INSTÄLLD: Daniel Rowlands mästarkurs avslutningskonsert

På konserten får de ensembler som leds av Rowland presentera sina tolkningar som de arbetat med under kursen.

gul x placeras ovanpå en grön bakgrund. Händelsens namn skrivs under x.

Konserten är inställd på grund av nuvarande resebegränsningar.

Den berömda och passionerade kammarviolinisten Daniel Rowland lär under sin mästarkurs i oktober ut nya perspektiv på musikalisk tolkning för studerande i klassisk musik vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi. På konserten får de ensembler som leds av Rowland presentera sina tolkningar som de arbetat med under kursen.

Kammarensembler med studerande inom klassisk musik vid Sibelius-Akademin

Mer infromation: Pauli Raitakari, pauli.raitakari@uniarts.fi

Tid

1.11.2020 kl 15:00

Plats

R-huset

Pohjoinen Rautatiekatu 9

00100 Helsinki

Mer information


Salen: Kammarmusiksalen,

Plats på kartan

Se vägbeskrivning