Valintakoevideon tekeminen

Ohjeita niille hakijoille, jotka osallistuvat valintakokeeseen palauttamalla valintakoevideon.

HUOM! Ohjeita valintakoevideon tekemiseen löytyy myös koulutusohjelmakohtaisista valintaperusteista (eri ohjelmilla saattaa olla erilaisia vaatimuksia) sekä teknisten vaatimusten osalta Opintopolku-järjestelmän käyttöohjeista.

Kaikki valintakoevideot tulee palauttaa sähköisesti Opintopolku-järjestelmän kautta. Fyysisiä äänitteitä tai sähköpostitse toimitettuja tiedostoja ei hyväksytä.

On tärkeää, että valintakoevideo täyttää koulutusohjelmakohtaisissa valintaperusteissa sille määritellyt vaatimukset. Jos toimitat Sibelius-Akatemiaan videon, joka ei ole vaatimusten mukainen, sitä ei valitettavasti voida hyväksyä.

Aivan kuten varsinaisessa valintakoetilanteessakin, äänen laadun merkitys on suuri myös valintakoevideolla. Videon tarkoitus on esitellä musiikillista osaamistasi, joten on suositeltavaa panostaa äänen laatuun. Käytä videon tekemiseen parasta mahdollista saatavilla olevaa laitteistoa. Suosittelemme testaamaan käyttämääsi laitteistoa etukäteen ennen varsinaisen nauhoituksen tekoa, jotta voit varmistua sen toimivan halutulla tavalla ja että katkoksia ei esiinny. Varmista, että tallennat nauhoituksen rauhallisessa tilassa ja että valintakoevideossa ei esiinny häiritsevää taustahälyä.

Älä nauhoita videota liian läheltä, vaan pidä huolta, että näyt videolla kokonaan (päästä polviin/varpaisiin saakka). Valintakoeraadin tulee kyetä arvioimaan suorituksesi myös visuaalisesti toimittamasi videon perusteella. Parhaan tuloksen takaamiseksi aseta nauhoituslaitteisto tukevalle alustalle nauhoituksen ajaksi. Varmista ennen nauhoituksen alkua, että kuva on tarkka ja tila hyvin valaistu.

Valintakoevideosi voidaan hyväksyä arvioitavaksi vain, mikäli sen aitoudesta ei ole epäilystä ja nauhoituksen taso on tarpeeksi korkea, jotta valintakoesuorituksesi voidaan arvioida sen perusteella.

Sibelius-Akatemia suosittelee, että kevään 2020 valintakoevideot olisi nauhoitettu korkeintaan kuusi kuukautta ennen niiden toimittamisen määräaikaa.

Jos sinulle tulee kysymyksiä, ota ihmeessä yhteyttä Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin (siba.hakijapalvelut@uniarts.fi).