Crossing Keyboards 2020: EAMT@Sibelius Academy

Två mästarkurser i piano som är öppna för allmänheten.

Evenemanget är en del av det internationella utbytesprojektet Crossing Keyboards mellan Konstuniversitetets Sibelius-Akademi och musikakademier i de baltiska länderna. I projektet deltar Estlands musik- och teaterakademi, den lettiska musikakademin Jāzeps Vītols och den litauiska musik- och teaterakademin. 

Evenemanget stöds av Erasmus/Nordplus-programmet.

Program

11.00–14.00 professor Ivari Iljas mästarkurs för pianister, R-konsertsalen (Norra Järnvägsgatan 9)

11.00–14.00 professor Mati Mikalais mästarkurs för pianister, R-kammarmusiksalen (Norra Järnvägsgatan 9)

19.00 Konsert med pianostuderande från Estlands musik- och teaterakademi (EAMT)

Mer information: Hui-Ying Liu-Tawaststjerna, hui.tawaststjerna@uniarts.fi

Tid

23.10.2020 kl 11:00

Plats

R-huset, Sibelius-Akademin

Pohjoinen Rautatiekatu 9

00100 Helsinki

Konsertsalen i R-huset

Biljetter

Fritt inträde.

Plats på kartan

Se vägbeskrivning