Musiikkitalon orkesteriakatemia

Musiikkitalon orkesteriakatemia on Helsingin kaupunginorkesterin, Radion sinfoniaorkesterin ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian yhteistyömalli, jonka tavoitteena on yhä korkeatasoisempi, työelämälähtöisempi ja kansainvälisempi koulutus. Tulevat orkesterisoittajat, kapellimestarit ja säveltäjät osallistuvat orkestereiden toimintaan ammattimuusikoiden ohjauksessa.

Esittely

Musiikkitalon orkesteriakatemia on Musiikkitalon päätoimijoiden eli Taideyliopiston Sibelius-Akatemian, Radion sinfoniaorkesterin (RSO) ja Helsingin kaupunginorkesterin (HKO) yhteistyömalli, jolla luodaan ainutlaatuinen orkesterimusiikin oppimisympäristö tulevaisuuden ammattilaisille. Musiikkitalon orkesteriakatemian toiminta käynnistyi syksyllä 2015. Toimintaa johtavat orkestereiden intendentit ja Sibelius-Akatemiasta klassisen musiikin osaston dekaani sekä kapellimestari- ja orkesterikoulutuksen professori.

 

Musiikkitalon orkesteriakatemian toiminta suunnitellaan ammattiorkestereiden ja yliopiston yhteistyönä. Musiikkitalon päätoimijoiden mahdollisuudet tehdä mittavaa pedagogista yhteistyötä ovat kansainvälisestikin arvioiden poikkeuksellisen hyvät, koska yhteisessä talossa orkestereiden ja Sibelius-Akatemian yhteistyö on päivittäistä. Kun tulevaisuuden muusikot kasvavat samassa talossa orkesterimaailman parhaan asiantuntemuksen kanssa, syntyy ainutkertainen koulutuskonsepti. Orkesteriakatemian tavoitteena on tukea koulutuksen ja yleisötyön avulla Suomen musiikkielämän kehittymistä.

 

Musiikkitalon orkesteriakatemiassa on myös suunnitteilla yhteistuotantoja suuria kokoonpanoja edellyttävien teosten esittämiseksi, sekä yhteistyötä Musiikkitalon yleisötyön laajentamiseksi. Lisäksi Sibelius-Akatemia sitoutuu järjestämään jatkossa ammattiorkestereiden tarvitsemaa täydennyskoulutusta.

Orkesteriakatemian toiminta

Kamarimusiikki

Helsingin kaupunginorkesterin muusikot ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian orkesterisoitinten opiskelijat käynnistivät syksyllä 2016 uudenlaisen kamarimusiikkiyhteistyön. Syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana järjestettävissä neljässä Yhdessä!-konsertissa opiskelijat ja ammattilaiset esittävät kamarimusiikkia ennen Helsingin kaupunginorkesterin illan konsertteja. Orkesterille yhteistyö antaa mahdollisuuden tutustua mahdollisiin tuleviin työntekijöihin.

Kapellimestarit ja säveltäjät

HKO ja RSO tarjoavat vuorovuosin orkesterinsa kapellimestari- ja sävellyksenopiskelijoiden käyttöön. Kapellimestariopiskelijat pääsevät harjoittamaan ammattiorkesteria, ja sävellyksenopiskelijat saavat palautetta teoksistaan sekä neuvoja eri soittimille kirjoittamiseen. Lisäksi yksi Sibelius-Akatemiassa opiskelevista kapellimestariopiskelijoista valitaan vuosittain RSOn ylikapellimestarin ja Sibelius-Akatemian orkesteri- ja kapellimestarikoulutuksen vierailevan professorin Hannu Linnun assistentiksi.

Mestarit ja kisällit

Sekä HKO että RSO valitsevat vuosittain Sibelius-Akatemian orkesterisoitinten opiskelijoita kisälleiksi, jotka pääsevät osallistumaan orkestereiden toimintaan ammattimuusikoiden ohjauksessa. Tavoitteena on tarjota opiskelijoille arvokasta työelämäkokemusta.

Musiikkitalon kuoro

Sibelius-Akatemian kuoronjohdon opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus harjoitella Musiikkitalon kuoron kanssa.

Osallistava taiteellinen toiminta ja yleisötyö

Orkesteriakatemia avaa myös yleisölle kiinnostavia näkökulmia ja syvempää ymmärrystä onnistuneen konsertin takana olevasta säveltäjä-, muusikko- ja kapellimestarityöstä mm. Tunne orkesterisi -luentosarjan ja professori Atso Almilan juontamien Atso's Corner -matineoiden kautta. Musiikkitalon päätoimijat ovat mukana myös Kuule, minä sävellän!  -hankkeessa, jossa suomalaiset lapset ja nuoret säveltävät ammattisäveltäjien johdolla ammattiorkesterien soittajista kootulle orkesterille.

Orkesterimuusikoiden täydennyskoulutus, terveys ja hyvinvointi

Sibelius-Akatemia kehittää Taideyliopiston avoimen kampuksen ja täydennyskoulutuksen tarjontaa vastaamaan orkestereiden koulutustarpeita. Orkesteriakatemian tavoitteena on myös kehittää koulutusta ja tukitoimia, jotka ennaltaehkäisevät orkesterimuusikoille tyypillisiä työterveysongelmia esim. ergonomiaan, tehokkaisiin ja turvallisiin harjoittelukäytäntöihin sekä esiintymisvalmennukseen liittyen. Tavoitteena on myös kehittää edelleen musiikkilääketieteen yhdistyksen kanssa tehtävää yhteistyötä ja tukea Musiikkitalolla vastaanottoa tarjoavan muusikkopoliklinikan toimintaa.

Yhteistyötä myös muualla

Sibelius-Akatemia tekee mestari–kisälli- ja kamarimusiikkiyhteistyötä myös muiden alan organisaatioiden, kuten Tapiola Sinfonietan ja Kansallisoopperan kanssa.

 

 

Yhteystiedot

Kaarlo Hildén, dekaani, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
kaarlo.hilden@uniarts.fi
p. 040 710 4312

 

Aleksi Malmberg, intendentti, Helsingin kaupunginorkesteri
aleksi.malmberg@hel.fi
p. 040 163 8590

 

Tuula Sarotie, intendentti, Radion sinfoniaorkesteri
tuula.sarotie@yle.fi
p. 040 844 2666