Rytmiikan peruskurssi opettajille 2016-17

Aika: 28.10.2016 - 8.4.2017

Paikka: Sibelius Akatemian opetustilat Helsingissä

Kuvaus: Koulutus soveltuu opettajan pedagogisten taitojen kehittämisohjelmana niin perusopetuksen, lukion kuin taidealojen oppilaitosten opettajille. Lisäksi koulutus soveltuu pedagogisiin tehtäviin suuntautuville muusikoille ja tanssijoille, jotka haluavat laajentaa pedagogista osaamistaan.

Kohderyhmä: Musiikinopettajat, luokanopettajat, musiikin varhaiskasvatuksen opettajat, musiikkioppilaitosten opettajat, muusikot ja tanssijat.

Tavoite: Peruskurssin jälkeen tavoitteena on järjestää vastaavan laajuinen opettajien rytmiikan syventävä koulutus.

Sisältö: Koulutus painottuu rytmiikan taitojen kehittämiseen musiikillisena ja kehollisena ilmaisuna. Rytmiikan peruskurssilla perehdytään rytmiikan pedagogisiin perusteisiin, tietopohjaan, menetelmiin ja harjoitteisiin, jotka muodostavat perustan rytmiikan pedagogisen soveltamisen erityisosaamiselle opettajan ja pedagogin työssä.
Koulutus kannustaa uusiin pedagogisiin näkökulmiin ja antaa konkreettisia välineitä rytmiikan sovellusmahdollisuuksiin pedagogisen työn kehittämisessä ja opetusmenetelmien syventämisessä. Koulutuksessa syvennytään rytmiikan keskeisiin sisältöihin erityisesti erilaisia toiminnallisia työtapoja käyttäen aihealueina mm. kehorytmiikka, liikunta, lyömäsoitinrytmiikka ja tanssi.
Koulutus antaa myös välineitä opettajien yhteisölliseen pedagogiseen kehittämistyöhön ja hyvien pedagogisten käytäntöjen jakamiseen. Koulutuksen tavoitteena on myös rohkaista ja antaa uusia välineitä opettajan uutta luovaan pedagogiseen työhön, oppilaitosten ilmaisukasvatuksen kehittämiseen ja uusimuotoisten taideprojektien rakentamiseen.
Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen sisältyy soveltavia välitehtäviä, sekä lopputyönä valmistettava omaan pedagogiseen kehittämistyöhön liittyvä video (esim. taltiointi omassa työssä toteutetun kehittämisprojektin työprosesseista ja/tai päätösesityksestä). Lopputyön aihe voi olla parhaillaan omassa pedagogisessa työssä oleva kehittämisalue tai koulutuksen alussa valittava vapaavalintainen omaa pedagogista työtä edistävä aihe, johon rytmiikka-koulutus liittyy.

Kouluttajat, asiantuntijat: Koulutuksen pääkouluttaja, Elina Kivelä-Taskinen, liikunnan ja musiikin opettaja.
Lisäksi kouluttajana Pekka Saarikorpi, rytmiikkapedagogi, lyömäsoittaja, ”Rytmi- ja Liike”-kouluttaja

Hinta: 960 € (sis.ALV.)

Haku: 31.8.2016 mennessä

Muu informaatio: Koulutuksen lähiopetusjaksot:
28-29.10.2016 kurssin avausjako
25-26.11.2016 toinen jakso
3-4.2.2017 kolmas jakso
3-4.3.2017 neljäs jakso
8.4.2017 lopputyöjakso

Koulutusjaksot pidetään perjantaisin 10-16.30 ja lauantaisin 9-15

Lisätietoja: Sirke Pekkilä, Projektipäällikkö, Taideyliopiston Aikuiskoulutus 
puh. 050-5262 004,

Ilmoittaudu koulutukseen

Lataa tiedosto