Donationer

Med hjälp av donationer säkerställer vi utvecklingen av den högklassiga konstutbildningen och -forskningen i Finland.

Påverka genom en donation

 

Konstnärerna, konsten och dess metoder har en stark betydelse och en viktig uppgift i samhället. Konsten tillhör alla.

 

Konstuniversitetet har ett ansvar att värna om och utveckla kulturens och samhällets vitalitet i Finland. Genom att donera kan du göra din del och främja konstens genomslagskraft samt öka tillväxten inom de skapande branscherna.

 

Konstuniversitetet har Polisstyrelsens penninginsamlingstillstånd och följer gällande lagstiftning och normer i all sin verksamhet. Vår verksamhet styrs av de etiska principerna för medelinsamlingen.

 

Så här donerar du

Du kan göra en allmän donation för utveckling av Konstuniversitetets utbildning, forskning och konstnärliga verksamhet. Det är även möjligt att rikta bidraget till utveckling av utbildningen inom ett specifikt konstområde.

 

Nedan hittar du mer information om olika sätt att donera.

 

Donationer på minst 850 euro kräver ett ifyllt gåvobrev. Ta kontakt med oss så berättar vi gärna mera.

Vill du vara med när musiken återvänder till R-huset?

Vill du vara med när musiken återvänder till R-huset?

Hemmabas för framtida musikstjärnor sedan 1931

En av årets höjdpunkter kommer när Konstuniversitetets Sibelius-Akademi flyttar tillbaka till sina ursprungliga utrymmen, det så kallade R-huset på Norra Järnvägsgatan. Sibelius-Akademin återvänder till byggnaden, som byggdes på 1930-talet, i början av den kommande höstterminen. Efter det kommer akademin att ha tre verksamhetsställen: Musikhuset, N-huset på Nervandersgatan och R-huset.

Bidrag från privatpersoner har varit en slags tradition i R-husets historia, eftersom en del av byggnadskostnaderna täcktes med hjälp av intäkter från nationella lotterier och andra donationer. I andan av dessa traditioner vill vi erbjuda våra sponsorer en chans att återigen vara en del av Sibelius-Akademins historia.

Bekanta dig med R-huset genom att titta på en reklamfilm för Sibelius-Akademin från 1946.


Varför donera?

Konstuniversitetets Sibelius-Akademi hör till världens främsta musikhögskolor, och vårt mål är att fortsätta på den här linjen också i framtiden. Statens basfinansiering till universiteten har minskat väsentligt under de senaste åren och därför är ert stöd av stort värde för oss.

Med tanke på den utbildning som vi erbjuder är det viktigt att vi kontinuerligt utvecklar vår verksamhet och våra lokaler. Din donation hjälper oss att:

  • trygga kontinuiteten i den finländska musikutbildningen, som är internationellt konkurrenskraftig och erkänd

  • utveckla vår internationella studiemiljö

  • öka betydelsen av musikforskning

  • främja universitetets genomslagskraft i samhället

  • stödja kontinuiteten i alumnrelationer.


Ge ditt stöd och få ditt namn graverat på en stol i konsertsalen

De första donatorer som donerar minst 1000 euro får en egen stol i R-husets konsertsal, och stolen uppkallas efter donatorn eller någon annan person enligt donatorns önskan. Antalet stolar är begränsat och de beviljas i den ordning de reserverats. Donatorerna kommer att bli inbjudna som VIP-gäster till invigningen av R-huset. Stordonatorer har även möjlighet till att påverka besluten om namnen på R-husets orgelsal, kammarmusiksal och konsertsal.

Ge ditt stöd genom att donera till Konstuniversitetets konto Fl83 5000 0120 4056 09, OKOYFIHH. Referensnummer: 98850. Donationer på minst 850 euro kräver ett ifyllt gåvobrev. Ta kontakt med oss så berättar vi gärna mera.

 

Konstuniversitetet har Polisstyrelsens penninginsamlingstillstånd RA/2018/450 och följer gällande lagstiftning och normer i all sin verksamhet.

Rätt till skatteavdrag

Rätt till skatteavdrag

Samfund och företag är berättigade till skatteavdrag för penningdonationer på minst 850 euro och högst 250 000 euro. Privatpersoner och dödsbon har rätt till skatteavdrag för penningdonationer på minst 850 euro och högst 500 000 euro som gjorts för att främja vetenskap eller konst.

 

Det förutsätts att donationen har gjorts till ett universitet eller en högskola inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som får offentlig finansiering eller till en universitetsfond i anknytning till dessa. Syftet med donationsavdraget är att främja privat finansiering till universitet och högskolor. (vero.fi)

En testamentsdonation är en gåva till kommande generationer

En testamentsdonation är en gåva till kommande generationer

Testamentsdonationer kan styras till Konstuniversitetets stödstiftelse, vars syfte är att stöda universitetets verksamhetsförutsättningar och studerande. Vi förbinder oss att respektera donatorns vilja som uttrycks i testamentet.

 

Vi berättar gärna mer om möjligheter att stöda konstvärlden.

 

Man behöver inte betala skatt på testamentsdonationer som ges till universitet. Enligt arvs- och gåvoskattelagen (AGL) 2 § upptas inte skatt för sådan egendom som tillfallit, genom testamente eller såsom gåva, t.ex. undervisningsanstalt. Universitet och yrkeshögskolor är sådana undervisningsanstalter som avses i 2 § i arvs- och gåvoskattelagen, och de är därmed inte skyldiga att betala arvs- och gåvoskatt.

Stöd konst med en bemärkelsedagsdonation

Stöd konst med en bemärkelsedagsdonation

En donation kan även vara ett sätt att fira ett viktigt framsteg, en festdag eller en viktig händelse. Donationerna styrs till Konstuniversitetets stödstiftelse, vars syfte är att stöda universitetets verksamhetsförutsättningar och studerande. Det är även möjligt att rikta bidraget till utveckling av utbildningen inom ett specifikt konstområde.

En namngiven fond vittnar om engagemang för utveckling av utbildningen

En namngiven fond vittnar om engagemang för utveckling av utbildningen

Det är även möjligt att inrätta en särskild namngiven fond inom stödstiftelsen med testamenterade medel för att stöda ett specifikt konstområde som donatorn har valt. En namnfond måste ha ett kapital på minst 500 000 euro vid inrättandet.

Konstuniversitetets stödstiftelser

Konstuniversitetets stödstiftelser

Stödstiftelserna tar emot till exempel bemärkelsedagsdonationer och testamentsgåvor.

 

Konstuniversitetets stödstiftelse stöder Konstuniversitetet och dess akademier, verksamhetsförutsättningar och studerande.

 

Sibelius-Akademins stödstiftelse verkar för att stödja Sibelius-Akademin ekonomiskt med stipendier och bidrag.

 

Tilläggsinformation:

Anni Pokki
Ombudsman för Konstuniversitetets stödstiftelse
Ombudsman för Sibelius-Akademins stödstiftelse
+359 50 476 6961
anni.pokki@uniarts.fi

Kontakt

Marja-Leena Pétas-Arjava
Senior adviser
+358 50 308 5749
marja-leena.petas-arjava@uniarts.fi
Företags- och stiftelsesamarbete, donationer, internationella relationer.

 

Soili Sirenne
Specialist
+358 50 475 1767
soili.sirenne@uniarts.fi
evenemangsutveckling, evenemangssamarbete.

 

Johanna Tirri
Samverkansspecialist
+358 50 513 9684
johanna.tirri@uniarts.fi
Företags- och stiftelsesamarbete, donationer, alumnrelationer

 

Anni Pokki
Samverkansspecialist
Ombudsman för Konstuniversitetets stödstiftelse
Ombudsman för Sibelius-Akademins stödstiftelse
+358 50 476 6961
anni.pokki@uniarts.fi

 

Eveliina Olsson
Direktör för kommunikation och samhällsrelationer
+358 50 598 6492
eveliina.olsson@uniarts.fi

 

Jari Perkiömäki
Rektor
jari.perkiomaki@uniarts.fi

 

 

Musikupplevelser för evenemang

Primo är Sibelius-Akademins programbyrå som producerar musikupplevelser för olika företags och organisationers evenemang. Privatpersoner kan vända sig till Konstuniversitetets studentkårs Konstnärsbank, som är en mötesplats för unga konstnärer och kunder som vill hitta en artist för sitt evenemang.