Forskningscentret för teater, dans och performance (Tutke) ansvarar för doktorsstudier vid Teaterhögskolan. Forskningen vid Teaterhögskolan står i nära kontakt med utvecklingen inom dans, teater och performance och med pedagogiken inom dessa områden. Målet är licentiat- och doktorsexamina inom dans och teater.

 

På den här sidan kan du hitta information om doktorandutbildningen i Tutke. För mer information över forskningen se här