Teaterhögskolans urvalsresultat 2020

Antagningsresultaten publiceras 13.5 och 3.6. Du kan även fråga om resultatet per e-post på adressen teak.ansokan@uniarts.fi.

Veikko Kähkönen person standing in hands

De som blivit antagna och de som fått reservplats får information om antagningsresultaten per e-post samma dag som antagningsbeslutet offentliggörs.

Urvalsresultat, 13.5

På basis av urvalsprov är följande sökande antagen som studerande vid Konstuniversitetets Teaterhögskola från början av läsåret 2020-2021.

Magisterprogrammet i danspedagogik

Kaartinen Nella Olga Maria
Kortelainen Mari Eliisa
Nevalainen Moona Katariina *
NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på webbsidan) 
Ojanen Wilhelmina Oona **
Rauhala Reettaleena **
Rautakorpi Marja Tuulikki
Timonen Matti Pekka Santeri ***
NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på webbsidan) ****
Uotila-Kraatz Maikki Jasmiina **

Reservplatser:
1. Tuunanen Sari Anneli
2. Markkanen Hannaleena Maria


* Kompletterande studier krävs: Främmande språk 5sp.
** Kompletterande studier krävs: Andra inhemska språket svenska 3sp.
*** Kompletterande studier krävs: Andra inhemska språket svenska 3sp och främmande språk 5sp.
**** Villkorligt antagningsbeslut. Intyg över avlagd kandidatexamen i danskonst eller annan lämplig lägre högskoleexamen ska vara ansökningstjänster tillhanda senast den 17.7.2020 kl. 15.00. I annat fall förfaller det villkorliga antagningsbeslutet.

Magisterprogrammet i teaterpedagogik

Grubert Loviisa Katriina Saara
Hämäläinen Jani Markus *
Karjalainen Riikka Maria
Karlsson Charlotte Vivica **
Leminen Tarja Helena ***
Ohtamaa Ann-Mari
Poutanen Panu Matias
Salmi Vilma Maria ***
Sarimaa Ville Eerik ****
Taiponen Anna Elvira
Tanskanen Emmi Anneli *
Tarpila Maiju Elisabet

Reservplatser:
1. Väisänen Sanna Elina
***
2. Högström Anna Fredrika Helena
**
3. Vehmasaho Ville Juhani
4. Moilanen Sini Iitu Päivikki
***

* Kompletterande studier krävs: Främmande språk 5sp.
** Kompletterande studier krävs: Andra inhemska språket finska 3sp och främmande språk 5sp.
*** Kompletterande studier krävs: Andra inhemska språket svenska 3sp och främmande språk 5sp.
**** Villkorligt antagningsbeslut. Intyg över avlagd kandidatexamen i teaterkonst eller annan lämplig lägre högskoleexamen ska vara ansökningstjänster tillhanda senast den 17.7.2020 kl. 15.00. I annat fall förfaller det villkorliga antagningsbeslutet.
Kompletterande studier krävs: Andra inhemska språket svenska 3sp och främmande språk 5sp.

Mottagande av studieplats

OBS, ändrat! För att behålla den studieplats du beviljats bör du meddela att du tar emot studieplatsen senast 17.7.2020 kl. 15 (finsk tid). I annat fall går du miste om studieplatsen (tidigare: 10.7.2020 kl. 15).

Ta emot studieplatsen i första hand elektroniskt i Min Studieinfo -tjänsten. Om du inte kan motta studieplatsen elektroniskt, använd den pappersblanketten. Blanketten bör skickas till Konstuniversitetets ansökningstjänster (ansokan@uniarts.fi). Försenade meddelanden beaktas ej.

Du tar emot studieplatsen bindande, dvs. du kan inte senare ändra eller annullera mottagandet. Ett bindande mottagande innebär att dina övriga ansökningsönskemål automatiskt annulleras. Obs! Du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin (1.8.-31.12.).

Rättelseförfarande

Om du är missnöjd med studerandeurvalet kan du skriftligen begära rättelse av beslutet inom 14 dagar från offentliggörandet av beslutet. Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som du anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till. Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen.