Jesper Eklund: "Våga vara dig själv under urvalsprov"

Media: 
|
Vem är du och vad studerar du? Hur manga år har du studerat?
Jag heter Jesper Eklund och studerar till musikpedadog på Sibelius Akadmin. Jag har studerat fem och ett halvt år men vill ännu studera några ämnen lite djupare, så jag kommer fortsätta ett tag till.
 
Vad hände i urvalsproven? Hurdana var dom?
Mina urvalsprov gick snabbt. Jag övade specifikt för dem en längre tid och så var de över på några timmar. Jag hann söka till Akademin tre gånger innan jag blev antagen.
 

Markus Malmgren: "Svenska kan vara en fördel i arbetsmarknaden"

Media: 
Photo: Karoliina Pirkkanen
|

Ungefär ett halvt dussin studerande studerar för närvarande på den svenskspråkiga kyrkomusikutbildningen vid Sibelius-Akademin. - Mest är det finlandsvenskar, men också några finska studenter, som gärna vill studera delvis på svenska, finns med i gruppen. Ibland har vi också haft svenskspråkiga studerande från andra nordiska länder, berättar timlärare Markus Malmgren.
 
Den svenska kyrkomusikutbildningen är i princip helt identisk med det finska; man studerar samma ämnen  - alla kyrkomusiker arbetar ju inom samma kyrka.