Sibelius-Akademins urvalsresultat 2020

Du kan även fråga om resultatet per e-post på adressen siba.ansokan@uniarts.fi.

ÅTERKOPPLING PÅ URVALSPROVET

Du kan få återkoppling om din prestation i urvalsprovet. Syftet med återkopplingen är att visa på områden hos du där din prestation kan utvecklas och bli ännu bättre.

GRUNDUTBILDNING

Sibelius-Akademins dekan har beslutat att följande sökande är antagen som studerande vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi:

(fi) = finska som studiespråk
(sv) = svenska som studiespråk
(en) = engelska som studiespråk

JAZZMUSIK

Jazzmusik (instrument- eller sångstudier) 2,5-årig utbildning

Gyárfás Péter, Ungern (en) – villkorlig antagning
1

Jazzmusik (komposition) 2,5-årig utbildning

inga nya studerande

VILLKORLIG ANTAGNING

Alla som söker till en utbildning som leder till lägre och högre eller enbart högre högskoleexamen vid Sibelius-Akademin ska ha den grundutbildning och de språkkunskaper som krävs för ansökningsmålet.

Om du avlägger din grundutbildning först efter att ansökningstiden gått ut, ges urvalsbeslutet villkorligt. I detta fall du ska till Sibelius-Akademins ansökningstjänster lämna in ett intyg över din genomförda examen senast 10.7.2020 kl. 15 (finsk tid).

Om du inte har möjlighet att påvisa dina språkkunskaper först efter att ansökningstiden gått ut, ges urvalsbeslutet ocså villkorligt. I detta fall du ska till Sibelius-Akademins ansökningstjänster lämna in ett intyg över dina tillräckliga språkkunskaper senast 10.7.2020 kl. 15 (finsk tid).

Obs! Om du inte skickar en kopia på ditt examensbetyg eller inte visar dina språkkunskaper inom utsatt tid, beviljas du inte studierätt vid Sibelius-Akademin.

MOTTAGANDE AV STUDIEPLATS

För att behålla den studieplats du beviljats bör du meddela att du tar emot studieplatsen senast 10.7.2020 kl. 15 (finsk tid). I annat fall går du miste om studieplatsen.

Ta emot studieplatsen i första hand elektroniskt i Min Studieinfo -tjänsten. Om du inte kan motta studieplatsen elektroniskt, använd den pappersblanketten. Blanketten bör skickas till Sibelius-Akademins ansökningstjänster per e-post (siba.ansokan@uniarts.fi). Försenade meddelanden beaktas ej.

Du tar emot studieplatsen bindande, dvs. du kan inte senare ändra eller annullera mottagandet. Ett bindande mottagande innebär att dina övriga ansökningsönskemål automatiskt annulleras. Obs! Du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin (1.8.-31.12.).

RÄTTELSEANVISNING

Om du är missnöjd med studerandeurvalet kan du skriftligen begära rättelse av dekanens beslut inom 14 dagar från offentliggörandet av beslutet. Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som du anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till. Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen.