Ilmoittautumisen laiminlyönti

Ilmoittautumisen laiminlyönti syyslukukauden aikana

Jos opiskelija syyslukukauden alettua huomaa unohtaneensa ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi ja hän on ollut kirjoilla edellisenä lukuvuonna, hän pääsee uudelleen opiskelijaksi maksamalla

  1. ylioppilaskunnan jäsenmaksun (katso ohjeet ylioppilaskunnan www-sivuilta) ja
  2. asetuksen mukaisen uudelleenkirjoittautumismaksun Taideyliopiston tilille (tilitiedot alla).
  3. Molemmat maksukuitit ja ilmoittautumislomake toimitetaan oman akatemian opintotoimistoon/opintopalveluihin syyslukukauden aikana. Siellä tarkistetaan opintojen tilanne ja että opiskelijalla on yliopistolain mukaista opiskeluaikaa jäljellä.

Huomaa, että uudelleenkirjoittautumismaksu maksetaan yliopistolle ja jäsenmaksu ylioppilaskunnalle, eli maksuja maksetaan kahdelle eri tilille!

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, ellei hän määräaikaan mennessä ole ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi. Syyslukukauden jälkeen opiskeluoikeuden palauttamista täytyy anoa kirjallisesti. Anomus palautetaan oman akatemian opintotoimistoon/opintopalveluihin. Kuvassa anomus on vapaamuotoinen. Sibassa ja Teakissa on lomake (ks. sivun alalaita). Lisäksi opiskelijan on maksettava asetuksen mukainen uudelleenkirjoittautumismaksu (35 €) Taideyliopiston tilille (tilitiedot alla). 

Saaja: Taideyliopisto
Saajan pankki: Nordea Pankki Suomi Oyj
Akatemiakohtaiset viitenumerot: 700 00632 (KuvA), 700 00658 (SibA), 700 006 45 (TeaK)
IBAN: FI40 5000 0120 2882 37
BIC: OKOYFIHH

Kun akatemialle osoitettu anomus opiskeluoikeuden palauttamisesta tai ilmoittautumisen muutos on hyväksytty ja käsittelymaksu maksettu, opiskeluoikeus palautuu heti ilmoittautumisen yhteydessä.

Lataa tiedostot