Magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans

Magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans består av intensiva studier i två läsår. Studierna utvecklar den studerandes förmåga att uppträda, det självständiga och reflektiva konstnärskapet och ger färdigheter att arbeta inom mångsidiga och föränderliga danskonstkontexter.

Studier

I magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans står forskningen av det mångsidiga artistarbetets praxisar i danskonstens och andra konstgrenars referensramar i centrum av studierna. Studierna består av danskonstens temastudier och av konstnärliga projekt, föreställningar och referensramsstudier som ger bakgrund åt dansarbetet samt av individuella studier. Lärdomsprovet består av en helhet bestående av en konstnärlig och en skriftlig del.

Magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans utvecklar färdigheterna som krävs i danskonstens fortsatta studier och samarbetar med Teaterhögskolans utvecklingscentral för konstnärlig forskning (Tutke). Magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans är en aktör i Teaterhögskolans internationella Kinesis-publikationsserie (linkki) om dansforskning.  

 

Examens- och undervisningsspråk är finska och engelska. Den studerande har rätt att i undervisningen använda svenska både muntligt och skriftligt om inte annat anges i undervisningsplanen eller undervisningens natur så kräver. Till magisterprogram kan under vissa år antas studerande som studerar på engelska. Om nya sökande som studerar på engelska antas till programmet, sker en del av undervisningen på engelska också för dem som avlägger examen på finska.

Gästlärare i magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans

Gästlärare i magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans

GÄSTLÄRARE 2015–2017

Maryam Abdulkarim, Annette ArlanderIsabel Gonzalez, Niko Hallikainen, Kirsi Heimonen, Karin JamesonTuuja Jänicke, Outi Järvinen, Ami Karvonen, Jaamil Olawale Kosoko, Mari Kätkä, Jennifer LaceyBenoît Lachambre, Sonya Lindfors, Miika Luoto, Anne Makkonen, Jukka Miettinen, Mirva Mäkinen, Fornier Ortiz, Anne Pajunen, Jeroen Peeters, Elina Pirinen, Pilvi Porkola, Mary PrestigeMimmu Rankanen, Päivi Saraste, Jaakko Simola, Katri Soini, Harriet SeveliusJarko Taivasmaa, Jukka Tarvainen, Kirsi Törmi, Emmi Venna, Raisa Vennamo, Heidi Väätänen, Jeremy Wade

Studenter

Studenter

Studenter i magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans

Årskurs 2013–2015
Meeri Altmets
Maria Autio
Mia Jaatinen
Minna Karttunen
Misa Lommi
Mikko Makkonen
Viivi Niiniketo
Satu Rinnetmäki
Sini Siipola
Elisa Tuovila

Årskurs 2011–2013
Marja Koponen
Carita Lähteenmäki
Aksinja Lommi
Arttu Palmio
Liisa Oikkonen
Katja Sallinen
Heidi Suur-hamari
Sofia Simola
Ulla Väätäinen

Årskurs 2009–2011
Anniina Jääskeläinen
Jaana Kovanen
Kati Korosuo
Kaisa Pesonen
Liisa Pietikäinen
Eeva Rantala
Mirva Väänänen

Årskurs 2007–2009
Rea-Liina Brunou
Raimonda Gudaviciute
Leena Harjunpää
Elina Häyrynen
Saara Junttila
Ahto Koskitalo
Terhi Kuokkanen
Jouni Majaniemi
Anne Pajunen
Elina Puukka
Elina Räisänen
Jukka Tarvainen
Emmi Venna

Valmistuneet

Online materiaalit

Kinesis-julkaisut

Kinesis-julkaisut

Taiteellinen tutkimus

Yhteystiedot