Disputation: Joa Hug – Propositions for Unfinished Thinking: The Research Score as a Medium of Artistic Research

MA in Artistic Research Joa Hugs doktorsforskning

Propositions for Unfinished Thinking: The Research Score as a Medium of Artistic Research

granskas offentligt lördagen den 19 september 2020 kl. 12 på Konstuniversitetets Teaterhögskola (Auditorium 1, Aspnäsgatan 6, Helsingfors). Tillställningen är engelskspråkig. Disputationen ordnas på distans och kan följas i Auditorium 1.

Som opponenter fungerar docent, fil.dr. Jaana Parviainen (Tampere University) och Dr. Ben Spatz.(University of Huddersfield). Kustos är professor i konstnärlig forskning Leena Rouhiainen.

Publiken kan följa disputationen också via Konstuniversitetets nätsverkskanal i YouTube.

På grund av coronasituationen kan ett begränsat antal personer vistas samtidigt i Konstuniversitetets lokaler.

Välkomna!

Forskningen har publicerats på den internationella plattformen för konstnärlig forskning, Research Catalogue, som en del av Teaterhögskolans utgivningsserie Acta Scenica.

Hugs konstnärlig doktorsforskning har erhållit generöst stöd av Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse samt av Teaterhögskolan (Konstuniversitetet). Disputationen av doktorsforskningen stödas av Inter-University Centre for Dance Berlin (HZT).

Bild: Paula Kramer. ”Reflecting with Practice: The Research Score as a Medium of Artistic Research?” (Andra Konstnärliga Delen, Helsinki 2016)

Tid

19.9.2020 kl 12:00 – 15:00

Plats

Teaterhögskolans huvudbyggnad Kokos

Haapaniemenkatu 6

00530 Helsinki

Plats på kartan

Se vägbeskrivning