Konstpedagogiska forskningscentret CERADA

Vår forskning är kopplad till aktuella samhälleliga ämnen som demokrati, jämlikhet, ansvarstagande och hälsa och välmåga.

Presentation

Konstuniversitetets konstpedagogiska forskningscentrum (CERADA) fokuserar på konstpedagogisk forskning och den forskningsmässiga utvecklingen av den högre utbildningen inom konstarterna. Den forskning som CERADA bedriver svarar mot utvecklingsbehoven inom den högre konstutbildningen samt yrkesmässiga utvecklingsbehoven hos konstnärer och lärare inom konstarterna.

CERADA, som ingår i ett omfattande internationellt nätverk och har sina rötter i det finländska samhället, producerar viktade forskningsdata som stöd för den högre utbildningen och beslutsfattandet inom konstpedagogiken.

Kontaktinformation

cerada@uniarts.fi

 

Bekanta dig med vår forskning

Vår verksamhet

Bekanta dig med vår post-doc-gemenskap.

Kontaktuppgifter