Bildkonstakademins doktorandutbildning

Bildkonstakademins utbildning på doktorsnivå fokuserar på ett högklassigt konstnärligt arbete och en bildkonstforskning som naturligt ansluter till detta.

Aktuellt

Presentation

Doktorsstudier i Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet ger färdigheter och möjlighet att utöva konstnärlig forskning på ett självständigt och kreativt sätt. Konstnärlig forskning är sådan forskning som är förankrad i såväl konsten som konstnären. Konstnärsforskare utexamineras från Doktorandprogrammet i bildkonst.

Konstnärsforskare utvecklar och förnyar utövandet, forskningen och undervisningen av konstgrenar. De för en mångfacetterad och kritisk dialog med de olika aktörerna inom samhället. Som specialister på sitt område utövar de konst och producerar information, kunskaper och förståelse som grundar sig på konstnärlig praxis som kan utnyttjas och tillämpas både inom konsten och andra samhällsområden. Doktorstudier vid Konstuniversitetet främjar konstnärsforskarens förmåga att utveckla sitt kunnande som konstnär, forskare, pedagog och sakkunnig.     

Doktorander och utexaminerade

Från år 1997 har man inom Bildkonstakademin som påbyggnadsstudier kunnat avlägga doktorsexamen i bildkonst (BkD).

Bildkonstakademin erbjuder ett mångsidigt stödnätverk för doktoranders och forskares forskarverksamhet och -karriär och skapar grogrund för diskussion, jämförelse och dialog mellan olika forskningsupplägg. Akademin utgör ett internationellt konstnärligt och akademiskt expertsamfund som möjliggör kritisk utvärdering och fördomsfri utveckling av konstnärlig forskning. Akademin är även ett diskussionssamfund där olika intellektuella, samhälleliga och konstnärliga premisser kan utarbetas i proportion till de utmaningar och problem som samtidskonsten lyfter fram. Bildkonstakademin utgör en kollegial konstnärs- och forskargemenskap där verksamhetsprinciperna är transparens, kritiskhet, demokratiskhet, jämställdhet, pedagogiskhet samt respekt och främjande av andras arbete.

Doktorander

Doktorander

En visualisering av Bildkonstakademins doktoranders, samt en del av de disputerades, forskning har publicerats i Research Catalogue portalen. 

Doktorander vid Bildkonstakademin och deras forskningsteman


Eija-Liisa Ahtila: Screen Surface and Narrative Space: Narration and Construction of Meaning in Moving Image Installations (Valkokankaan pinta ja kertova tila: kerronta ja merkityksen rakentaminen liikkuvan kuvan installaatioissa).

Simo Alitalo: Mitä kuulemalla tietää? Taiteellinen tutkimus äänitaiteesta.

Niran Baibulat: Kävellen kuvailtu, koettu paikka.

Erick Beltrán Flores: The reading machine as model of edition. Laocoön and the Katabasis as an engine of ideological social psyche in image flux.

Bruno Caldas: The poetics of autopoiesis: Artificial intelligence and art.

Matthew Cowan: The lessons of folklore. Utilising the carnivalesque origins of folk ritual in contemporary art practice.

Jack Faber: Asymmetrical Cinema: Filmmaking, Art Activism and Public Spaces in the Drone Age.

Miklos Gaál: Dialectics of Contradiction Reflected upon Jena Romanticism.

Terike Haapoja: Kohtaamisen mediat – teknologia suhteena tuntemattomaan.

Henna-Riikka Halonen: Throws of Dice: Between Experience and Explanation.

Minna Heikinaho: Saa sanoa! Kohtaamisia kaupunkitilassa.

Flis Holland: Surface Attachment Devices.

Leena Kela: Dialogues: The Language of Performance Art in the Interaction of Materiality and Corporeality.

Anni Laakso: Yhteiskunnallisten teemojen esiintuominen työssäni.

Henna Laininen: Kokeellisen elämän käsikirja – luova yhteisöllinen kirjoittaminen vastauksena ympäristökriisiin.

Liisa Lounila: Oh! You Pretty Things – On Rebellion and Alternative Youth Culture as Elements of Art.

Susanna Majuri: Valokuvallinen fiktio tunteiden kohtaamisen paikkana.

Orla Mc Hardy: Nitefeedz – instants of animation / the art of interval.

Stephanie Misa: Of Bastard Tongues and Ghosts in the Archive.

Salla Myllylä: Paikan rajaus ja rajauksen paikka.

Maija Närhinen: Kokeita kuvaamisen tavoista.

Christoph Oeschger: How to take a picture of wind?

Lauren O'Neal: Assembling a Praxis: Choreographic Thinking and Curatorial Agency.

Ilya Orlov: Artwork: Its Definition, Concept and Subject.

Kukka Paavilainen: Through Painting – Painting as Research.

Pilvari Pirtola: Demoskene – luova digitaalinen alakulttuuri. (Demoscene – Creative Digital Subculture).

Anssi Pulkkinen: Tilanteen syntyminen tilallisessa teoksessa.

Merja Puustinen: Plug In – Action. Down and Out in the Institutional Framework with Interactive Art.

Heli Rekula: Poissaoleva ruumis – tekijän näkökulmia esitettyyn ja lavastettuun valokuvaan.

Juha Rouhikoski: Valotaiteen aika – ajan ja paikan näkemisen arvoitus.

Jaakko Rustanius: The Makings of Meanings in Painted Pictures. A reconstruction project in contemporary painting towards the beyond of the representation / non-representation dichotomy.

Jaakko Ruuska: Tunnistamaton toiseus – Valtasuhteet ja empatia.

Mireia Saladrigues: BUGS – Behaving Unconventionally in Gallery Settings.

Tülay Schakir: Valo, havainto ja oleminen taiteena.

Mia Seppälä: Kokeelliset järjestelyt kauppakeskuksessa.

Katja Tukiainen: Tyttöarmeija – kerronnallinen maalaus tilassa.

Markus Tuormaa: Osallinen maisemasuhde nykytaiteessa.

Utexaminerade doktorer

Utexaminerade doktorer

Utexaminerade doktorer inom utbildningsprogrammet i bildkonst


Lärdomsproven står att finna i Open access form i databasen HELDA. 

2018 Johanna Lecklin: Esitettyä aitoutta. Osallistavasta taiteesta ja sen etiikasta.

2017 Elina Saloranta: Laatukuvia ja kirjallisia kokeiluja

2017 Pekka Kantonen: Generational Filming. A Video Diary as Experimental and Participatory Research

2017 Markus Rissanen: Basic Forms and Nature. From Visual Simplicity to Conceptual Complexity.

2016 Timo Heino: Aineen olemuksesta materian muuntumiin.

2016 Tuula Närhinen: Kuvatiede ja luonnontaide. Tutkielma luonnonilmiöiden kuvallisuudesta.

2016 Paul Landon: Intersecting travelogues. Wandering through practices and archaeologies of space, place and time.

2016 Itay Ziv: Disabled Art. Escapism as Artistic Tactic.

2015 Stig Baumgartner: Virhe abstraktissa maalauksessa. Tekijän paikka maalauksen rakenteessa.

2015 Shoji Kato: Place of Geometry

2014 Silja Rantanen: Ulos sulkeista. Nykytaiteen teosmuotojen tulkintaa.

2014 Pekka Niskanen: Taide identiteettien politiikan rakentajana

2013 Jay Koh: Art Led Participatory Processes: Subject to Subject Communication within Performances in the Everyday     

2012 Petri Kaverma: Tyhjä piha – häiriö ja hiljaisuus (nyky)taiteessa

2012 Sami van Ingen: Moving Shadows – Experimental Film Practice in a Landscape of Change

2011 Irene Kopelman: The Molyneux Problem Five backstage stories – and a map of why and how

2011 Marjatta Oja: Kolmiulotteinen projisointi – tilanneveistos katsojan ja kokijan välissä

2010 Denise Ziegler: Poeettisen piirteistä. Kuvataiteilijan mimeettinen työskentelytapa

2008 Jan-Erik Andersson: Life on a Leaf – Tila ikonina. Taloni arkkitehtonisena taideteoksena

2006 Tarja Pitkänen- Walter: Liian haurasta kuvaksi -– maalauksen aistisuudesta

2005 Jan Kenneth Weckman: Seitsemän maalauksen katsominen ja Maalaus maailman osana

2005 Teemu Mäki: Näkyvä pimeys – esseitä taiteesta, filosofiasta ja politiikasta

2002 Jan Kaila: Valokuvallisuus ja esittäminen nykytaiteessa, teoksia vuosilta 1998-2000

2001 Jyrki Siukonen: Uplifted Spirits, Earthbound Machines, Studies on Artists and Dream of Flight 1900–1935

 

Disputationer

KuvA forskningsdagar

Bildkonstakademin arrangerar årligen sina egna forskningsdagar som är öppna för allmänheten. Under forskningsdagarna möts Bildkonstakademins forskare, doktorander samt inbjudna konstnärer och forskare fårn hemlandet och utomlands.

Forskning

Bildkonstakademins doktorandprogram ansvarar för akademins doktorandutbildning och forskningsverksamhet. 

Kontaktuppgifter

Doktorandprogrammet i bildkonst

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@uniarts.fi
 
Doktorandprogrammets chef, vice dekan, professor Mika Elo
Professor Lea Kantonen
Universitetslektor Petri Kaverma
Forskardoktor Denise Ziegler
 
Planerare (doktorandutbildning) Jukka Tuominen, tel. 050 470 6996
Planerare (forskning) Michaela Bränn, tel. 040 631 3553
 
Doktorand Bruno Caldas (2019–2021)
Doktorand Jack Faber (2019–2021)
Doktorand Mireia Saladrigues (2020–2021)
 
Gästforskare Annette Arlander
Gästforskare Tuula Närhinen
Gästforskare Timo Heino 
Gästforskare Marjatta Oja 
Gästforskare Johanna Lecklin