Ilmoittautumisen laiminlyönti

Ilmoittautumisen laiminlyönti syyslukukauden aikana

Jos opiskelija syyslukukauden alettua huomaa unohtaneensa ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi ja hän on ollut kirjoilla edellisenä lukuvuonna, hän pääsee uudelleen opiskelijaksi maksamalla

  1. Asetuksen mukaisen uudelleenkirjoittautumismaksun Taideyliopiston tilille (tilitiedot alla).
  2. (vain läsnäolevaksi ilmoittautuvat): Ylioppilaskunnan jäsenmaksun ylioppilaskunnan tilille (katso ohjeet sivun alussa)
  3. Maksukuiti/kuitit ja ilmoittautumislomake toimitetaan oman akatemian opintotoimistoon/opintopalveluihin syyslukukauden aikana. Siellä tarkistetaan opintojen tilanne ja että opiskelijalla on yliopistolain mukaista opiskeluaikaa jäljellä. Uudelleenkirjoittautumislomakkeet: https://artsi.uniarts.fi/fi/opiskelu/opiskelijan-lukuvuosi/lukuvuosi-ilmoittautuminen

 

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, ellei hän määräaikaan mennessä ole ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi. Syyslukukauden jälkeen opiskeluoikeuden palauttamista täytyy anoa kirjallisesti. Anomus palautetaan oman akatemian opintotoimistoon/opintopalveluihin. Lisäksi opiskelijan on maksettava asetuksen mukainen uudelleenkirjoittautumismaksu (35 €) Taideyliopiston tilille (tilitiedot alla). Huomaa, että uudelleenkirjoittautumismaksu maksetaan yliopistolle ja jäsenmaksu ylioppilaskunnalle, eli maksuja maksetaan kahdelle eri tilille, mikäli ilmoittaudut läsnäolevaksi!

Saaja: Taideyliopisto

Saajan pankki: OP Yrityspankki Oyj (PL 308, 00013 OP)

Tilinumero (IBAN): FI40 5000 0120 2882 37

SWIFT/BIC: OKOYFIHH

Akatemiakohtaiset viitenumerot: 700 00632 (KuvA), 700 00658 (SibA), 700 00645 (TeaK)

Kun akatemialle osoitettu anomus opiskeluoikeuden palauttamisesta tai ilmoittautumisen muutos on hyväksytty ja käsittelymaksu maksettu, opiskeluoikeus palautuu heti ilmoittautumisen yhteydessä.