Sibelius-Akatemian tohtorikoulutukseen hyväksytyt tohtoriopiskelijat 2019

Sibelius-Akatemian tohtorikoulutukseen hyväksytyt varsinaiset uudet tohtoriopiskelijat (opinto-oikeus 1.8.2019 lähtien)

Adriano Adewale, taiteilijakoulutus
Goncalo Cruz, soveltajakoulutus
Hanna Fontana, tutkijakoulutus
Line Johannesen, taiteilijakoulutus
Pilvi Järvelä, soveltajakoulutus
Katri Keskinen, tutkijakoulutus
Jenni Lappalainen, taiteilijakoulutus
Sandra Mahlamäki, soveltajakoulutus
Outi Niemensivu, tutkijakoulutus
Charles Quevillon, taiteilijakoulutus
Antti Snellman, soveltajakoulutus
Maija Turunen, soveltajakoulutus
Tomi Vartiainen, taiteilijakoulutus

Lisäksi yksi hakija, joka ei halua nimeään julkisuuteen.

 

Sibelius-Akatemian tohtorikoulutukseen valmisteleviksi tohtoriopiskelijoiksi (opinto-oikeus 1.8.2019 lähtien) lukuvuodeksi 2019-2020 on hyväksytty

Hanna Chorell, taiteilijakoulutus
Anu Falck, tutkijakoulutus
Matti Hirvonen, soveltajakoulutus
Aino Koskela, taiteilijakoulutus
Emmi Kujanpää, soveltajakoulutus
Neea Lamminmäki, tutkijakoulutus
Matleena Nyman, taiteilijakoulutus
Anna Näkkäläjärvi-Länsman, taiteilijakoulutus
Mirkkalea Konttila, soveltajakoulutus
Aleksi Tuomarila, taiteilijakoulutus
Laura Vallenius, soveltajakoulutus

Lisäksi kaksi hakijaa, jotka eivät halua nimeään julkisuuteen.

Yliopistolain (L558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen. Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää päätökseen kirjallisesti oikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen julkistamisesta. Oikaisumenettelystä annettuun päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Oikaisuhakemus on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava Taideyliopiston kirjaamoon. Hakemuksen on oltava perillä kirjaamossa 14 päivän kuluessa päätöksen julkistamisesta. Oikaisuhakemuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Mikäli toimitat oikaisuhakemuksen sähköpostitse, kirjoita sähköpostin otsikko-/aiheriville, mitä akatemiaa hakemus koskee. Oikaisuhakemuksesta on käytävä ilmi vaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot, vaatimukset sekä vaatimusten perusteet.

Taideyliopisto/kirjaamo
PL 38 / Töölönlahdenkatu 16 C
00097 Taideyliopisto