Bogna Wisniewskan maalausinstallaatio on esillä Kandinäyttelyssä.

Kandinäyttely 2014

onsdag, november 5, 2014 - 11:00 till söndag, november 30, 2014 - 18:00
Kuva/Tila
Näyttely
Fritt inträde

Titta Aaltonen, Walter Dewald, Pernilla Grönberg, Johannes Heikkilä, Hanna Hyy, Mikko Luostarinen, Iisa Maaranen, Olga Novola, L.M. Salling, Laura Soisalon-Soininen, Virpi Viljanmaa, Bogna Wisniewska.

Vuosittain järjestettävä kandinäyttely esittelee uusia teoksia kuvataiteen kandidaateiksi valmistuvilta opiskelijoita Kuvataideakatemian kaikista koulutusohjelmista. Kandeilla on takanaan kolmen vuoden opinnot ja hallussaan taiteen tekemisen perustaidot. Monelle heistä kandinäyttely on ensimmäinen julkinen esiintyminen, ja yleisölle ainutlaatuinen tilaisuus nähdä tulevaisuuden taiteilijoiden teoksia.

///

The annual BFA graduates’ degree exhibition presents the work of students from all study programmes at the Academy of Fine Arts. The exhibition gives graduates an opportunity to showcase the artistic skills they have acquired during three years of study. For many, this marks their debut public appearance, giving audiences a unique sneak peak of Finland’s top budding artistic talent. 

///

Kandinäyttely 2014 / BFA 2014 Exhibition 5.–30.11.2014

Kandinäyttely esittelee uusia teoksia kuvataiteen kandidaateiksi valmistuvilta opiskelijoilta Taideyliopiston Kuvataideakatemian kaikista koulutusohjelmista. Kuva/Tilassa on esillä teoksia 12 nuorelta taiteilijalta: maalauksia, grafiikkaa, installaatioita, veistoksia ja videoteoksia.

Näyttelyn taiteilijoiden teosten aiheet viittaavat tähän päivään. Usean teoksen lähtökohtana on ollut henkilökohtaiset ja omaelämäkerralliset kokemukset, joihin on palattu esimerkiksi oman kehon fyysisiä rajoja tutkimalla. Toisaalta kandiopiskelijat löytävät aiheensa arkisesta ympäristöstään, kuten valon liikkeen tutkimisesta, tietokoneiden pelimaisemista tai edustamiensa instituutioiden valtarakenteista. Näyttelyssä eri taiteen tekemisen välineet käyvät vuoropuhelua keskenään: maalaus muistuttaa projektiota, digitaalinen jälki palautetaan painotekniikan alkujuurille perinteisin grafiikan menetelmin, piirretty viiva käpertyy veistokseksi ja maalattu kivinen veistos mielenmaisemaksi.

///

Titta Aaltonen (s. 1976, Längelmäki) opiskelee Kuvataideakatemiassa tila-aikataiteiden koulutusohjelmassa. Aaltonen on aiemmalta koulutukseltaan filosofian tohtori Helsingin yliopistosta. Hän väitteli kemian alalta vuonna 2005 ja työskenteli sen jälkeen useita vuosia tutkijana ulkomaisissa yliopistoissa. Aaltosen taiteellinen työskentely on usein luonteeltaan dokumentaarista ja hän on kiinnostunut oman elämänpiirinsä arkisista asioista. Tässä näyttelyssä on esillä Aaltosen teos Period. Aaltonen on aiemmin osallistunut muun muassa valokuvauksen opiskelijoiden näyttelyyn Suomen valokuvataiteen museossa Helsingissä (2013) sekä TR1 Taidehallissa Tampereella (2013).

Walter Dewald (s. 1990) on neljännen vuoden opiskelija kuvanveiston koulutusohjelmassa.

Pernilla Grönberg (s. 1988) työskentelee tällä hetkellä pääasiassa grafiikan menetelmiä käyttäen. Kiinnostuksen painopisteenä on piirtäminen ja piirrosjäljen suhde pintaan sekä sen suhde ajatteluun ja kirjoittamiseen/kieleen. Näyttelyssä nähdään silkkipainovedoksia ja sarja maalauksia. Työt käsittelevät kuvien oleellisia ja epäoleellisia syvyyksiä. Grönberg opiskelee neljättä vuotta maalaustaiteen koulutusohjelmassa.

Johannes Heikkilä (s.1986, Rovaniemi) työskentelee pääosin piirtämisen mahdollisuuksia hyväksi käyttäen, ja työskentelyssä toistuvia aiheita ovat rakenteet ja tyhjät tilat ovat. Näyttelyssä olevassa teoksessa taiteilija pohtii rakennetun tilan avulla sitä, mitä rajaamme ympärillä olevasta informaatiosta. Heikkilä valmistui Vapaasta taidekoulusta taidemaalariksi vuonna 2010. Hän opiskelee kolmatta vuotta Kuvataideakatemiassa taidegrafiikan koulutusohjelmassa.

Hanna Hyy (s. 1990, Savonlinna) työskentelee parhaillaan paperin ja kollaasitekniikan kanssa. Töissään hän seuraa tunnetta kuvan, rakentamisen ja materiaalin lävitse. Molemmat kandinäyttelyn teoksista pyrkivät tiedostamaan kärsimyksen tässä elämässämme, kohdaten ja luopuen siitä kauneuden kautta. Teosten fyysisyydessä näkyvän ilon ja intohimon myötä suru ja tyhjyys menettävät lopullisuuttaan muuttumalla tekstuuriksi ja esineiksi kohti todellista päämäärää, lohtua. Hanna Hyy opiskelee maalauksen koulutusohjelmassa ja on ennen Kuvataideakatemiaa opiskellut Vapaassa taidekoulussa ja Pekka Halosen akatemiassa.

Mikko Luostarinen (1993, Lahti) työt syntyvät monesti toistuvista muodoista. Kandinäyttelyn teoksissa toisto muodostuu esittävien elementtien kautta. Luostarinen on kolmannen vuoden opiskelija maalaustaiteen koulutusohjelmassa. Aiemmin hän opiskellut Lahden Kansanopistossa sarjakuva- ja animaatiolinjalla sekä Hyvinkään taidekoulussa.

Iisa Maarasen (s.1987, Helsinki) maalauksissa korostuu kokemuksellisuus, kerrostumat ja valo. Viime aikoina hän on ollut kiinnostunut intensiivisestä havainnoinnista osana maalausprosessia. Kohteena ovat olleet kivet. Maaranen opiskelee kolmannella vuosikurssilla maalaustaiteen koulutusohjelmassa. Ennen Kuvataideakatemiaa hän opiskeli vuoden Vapaassa taidekoulussa.

Olga Novolalta (s. 1991, Moskova) on näyttelyssä esillä teosinstallaatio Kuin lumihiutale. Installaatiossa hän tutkii henkilökohtaista kokemusta vakavasta silmäleikkauksesta ja sen jälkeistä toipumista. Teoksessa on käytetty läpikuultava muovia, joka kuvaa elimen haurautta ja sitä ympäröivä painetta. Tilassa olevat valot toimivat ärsykkeinä, mikä saa katsojan eläytymään taitelijan kokemukseen. Olga Novola opiskelee kuvanveiston koulutusohjelmassa.

HUOM. Teos sisältää vilkkuvaa valoa.

LM Sallingin (s.1989, Taastrup, Tanska) teokset tutkivat muistojen syntymistä rakennettujen tarinoiden kautta, sekä sitä kuinka nämä muistot voivat, ja niillä on usein taipumus, kehittyä myytiksi. Kandinäyttelyssä esillä olevat teokset tutkivat, kuinka symboleita käytetään tukemaan muistia/myyttejä ja niiden luomista. LM Salling valitsee ilmaisuvälineensä niin että se tukee parhaiten kulloistakin teosideaa. Hän on toteuttanut teoksiaan esimerkiksi valokuvan, videon, piirustuksen, animaation ja performanssin muodossa. Kandinäyttelyssä on esillä kokoelma esineitä/veistoksia sekä suoraan näyttelytilan ikkunaan maalattu teos. Tanskassa syntynyt LM Salling on asunut  Helsingissä vuodesta 2011 ja opiskelee tila-aikataiteen koulutusohjelmassa. 

Laura Soisalon-Soininen (s.1982) yhdistää työskentelyssään erilaisia materiaaleja ja muotoja, jotka usein jatkuvat ja muuttuvat tilassa. Se, kuinka palat ja asiat ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa tai mikä materiaali vuoroin painaa/hallitsee, tulee esiin tai on piilossa, vaihtelee. Kiinnostavaa on myös erilaisten materiaalien poikkileikkaukset ja sisäpuolella aukeavat tilat, niiden toistuminen ja rakenteet. Laura Soisalon-Soininen aiemmin opiskellut varhaiskasvatusta Helsingin yliopistossa ja vuoden Taidekoulu Maassa.

Virpi Viljanmaa (s. 1978) on kiinnostunut laajasti sekä taiteen tekemisestä että taiteen filosofiasta ja on ennen Kuvataideakatemian opintojaan opiskellut pääaineenaan filosofiaa Tampereen yliopistossa. Vuoden 2012 keväästä asti Viljanmaa on opiskelunsa ohella ollut Taideyliopiston ensimmäisessä hallituksessa opiskelijajäsenenä, ja hänen hallituskautensa päättyy tämän vuoden lopussa. Kandinäyttelyssä onkin esillä Viljanmaan kaksiosainen teos Miten puhua siitä, mistä on vaiettava, joka perustuu hänen kokemuksiinsa Taideyliopiston hallituksessa. Viljanmaa opiskelee Kuvataideakatemian tila-aikataiteiden koulutusohjelmassa. Teoksen toteutukseen on osallistunut myös lavastaja Juha-Matti Toppinen.

Bogna Luiza Wisniewska (s.1988, Wroclaw, Puola) valmistui Wroclawin taideakatemian maalaustaiteen osastolta 2014. Kuvataideakatemiassa hän aloitti opintonsa 2012. Taiteellisessa työskentelyssään Wisniewska pohtii erilaisia lähestymistapoja maalauksen aihetta kohtaan, kuten sen materiaalisuus ja fysikaalisuus sekä maalaus ideana. Kuinka maalausta voidaan käsitellä objektina? Hän on kiinnostunut maalattujen elementtien välisistä suhteista, elementtien, jotka ylittävät kehykset ja vaikuttavat ympäröivään tilaan ja pintoihin. Kandiprojektinaan Wisniewska tekee maalausinstallaation, jossa hän kokeilee teoksen muodolla. Samalla hän käsittelee edellä mainittuja seikkoja.