Tulosten ilmoittaminen ja valintakoepalaute

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia julkaisee valintakokeiden tulokset 28.3.2019 (erillisvalinta) ja 6.6.2019 (yhteishaun "valintaehdotus") Taideyliopiston www-sivuilla ja toimipisteissä. Päätös on nähtävillä klo 9.00 alkaen Sibelius-Akatemian Helsingin (Nervanderinkatu 13) sekä Kuopion toimipisteissä. Valintaehdotus julkistetaan myös Taideyliopiston www-sivuilla sisältäen ne henkilöt, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen internetissä.

 

Hyväksytyille ja varasijoilla oleville lähetetään tieto valintakokeiden tuloksista sähköpostitse valintapäätöksen julkaisupäivänä. Tarkistathan, ettei viesti mene roskapostilaatikkoosi! Muille hakijoille ei ilmoiteta valinnan tuloksista sähköpostitse.

 

Osa Sibelius-Akatemian koulutuksista on mukana valtakunnallisessa korkeakoulujen yhteishaussa. Yhteishaussa on voinut hakea yhteensä enintään kuuteen koulutukseen, jotka on pitänyt järjestää hakutoivejärjestykseen. Hakutoivejärjestys on sitova. Hakija voi tulla valituksi yhteishaussa vain yhteen koulutukseen. Jos hakija olisi hyväksyttävissä useampaan koulutukseen, hänet hyväksytään vain niistä korkeimmalla hakutoiveella olevaan koulutukseen. Kaikkien korkeakoulujen tulee tehdä valintaesitykset kesäkuun aikana, ja yhteishaun valtakunnallinen valinnan tulos on selvillä 28.6.2019. Lopullisen tuloksen voi tarkistaa tuolloin Opintopolun Oma haku -palvelusta. Jos hakija on priorisoinut jonkin toisen suomalaisen korkeakoulun hakukohteen korkeammalle ja hän pääsee ko. korkeakouluun, hän ei voi tulla valituksi Taideyliopiston Sibelius-Akatemian opiskelijaksi, vaikka hän olisikin mukana Sibelius-Akatemian valintaehdotuksessa.

 

Aloituspaikat ja varasijat

Kaikkiin hakukohteisiin ei välttämättä hyväksytä uusia opiskelijoita, mikäli valintakriteerit eivät täyty.

 

Eri hakukohteiden hakijat sijoitetaan paremmuusjärjestykseen valintakoemenestyksen mukaan. Koulutukseen valittujen opiskelijoiden jälkeen paras tai parhaita hakijoita voidaan sijoittaa varasijajonoon odottamaan mahdollisesti myöhemmin aukeavaa opiskelupaikkaa. Myös lista varasijalle sijoitetuista opiskelijoista julkaistaan Sibelius-Akatemian valintapäätöksessä.

 

Varasijat ovat hakukohdekohtaisia tai jonokohtaisia, mikäli hakukohteella on useampi jono. Opiskelupaikka voi vapautua varasijalle sijoitetulle hakijalle vain, jos joku ko. hakukohteeseen valituista ei ota opiskelupaikkaa vastaan tai jos ehdollisesti valittu hakija ei toimita vaadittua todistusta määräaikaan mennessä. Mikäli hakukohteeseen ei valita uusia opiskelijoita, ei hakijoita voida myöskään asettaa varasijajonoon ko. hakukohteessa.

 

Palaute valintakoesuorituksesta

Hakijalla on mahdollisuus saada palautetta valintakoesuorituksestaan. Valintapäätöksen julkaisupäivänä Taideyliopiston www-sivuilla ilmoitetaan, keneltä ja milloin valintakoepalautetta voi pyytää. Jokaisen hakukohteen osalta ilmoitetaan tarkka aika, jolloin palautetta annetaan. Palautteen tehtävänä on ohjata hakijaa löytämään kehityskohteita omasta suorituksestaan ja parantamaan sitä entisestään.