Helsinki Harp Festival arrangeras 13–16.2.2020 i Musikhuset i Helsingfors. Festivalen lyfter fram harpans rika ljudvärld i ljuset av såväl den klassiska musiken och populärmusiken som i gränslanden däremellan. Festivalen har en stark pedagogisk tonvikt och erbjuder konsertmöjligheter också för amatörharpister. Likaså arrangeras för första gången en internationell tävling i Finland för yrkesstuderande harpister.  Utöver standardprogrammet läggs också tonvikt vid nordisk, framför allt finländsk, harpmusik.