Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Ruumis ja toinen: Elettyjä mahdottomuuksia taiteen ja tieteen välissä

Tutkimushanke tutkii kumman (das Unheimliche, the uncanny) ilmiöitä ja kokemuksia.

Esittely

Ruumis ja toinen -hankkeen tavoitteena on jäsentää ruumiillista vierasta paneutumalla erityisesti kumman (das Unheimlichethe uncanny) ilmiöihin ja kokemukseen. Hankkeen näkökulmana on paattisuusjoka ohjaa tutkimaan odottamattoman eli vieraan vaikuttavuutta ja sitä tietä aistittavuuden rajoja. Hanke avaa myös vieraskokemuksen etiikkaa ja estetiikkaa.

Hankkeessa tutkitaan kolmea kysymystä: millaista ruumiillista kokemusta vieraus tuottaa, millaista ymmärrystä ruumiiden välisyydestä tällöin syntyy ja miten taide voi toimia kumman kokemuksen paradigmana. Kysymyksiä käsitellään yhteistyönä tieteellisen tutkimuksen ja kolmen taideproduktion välisessä prosessissa.

Esitystaiteen ryhmä Ida ho käsittelee ihmisyyden ylijäämää, kuten saastaa ja groteskia ruumista. Ryhmän taiteellisen työskentelyn keskiössä on myös ylijäämän käsite. Sitä tarkastelemalla ryhmä pyrkii taiteellisessa työssään paljastamaan ja uudelleen arvioimaan ruumiiseen kytkeytyviä vallitsevia normatiivisia diskursseja ja käytäntöjä.

Esitystaiteilija Teemu Päivinen tuottaa työryhmänsä kanssa yhteisö- ja esitystaiteellisen prosessin liittyen äänten kuulemiseen ja ruumiittomaan kokemukseen. Yhdessä he tarkastelevat kumman vierautta tunkeutuvan ja kutsutun välisessä liikkeessä.

Taiteilija-tutkija Leena Rouhiainen toteuttaa työryhmänsä kanssa hengityksen harjoittamisen kokemuksiin perustuvan visuaalisen kuunnelman. Työryhmä pyrkii avaamaan ymmärrystä hengittämiseen ja ilman virtaamiseen liittyvästä suggestiivisuudesta ja ruumiidenvälisyydestä.

Haavoittuvuuden antropologiaa edistävä kulttuurintutkija Marja-Liisa Honkasalo tutkii vieraskokemusta poissaolon ja läsnäolon välisen liikkeen kautta rinnastaen eri kulttuurisia konteksteja toisiinsa. Honkasalo osallistuu ryhmän taitelijoiden työhön ja tutkii paattisen virittämää aistimuksellisuutta taideprosessien yhteydessä.

Sami Santanen tutkii kumman ilmiötä yhteydessä vieraskokemukseen, joka suuntaa huomion ruumiillisuuteen, toiseuteen ja välisyyteen. Hän keskittyy kokemuksen etiikkaan ja estetiikkaan sekä tutkii kumman itsensä rajoja, jotka vainoavat ruumiin ja kielen normaalia järjestystä. Estetiikalla hän viittaa taiteen ja aistisuuden ohella kokemukseen tilasta ja ajasta.

Hankkeen taiteilijat ja tutkijat

Marja-Liisa Honkasalo on kulttuurintutkija ja lääkäri. Hän on tutkimuksessaan kiinnostunut ruumiista, haavoittuvuudesta ja toimijuudesta kuoleman ja sairauden konteksteissa. Teoreettisesti Honkasaloa ovat houkuttaneet pragmatismi, fenomenologia ja niihin pohjautuvat etnografiset perinteet. Hän on viimeksi toiminut professorina Linköpingin ja Turun yliopistossa.

TeM Irene Kajo on esitystaiteen tekijä ja teatteripedagogiikan lehtori Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Hän on kehittänyt tuntemattomasta lähtevää taiteellista työskentelyä osana Ida hoon toimintaa, joka on taiteen tekemisen reuna-alueilla toimiva esitystaiteen ryhmä. 

Lue lisää Ida ho -ryhmän taiteellisesta työskentelystä.

Teemu Päivinen (TeM) on esitystaiteilija ja teatteripedagogi, joka työskentelee monialaisesti teatteritaiteen ja -opetuksen kentillä. Ruumis ja toinen -tutkimushankkeen lisäksi hän toimii helsinkiläisessä teatteri Höyhentämössä. Taiteessaan Päivinen on käsitellyt muun muassa ihmisen ja kielen välistä suhdetta, sekä subjektin muodostumista ja kadottamista.

Tanssija, koreografi ja tutkija Leena Rouhiainen on taiteellisen tutkimuksen professori Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksessa. Hän toimii tutkimushankkeen vastuullisena johtajana. Rouhiaisen aiempi tutkimus on käsitellyt tanssijan työtä, ruumiillisuutta, somaattisia menetelmiä ja koreografiaa.

Sami Santanen toimii estetiikan ja filosofian vapaana tutkijana Helsingissä. Hän on opettanut 1980-luvun puolivälistä lähtien estetiikkaa ja nykyajattelua Helsingin yliopistossa, Taideyliopistossa ja Aalto-yliopistossa. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat mannermainen nykyajattelu, fenomenologia, saksalainen idealismi ja psykoanalyyttinen ajatusperinne. Hän on tutkinut mm. pahaa, ruumista, tilaa, esteettistä ajattelua ja kosketusta.

Hankkeen nimi

Ruumis ja toinen: Elettyjä mahdottomuuksia taiteen ja tieteen välissä

Ajankohta

01/2018-12/2020

Rahoittaja

Koneen Säätiö

Tiimi

Hankkeessa työskentelevät:

 • kulttuurintutkija ja lääkäri Marja-Liisa Honkasalo
 • taiteilija-tutkija Leena Rouhiainen
 • tutkija Sami Santanen
 • teatteripedagogiikan lehtori ja esitystaitelija Irene Kajo
 • esitystaitelija Teemu Päivinen

Lisäksi hankkeen taiteellisissa työryhmissä ovat mukana taitelijat:

 • Julius Elo
 • Ursula Hallas
 • Riikka Theresa Innanen
 • Thomas Hamberg
 • Miro Mantere
 • Janne Mäkinen
 • Satu Mäkinen
 • Antti Nykyri

Hankkeen kansainvälisenä asiantuntijana toimii median ja kommunikaation professori Lisa Blackman (Goldsmiths University London)

Vastuuorganisaatio

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskus

Lisätietoa hankkeesta

”Ruumis ja toinen” on jatkoa dosentti Marja-Liisa Honkasalon Turun yliopistossa johtamalle Mieli ja toinen -hankkeelle.