Donationer

Med hjälp av donationer säkerställer vi utvecklingen av den högklassiga konstutbildningen och -forskningen i Finland.

Påverka genom en donation

 

Konstnärerna, konsten och dess metoder har en stark betydelse och en viktig uppgift i samhället. Konsten tillhör alla.

 

Konstuniversitetet har ett ansvar att värna om och utveckla kulturens och samhällets vitalitet i Finland. Genom att donera kan du göra din del och främja konstens genomslagskraft samt öka tillväxten inom de skapande branscherna.

 

Konstuniversitetet har Polisstyrelsens penninginsamlingstillstånd och följer gällande lagstiftning och normer i all sin verksamhet. Vår verksamhet styrs av de etiska principerna för medelinsamlingen.

 

Så här donerar du

Du kan göra en allmän donation för utveckling av Konstuniversitetets utbildning, forskning och konstnärliga verksamhet. Det är även möjligt att rikta bidraget till utveckling av utbildningen inom ett specifikt konstområde.

 

Nedan hittar du mer information om olika sätt att donera.

 

Donationer på minst 850 euro kräver ett ifyllt gåvobrev. Ta kontakt med oss så berättar vi gärna mera.

Haluatko mukaan, kun musiikki palaa R-talolle?

Haluatko mukaan, kun musiikki palaa R-talolle?

Rätt till skatteavdrag

Rätt till skatteavdrag

Samfund och företag är berättigade till skatteavdrag för penningdonationer på minst 850 euro och högst 250 000 euro. Privatpersoner och dödsbon har rätt till skatteavdrag för penningdonationer på minst 850 euro och högst 500 000 euro som gjorts för att främja vetenskap eller konst.

 

Det förutsätts att donationen har gjorts till ett universitet eller en högskola inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som får offentlig finansiering eller till en universitetsfond i anknytning till dessa. Syftet med donationsavdraget är att främja privat finansiering till universitet och högskolor. (vero.fi)

En testamentsdonation är en gåva till kommande generationer

En testamentsdonation är en gåva till kommande generationer

Testamentsdonationer kan styras till Konstuniversitetets stödstiftelse, vars syfte är att stöda universitetets verksamhetsförutsättningar och studerande. Vi förbinder oss att respektera donatorns vilja som uttrycks i testamentet.

 

Vi berättar gärna mer om möjligheter att stöda konstvärlden.

 

Man behöver inte betala skatt på testamentsdonationer som ges till universitet. Enligt arvs- och gåvoskattelagen (AGL) 2 § upptas inte skatt för sådan egendom som tillfallit, genom testamente eller såsom gåva, t.ex. undervisningsanstalt. Universitet och yrkeshögskolor är sådana undervisningsanstalter som avses i 2 § i arvs- och gåvoskattelagen, och de är därmed inte skyldiga att betala arvs- och gåvoskatt.

Stöd konst med en bemärkelsedagsdonation

Stöd konst med en bemärkelsedagsdonation

En donation kan även vara ett sätt att fira ett viktigt framsteg, en festdag eller en viktig händelse. Donationerna styrs till Konstuniversitetets stödstiftelse, vars syfte är att stöda universitetets verksamhetsförutsättningar och studerande. Det är även möjligt att rikta bidraget till utveckling av utbildningen inom ett specifikt konstområde.

En namngiven fond vittnar om engagemang för utveckling av utbildningen

En namngiven fond vittnar om engagemang för utveckling av utbildningen

Det är även möjligt att inrätta en särskild namngiven fond inom stödstiftelsen med testamenterade medel för att stöda ett specifikt konstområde som donatorn har valt. En namnfond måste ha ett kapital på minst 500 000 euro vid inrättandet.

Konstuniversitetets stödstiftelser

Konstuniversitetets stödstiftelser

Stödstiftelserna tar emot till exempel bemärkelsedagsdonationer och testamentsgåvor.

 

Konstuniversitetets stödstiftelse stöder Konstuniversitetet och dess akademier, verksamhetsförutsättningar och studerande.

 

Sibelius-Akademins stödstiftelse verkar för att stödja Sibelius-Akademin ekonomiskt med stipendier och bidrag.

 

Bildkonstakademins stödstiftelse stöder och främjar bildkonststuderandes boende, konstnärliga verksamhet, utställnings- och publikationsverksamhet samt internationalism.

Kontakt

Anna-Kaisa Haaranen

Specialist

+358 50 475 9871

anna.kaisa.haaranen@uniarts.fi

Företags- och stiftelsesamarbete, privata donationer, evenemangssamarbete  

 

Johanna Tirri

Specialist

+385 50 513 9684

johanna.tirri@uniarts.fi

Företags- och stiftelsesamarbete, donationer, alumnrelationer

 

 

Nana Salin

Kontaktchef

+358 50 461 6780

nana.salin@uniarts.fi

Helhetsansvar för kompanjonskap, relationer med finansiärer och näringslivet

 

Jari Perkiömäki
Rektor
jari.perkiomaki@uniarts.fi

 

 

Musikupplevelser för evenemang

Primo är Sibelius-Akademins programbyrå som producerar musikupplevelser för olika företags och organisationers evenemang. Privatpersoner kan vända sig till Konstuniversitetets studentkårs Konstnärsbank, som är en mötesplats för unga konstnärer och kunder som vill hitta en artist för sitt evenemang.