Riitta Jukkola

Tutkimus ja julkaisut

TOHTORINTUTKINNON AIHE:

Virsien merkitys elämänkulussa virret itselleen merkittäviksi kokevien kuvaamana