Feel Helsinki

Festivalen samlar det konstnärliga kunnandet vid Konstuniversitetet och presenterar konst när den är som mest aktuell.

Vad är Feel Helsinki?

Feel Helsinki är en gemensam festival för hela Konstuniversitetet som presenterar universitetets konstnärliga kunnande. I år ordnas festivalen lördagen den 4 september i Musikhuset, på Medborgartorget och i R-huset i Helsingfors samtidigt med Helsingfors Festspel.

Konstuniversitetet ger utbildning på högsta nivå i Finland. Det består av Bildkonstakademin, Teaterhögskolan och Sibelius-Akademin, vilket ger dig möjlighet att under festivalen bekanta dig med musikens, dansens, bildkonstens och teaterns värld.

Festivalen ordnas en gång om året i Helsingfors på våra egna campus. En del av programmet streamas på nätet och kan följas runt om i Finland antingen direkt eller i efterhand.

Varför ordnas festivalen?

Konstuniversitetet öppnar sina dörrar för stadsborna och presenterar sitt kunnande utåt. Samtidigt vill vi sänka tröskeln för nyfikna besökare att besöka evenemang inom konstbranschen och lära känna nya konstformer. Under en och samma dag kan man ta del av flera presentationer, eftersom de flesta är korta.

Vi utvecklar festivalen genom att lyssna på universitetsgemenskapens och i synnerhet de studerandes behov och önskemål, för vi vill att Feel Helsinki ska se ut som sitt universitet.

Vem är festivalen till för?

Festivalen ger i synnerhet huvudstadsborna möjlighet att se framtidens konstnärer på ett och samma evenemang och stifta bekantskap med konsten och Konstuniversitetet. Den är avsedd för alla konstvänner och konstintresserade.

Hurdant program visas på festivalen?

Programmet omfattar nya perspektiv på konst, tvärkonstnärliga presentationer, intressanta teman och sammansättningar, möjligheter för allmänheten att följa hur konst föds, ett brett spektrum av bild-, live- och videokonst samt performanser och installationer.

Festivalens program sammanställs via en intern utlysning, där de studerande och lärarna kan föreslå sina egna framträdanden och presentationer. Även vissa höjdpunkter från året presenteras på festivalen.

Först Feel Helsinki

Du kan också titta på videon från den här länken

Evenemanget Feel Helsinki ordnades första gången i juni 2019, då över 5 500 personer besökte Musikhuset.  År 2020 ordnades evenemanget helt och hållet på nätet på grund av coronaviruspandemin. Den digitala festivalen samlade över 21 000 tittningar under en månad.

Feel Helsinki online 2020

Du kan också titta på videon från den här länken

Mer information

Om du vill samarbeta med festivalen eller behöver mer information, kontakta projektchefen Soili Sirenne (soili.sirenne@uniarts.fi)