Läsårstider

Viktiga datum under läsåret, undervisningsperioder och närvaroanmälan

Universitetets läsår

Universitetets läsår börjar den 1 augusti och slutar den 31 juli.

Undervisningsperioder

Undervisningen ges under tiden 9.8.2021–19.6.2022 under läsåret 2021–2022
Undervisningen ges under tiden 8.8.2022–18.6.2023 under läsåret 2022–2023

Vad händer2021-20222022-2023
Gemensam undervisning / sommarundervisning v. 32-34
v. 32-34
Undervisningsperiod 1 v. 35-41 v. 35-41
Konstuniversitetets inskription2.9.202115.9.2022
Ingen kontaktundervisningv. 42v. 42
Undervisningsperiod 2v. 43-51v. 43-51
Ingen kontaktundervisning v. 52-1v. 52-1
Undervisningsperiod 3v. 2-7v. 2-7
Ingen kontaktundervisningv. 8v. 8
Undervisningsperiod 4v. 9-18v. 9-18
Ingen kontaktundervisning 14.-20.4.20226.-12.4.2023
Undervisningsperiod 5, Gemensam undervisning / sommarundervisningv. 19-24v. 19-24
Gemensam orientationsdag för nya studerande27.8.202126.8.2022
Gemensam orientationsdag (fortsättning) för nya studerande13.5.202212.5.2023

Veckor för gemensam undervisning

Veckorna 33–34 i augusti samt veckorna 19–24 i maj–juni reserveras i första hand för Konstuniversitetets gemensamma undervisning samt mobilitetsstudier mellan akademierna. Under dessa veckor ordnas gemensam undervisning och produktioner för alla studerande vid Konstuniversitetets akademier samt undantagsvis akademispecifika studieperioder som orienterande studier. Intensivundervisning i teori och språk samt specialkurser kan också arrangeras under dessa veckor. Konstuniversitetets gemensamma undervisning kan ordnas också under andra tider, men dessa veckor är speciellt avsedda för gemensam undervisning så att alla studerande har lika möjligheter att delta

Kontaktundervisningsfria veckor

Under dessa veckor kan studerande studera och öva sig självständigt, t. ex. förbereda sig för föreställningar eller utställningar, tentamina eller genomföra skriftliga uppgifter eller skriva sitt lärdomsprov. I undantagsfall kan akademierna och Öppet campus ordna undervisning under dessa veckor.

Påsklovet börjar på torsdagen före påsk och slutar på onsdagen efter påsk. I undantagsfall kan akademierna ordna undervisning under dessa veckor. På helgerna ges ingen undervisning.

Akademins dekan och den akademiska chefen för Öppet campus kan göra undantag från de ovan nämnda undervisningstiderna av motiverade skäl om undervisningsplanerna nödvändigtvis kräver det. Doktorandutbildning, öppen universitetsundervisning, mästarkurser, specialkurser och sommarkurser kan även ordnas under andra tider.

Närvaroanmälan

Närvaroanmälan för läsåret 2022-2023 börjar 2.5.2022 och slutar 10.8.2022.
Närvaroanmälan för läsåret 2023-2024 börjar 2.5.2023 och slutar 10.8.2023.

Anmälningen sker i OILI-anmälningssystemet.

Försummelse av anmälan under höstterminen

Om du efter att höstterminen har börjat märker att du har glömt att anmäla dig närvarande eller frånvarande och du har varit registrerad läsåret innan, kan du registrera dig som studerande genom att betala återregistreringsavgiften samt medlemsavgiften till studentkåren och leverera kvitton till studietjänsterna.

Kontaktuppgifter