Pekka Niskanen: Taide identiteettien politiikan rakentajana (2014)

Postmoderni perspektivismi on kuvataiteilija Pekka Niskasen taiteellista toimintaa ja tutkimusta määrittävä asenne. Niskaselle postmoderni perspektivismi merkitsee ajattelutapaa, jossa asiat ja oliot ymmärretään kulttuurisesti rakentuneiksi ja vallan muotoilemiksi. Maailmaa tarkastellaan hyväksymällä heterogeeniset totuudet sekä erilaiset perspektiivit menettämättä kuitenkaan moraalisen arvioinnin mahdollisuutta.

Tutkimuksen lähtökohtana on ajatus fyysisten tilojen, kulttuuristen paikkojen sekä subjektien asemien ja identiteettien keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Identiteettituotanto tapahtuu aina jossakin tilassa, joltakin paikalta ja erilaisia subjektiasemia omaavien yksilöiden toimesta.

Niskanen analysoi tutkimuksessaan lavastamaansa ja puvustamaansa Rigoletto-oopperaa, Alvar Aallon piirtämissä rakennuksissa kuvattua Ryokan Mother Tongue -videoinstallaatiota (2002), suomalaisista Itä-Timor-aktivisteista kertovaa dokumenttivideota Itä-Timor-aktivistit Rauhanasemalla (2009) ja Venny Soldan-Brofeldtin maalausta Ateria savolaisessa talonpoikaistuvassa (1892).

Pekka Niskanen on kuvataiteilija, joka työskentelee nykytaiteen kentällä myös kuraattorina ja opettajana. Julkaisu Taide identiteettien politiikan rakentajana on osa hänen tohtorin tutkinnon opinnäytettään.