Antagningsvillkor för Teaterhögskolans utbildningar

Antagningasvillkor för 5-åriga, 3-åriga och 2-åriga utbildningsprogram vid Konstuniversitetets Teaterhögskola 

5-åriga utbildningsprogram


Utbildning som leder till kandidat och magister examen i teaterkonst (3 år + 2 år) riktar sig i första hand till sökande som avlagt studentexamen eller motsvarande examen.

Utbildningsprogrammet i dramaturgi
Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på finska)
Utbildningsprogrammet i regi
Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på svenska) (ej antagning år 2019)
Utbildningsprogrammet i ljusdesign
Utbildningsprogrammet i ljuddesign

2-åriga magisterprogram och -studier

Utbildning som leder till magister examen i teaterkonst (2 år) riktar sig till sökande som avlagt lägre högskoleexamen och vill fördjupa sitt kunnande på magisternivå.

Magisterstudier i dramaturgi: Föreställningsdramaturgi/ Comparative Dramaturgy and Performance Research 
Magisterprogrammet i skrivande
Master's Degree Programme in Live Art and Performance Studies (på engelska)
Magisterstudier i skådespelarkonst (på finska)
Magisterstudier i regi
Magisterstudier i skådespelarkonst (på svenska)
Magisterprogrammet i teaterpedagogik (ej antagning år 2019)
Magisterstudier i ljusdesign
Magisterstudier i ljuddesign​Utbildning som leder till magister examen i danskonst (2 år) riktar sig till sökande som avlagt lägre högskoleexamen och vill fördjupa sitt kunnande på magisternivå.

Magisterprogrammet i koreografi
Magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans
​Magisterprogrammet i danspedagogik (ej antagning år 2019)

 

3-åriga utbildningsprogram

Utbildning som leder till kandidat examen i danskonst (3 år) riktar sig i första hand till sökande som avlagt studentexamen eller motsvarande examen.

Utbildningsprogrammet i dans (ej antagning år 2019)