Taitekohtia

Taitekohtia on Taideyliopiston Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntijan erikoistumisopintoja suorittavien taiteen ammattilaisten blogi. Blogin teemana on eri taiteen alojen soveltaminen arkisissa yhteisöissä. Keskiössä ovat kohtaamiset, kokemukset ja mahdollisuudet muun muassa kuvataiteiden, tanssin, elokuvan, musiikin, teatterin ja sirkuksen äärellä.

 

 

Elli Isokoski on tanssitaiteilija, jonka erityisalaa on kulttuurinen vanhustyö tanssitaiteen keinoin.  Erikoistumisopinnoissa hän yrittää hahmottaa mitä asiantuntijuus on, mitä on oma asiantuntijuus ja kuinka sitä pitäisi kehittää. Tällä hetkellä hän työskentelee kotona asuvien ikäihmisten kanssa osallistavan tanssielokuvan keinoin Suomen Kulttuurirahaston kolmivuotisella apurahalla. Blogissa hän kirjoittaa tämän projektin ja opiskelun herättämistä ajatuksista. myrskyryhma.fi

 

 

Johanna Pitkänen on musiikin maisteri, joka työskentelee freelancemuusikkona ja -säveltäjänä. Erikoistumisopinnoissaan hän on kiinnostunut taiteen erityisestä muutosvoimasta sekä kestävästä kehityksestä taiteen kentällä. Blogissa Pitkänen lähestyy näitä aihepiirejä kirjoittamalla muun muassa työskentelystään ympäristötaiteilijana Hiilipörssi-hankkeessa.

 

 

Niina Oinas on Rovaniemellä toimiva yhteisötaiteilija, joka työskentelee tällä hetkellä toiminimiyrittäjänä. Erikoistumisopinnoissaan hän haluaa löytää keinoja kehittää pohjoisen kulttuurin kentälle pysyvämpiä soveltavan taiteen rakenteita. Blogissa hän pohtii taiteen tekemistä arkisella tasolla sekä alan tutkimattomia & tutkittuja mahdollisuuksia.

 

 

Anna-Kaisa Vuorinen on FM Etnomusikologi, näyttelijä-muusikko ja taidekasvattaja. Tällä hetkellä hän työskentelee Tampereen kaupungin kulttuuri ja taide -yksikön lasten kulttuuripalveluissa ja toimii Tampereen taidekasvatus ry:n jäsenenä sosiaalisen sirkuksen kehittämisprojektissa. Hän kirjoittaa havainnoistaan taiteen ja kulttuurin kentältä tekijänä, näkijänä ja kokijana.