Teaterhögskolans urvalsresultat, våren 2020

Antagningsresultaten publiceras 13.5 och 3.6. Du kan även fråga om resultatet per e-post på adressen teak.ansokan@uniarts.fi.

performers bow, audience applauds

De som blivit antagna och de som fått reservplats får information om antagningsresultaten per e-post samma dag som antagningsbeslutet offentliggörs.

Urvalsresultat, 3.6

På basis av Teaterhögskolans urvalsprov är följande sökande antagen som studerande vid Konstuniversitetets Teaterhögskola från början av läsåret 2020-2021.

Utbildningsprogrammet i dramaturgi och skrivande av pjäser

Alander Maija Susanna
Rajalin Senja Sofia Elisabet
Saari
Mimmi Justiina
Terho
Juulia Ilona

Magisterstudier i dramaturgi och skrivande av pjäser

Inga nya studerande valdes.

Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på finska)

Gyllenbögel Jesse Thomas
Ilvesniemi
Akseli Pyry Benjamin
Keiramo
Ronja Maria
Mandunga
Betadi
Mohammadi
Matouf Mitra
Onatsu
Samuel Oskar Julius
Pälsynaho
Emma Liisa Lyydia
Schiffer
Lina Beata
Taittonen
Saku-Petteri

Utbildningsprogrammet i regi

Karvanen Miika Matti
Peura Ismael Aslak

Magisterstudier i regi

Ómarsdóttir Gréta Kristín

Utbildningsprogrammet i danskonst

Fredriksson Tiia Maria
Hermunen
Heini Johanna
Högsten Johan Wilhelm
Ikonen Samuel Salvador
Ikonen
Vellamo Lotta Loviisa
Koponen
Jari Riku Mattias
Laisi Iiris Sylvia
Nousiainen Paula Katriina
Nurmi
Joel Eemil Henrik
Palsio
Miska Juhani Petteri
Pieski
Pinja Aletta
Puustinen Iiris Ilona
Ritsilä
Tuulia Annika
Syvälahti
Ronja Piritta
NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på webbsidan)
Vu
Ida Maria Trinh

Reservplatser:
1.
NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på webbsidan)
2. Rodriguez Amanda Marja Karina

Utbildningsprogrammet i ljusdesign

Ebbe Anna Katinka
Kokkonen
Pinja Matilda
Ott
Saana
Seppälä
Erno Ilari          

Reservplatser:
1. Liukkonen Ben Helmeri Oliver
2. Kella Hertta Aurora

Magisterstudier i ljusdesign

Hietala Lauri Gabriel
Hirvonen Mikko Ville Oskari
Honkanen Tuomas Mikko Ilari
Kamunen
Jussi Kauko Tapio
NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på webbsidan) 
Volanen
Saana Isadora *

Reservplats:
1.
Helle Eero Kalevi

*Villkorligt antagningsbeslut. Intyg över avlagd kandidatexamen i teaterkonst eller annan lämplig lägre högskoleexamen ska vara ansökningstjänster tillhanda senast den 17.7.2020 kl. 15.00. I annat fall förfaller det villkorliga antagningsbeslutet.
Kompletterande studier krävs: Andra inhemska språket svenska 2sp (skriftlig färdighet) och främmande språk 5sp.

Utbildningsprogrammet i ljuddesign

Hyrynkangas Janna Fiona Annikki
Nikkilä Henri Eevert
Pippa Ilja
Sloan Elsi Oona Sofia

Reservplatser:
1. Junes Miia Elina
2. Nummi Reetta Amanda
3. Hyökyvirta Henri Emil

Magisterstudier i ljuddesign

Kankkonen Satu Hannele
Korhonen Iines Lahja Maija
Masalin
Janne Henrik
Sikström
Tony Erik Mikael
Sulalampi
Johanna Elizabeth

Reservplats:
1. Peltonen Kalle Samuli

Ansökan om intern överflyttning inom universitetet, byte av studierätt

Teaterhögskolans dekan har beslutat anta följande studerande, som ansökt att byta huvudämne via ansökan och inträdesproven våren 2020:

Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på finska)
Stenbäck Alvari Ukko-Erik

Utbildningsprogrammet i regi
Rajakangas Eeva Amanda

Magisterstudier i ljuddesign
Vuorensola Riku Kristian

Urvalsresultat, 13.5

På basis av urvalsprov är följande sökande antagen som studerande vid Konstuniversitetets Teaterhögskola från början av läsåret 2020-2021.

Magisterprogrammet i danspedagogik

Kaartinen Nella Olga Maria
Kortelainen Mari Eliisa
Nevalainen Moona Katariina *
NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på webbsidan) 
Ojanen Wilhelmina Oona **
Rauhala Reettaleena **
Rautakorpi Marja Tuulikki
Timonen Matti Pekka Santeri ***
NN (person har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på webbsidan) ****
Uotila-Kraatz Maikki Jasmiina **

Reservplatser:
1. Tuunanen Sari Anneli
2. Markkanen Hannaleena Maria


* Kompletterande studier krävs: Främmande språk 5sp.
** Kompletterande studier krävs: Andra inhemska språket svenska 3sp.
*** Kompletterande studier krävs: Andra inhemska språket svenska 3sp och främmande språk 5sp.
**** Villkorligt antagningsbeslut. Intyg över avlagd kandidatexamen i danskonst eller annan lämplig lägre högskoleexamen ska vara ansökningstjänster tillhanda senast den 17.7.2020 kl. 15.00. I annat fall förfaller det villkorliga antagningsbeslutet.

Magisterprogrammet i teaterpedagogik

Grubert Loviisa Katriina Saara
Hämäläinen Jani Markus *
Karjalainen Riikka Maria
Karlsson Charlotte Vivica **
Leminen Tarja Helena ***
Ohtamaa Ann-Mari
Poutanen Panu Matias
Salmi Vilma Maria ***
Sarimaa Ville Eerik ****
Taiponen Anna Elvira
Tanskanen Emmi Anneli *
Tarpila Maiju Elisabet

Reservplatser:
1. Väisänen Sanna Elina
 ***
2. Högström Anna Fredrika Helena
 **
3. Vehmasaho Ville Juhani
4. Moilanen Sini Iitu Päivikki
 ***

* Kompletterande studier krävs: Främmande språk 5sp.
** Kompletterande studier krävs: Andra inhemska språket finska 3sp och främmande språk 5sp.
*** Kompletterande studier krävs: Andra inhemska språket svenska 3sp och främmande språk 5sp.
**** Villkorligt antagningsbeslut. Intyg över avlagd kandidatexamen i teaterkonst eller annan lämplig lägre högskoleexamen ska vara ansökningstjänster tillhanda senast den 17.7.2020 kl. 15.00. I annat fall förfaller det villkorliga antagningsbeslutet.
Kompletterande studier krävs: Andra inhemska språket svenska 3sp och främmande språk 5sp.

Mottagande av studieplats

För att behålla den studieplats du beviljats bör du meddela att du tar emot studieplatsen senast 17.7.2020 kl. 15 (finsk tid). I annat fall går du miste om studieplatsen.

Ta emot studieplatsen i första hand elektroniskt i Min Studieinfo -tjänsten. Om du inte kan motta studieplatsen elektroniskt, använd den pappersblanketten. Blanketten bör skickas till Konstuniversitetets ansökningstjänster (ansokan@uniarts.fi). Försenade meddelanden beaktas ej.

Du tar emot studieplatsen bindande, dvs. du kan inte senare ändra eller annullera mottagandet. Ett bindande mottagande innebär att dina övriga ansökningsönskemål automatiskt annulleras. Obs! Du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin (1.8.-31.12.).

Läs mera: Bestämmelsen om en högskoleplats

Rättelseförfarande

Om du är missnöjd med studerandeurvalet kan du skriftligen begära rättelse av beslutet inom 14 dagar från offentliggörandet av beslutet. Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som du anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till. Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen.

Läs mera: Rättelseförfarande