Vastinrahakampanjan ehdot

Valtion vastinrahakäsittelyssä huomioon otettava yksityisen pääoman kerääminen tapahtuu 15.6.2020-30.6.2022 välisenä aikana.

Valtion vastinrahaan oikeuttavan lahjoituksen tulee olla annettu yliopiston toimintaan yleisesti ilman lahjan käyttötarkoitusta rajoittavia ehtoja.

Lahjoittaja ei voi lahjoituksellaan sitoa yliopiston muiden varojen käyttöä. Valtion vastinrahaan oikeuttavaksi hyväksytään ainoastaan vastikkeettomat rahalahjoitukset. Osake-, kiinteistö- tai muut esinelahjat tai aineettomat oikeudet eivät oikeuta valtion vastinrahaan. Testamenttilahjoitus ei oikeuta valtion vastinrahaan.

Valtion vastinrahoitukseen ei oikeuta:

  • Yliopistokonserniin kuuluvien yhtiöiden, yliopiston omien rahastojen tai yliopistoja lähellä olevien säätiöiden, kuten tukisäätiöiden, lahjoitukset.
  • Valtion omistamien erityistehtäviä hoitavien yhtiöiden lahjoitukset. Tästä poiketen valtion vastinrahaan oikeuttavina lahjoittajatahoina käsitellään valtion omistamia kaupallisesti toimivia yhtiöitä.
  • Yksinomaan yksittäisen yliopiston toimintaa perinteisesti tukeneiden yhteisöjen ja säätiöiden lahjoitukset.
  • Kuntien lahjoitukset ja kuntien suoraan tai välillisesti omistamien yhtiöiden tai liikelaitosten kautta tulevat lahjoitukset.
  • Pääosin julkisin varoin rahoitettujen (esim. ammattikorkeakoulut) tai verotusoikeuden omaavien julkisoikeudellisten yhteisöjen (esim. seurakunnat) lahjoitukset. Tästä poiketen valtion vastinrahaan oikeuttavina lahjoittajatahoina käsitellään ylioppilaskuntia ja osakuntia sekä niiden omistamia yhtiöitä sekä kauppakamareita, jotka eivät ole julkisesti rahoitettuja yhteisöjä.

Lahjoituksen vastinrahakelpoisuuden ratkaisee valtioneuvosto. Yliopistoja pääomitetaan 2,5-kertaisesti yliopistojen keräämään yksityiseen pääomaa nähden kuitenkin enintään 67 miljoonalla eurolla. Valtion vastinrahoitus kohdennetaan eri yliopistojen kesken suhteessa yliopistojen keräämään yksityiseen pääomaan kuitenkin siten, että yksittäisen yliopiston valtionvastinrahoituksen määrä ei voi ylittää 11 miljoonaa euroa. Mikäli yliopistot eivät saa kerättyä valtion vastinrahaan oikeuttavia lahjoituksia yhteensä 26,8 miljoonaa euroa tai osa jää kohdentamatta vastinrahoituksen enimmäismäärän rajauksen perusteella, jaetaan jäljelle jäävä pääomittamiserä yliopistojen kesken tutkimuksen vaikuttavuuden mukaisin kriteerein.

Yliopisto rahastoi vastinrahakampanjan aikana tulleet lahjoitukset ja käyttää niitä varainhankinnan periaatteiden mukaisesti tutkimuksen ja koulutuksen tueksi.