: Echo Percussion – Pléïades

Echo Percussion framför Iannis Xenakis verk Pléïades (1978) för sex slagverkare i Musikhuset i Helsingfors.

Echo Percussion Står på en bro. Vädret är lite dystert och kallt. De ler alla

Konserter avbryts från publiken till 12.9.2021 på grund av den rådande koronasituationen.

Konserten kan ses avgiftsfritt i direktsändning på Youtube.

Verket består av fyra delar som fått namn efter de instrument och ljudvärldar som ljuder i dem. Det utmanande verket är speciellt betydande vad gäller det instrumentala arrangemanget: ett centralt element är ”sixxen”, ett instrument bestående av 19 metallrör som Xenakis själv har utvecklat. 

Konserten inleds med Echo Percussions framförande av Elmeri Uusikorpis komposition Hyades (2020) för sex perkussionister. Verket har skrivits för denna konsert och utgör ett slags förspel för Pléïades.

Echo Percussion

Slagverksensemblen Echo Percussion grundades 2020 och består av fem unga musiker. Echo föddes ur behovet av att efter coronan få återvända till konsertestraderna för att framföra klassiska slagverksstycken, nya beställningsverk och bortglömda pärlor. Medlemmarna i Echo har alla fått sin musikaliska utbildning vid Sibelius-Akademin och är framgångsrika frilansmusiker med redig erfarenhet från orkester- och kammarmusik, solistuppdrag och olika sammansättningar inom underhållningsmusik.

Artister

Aino Nisula, Tiia Toivanen, Elmeri Uusikorpi, Touko Leinonen, Jarmo Niininen, Tuomas Siddall, slagverk
David Claudio, dirigent

Presentation av verken

Iannis Xenakis: Pléïades

Plejaderna väcker vanligtvis en skimrande stjärnhop till höger om stjärnbilden Taurus. På norra halvklotet syns Plejaderna endast under vintern. Med ett teleskop kan vi observera tiotals stjärnor, men med blotta ögat kan vi endast urskilja sex stjärnor, liksom den lätta, mjölklika dimman i samma område.

I den grekiska mytologin representerar stjärnhopen de sju systrarna eller plejaderna, mångudinnan Artemis betjänter. En av systrarna, Electra, sägs ha försvunnit som komet, nedbruten av sorg efter belägringen och fallet av staden Troja som byggdes upp av hennes son Dardanus, offret för den berömda trojanska hästen. Den ljusstarka dimman vilken Plejaderna visar sig som är tårarna som fällts av de sex systrar som Electra övergivit.

Kärnan för verket Pléïades är att det inte bara begränsar sig till en enkel definition. Instrumenten varierar från malletinstrument (vibrafon och marimba) till ett flertal slagverksinstrument och sixxen, ett instrument som skapats specifikt för denna komposition.

Verket består av fyra delar som fått namn efter de instrument och ljudvärldar som ljuder i dem. I delen Métaux kan sixxen föra tankarna till instrument som används inom den indonesiska gamelanmusiken, japanska instrument, kyrkklockor i Medelhavsområdet eller varför inte koskällor i Alperna. De nyanser som sixxen frambringar beskriver på sätt och vis olika livsstilar och val som människorna styr. I en värld styrd av människan är metallen väsentlig som materialet i sixxen.

Xenakis ger full frihet till den existentiella mångfaldens begrepp och på så sätt har han i den tidsmässiga strukturen kunnat rikta sitt utforskande av mångfald och enhet mot skapandet av ett enda verk, Pléïades.

Elmeri Uusikorpi: Hyades

Uusikorpis komposition Hyades har fått sitt namn av Hyaderna, en öppen stjärnhop som liksom Plejaderna ingår i Oxens stjärnbild. I den grekiska mytologin var Hyaderna sju systrar, nymfer som man trodde härskade över regnet. Hyades innehåller många referenser och beröringspunkter till Pléïades. Lyssnaren urskiljer åtminstone den för Xenakis karakteristiska fasta rytmen och manipulering av den, stora klusterliknande ackordstrukturer och en omväxlande användning av unisona mönster samt fristående melodilinjer.

Till skillnad från Pléïades våldsamma och ofta högljudda uttryck presenterar Hyades dessa inslag i en tystare och mjukare, huvudsakligen tonal klangvärld. Emellanåt kan man bland melodierna och rytmerna fånga upp till och med smatter av regn och åskknallar som kommit med Hyaderna.

Mer information: Anna Huuskonen, anna.huuskonen@uniarts.fi

Musik, av den lite senare sorten

Studerandena vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi uppträder årligen på över 700 konserter. Konserterna vid den internationellt uppskattade akademin utgör ett skyltfönster för framtida toppmusikers arbete och erbjuder oförglömliga konstupplevelser.

Tid

21.8.2021 kl 19:00 – 20:00

Plats

Online konsert

Mer information


Konserter avbryts från publiken till 12.9.2021 på grund av den rådande koronasituationen. Mer information om konsertlokaler och biljettförsäljning kommer att ges efter den 12 september 2021.