Muutoksia Sibelius-Akatemian valintaperusteisiin 16.3.2021

Yleistä tietoa muutoksista

Muutos koskee seuraavia hakukohteita:

  • Jazzmusiikki, Instrumentti- tai lauluopinnot 5,5-vuotinen koulutus
  • Orkesterinjohto, 5,5-vuotinen ja 2,5-vuotinen koulutus
  • Puhallinorkesterinjohto, 5,5-vuotinen ja 2,5-vuotinen koulutus
  • Kuoronjohto 5,5-vuotinen ja 2,5-vuotinen koulutus
  • Musiikkikasvatus 5,5-vuotinen ja 2,5-vuotinen koulutus
  • Musiikkiteknologia 5,5-vuotinen koulutus
  • Kirkkomusiikki 5,5-vuotinen ja 2,5-vuotinen koulutus
  • Kansanmusiikki 5,5-vuotinen  ja 2,5-vuotinen koulutus

Sibelius-Akatemian dekaani on päätöksellään 12.11.2020 hyväksynyt perustutkintokoulutuksen valintaperusteet vuoden 2021 opiskelijavalinnoissa. Valintaperusteiden mukaan valintakokeiden lopullinen toteutustapa päätetään vallitseva pandemiatilanne huomioiden. Mikäli valintakokeiden toteutustapaan tulee muutoksia, tästä ilmoitetaan hakijoille viimeistään 16.3.2021.

Yllä mainituissa hakukohteissa valintakokeiden viimeiset vaiheet sisältävät toimintaa, jossa tarttumisriski on kohonnut, ne ovat moniosaisia ja pitkäkestoisia ja toteutuksessa tarvitaan runsaasti avustavaa henkilökuntaa kuten kuorot, orkesterit tai opetusryhmät. Näiden hakukohteiden osalta kevään 2021 valintakokeiden viimeiset vaiheet toteutetaan etäjärjestelyin, jotta voidaan varmistaa hakijoiden ja valintoihin osallistuvan henkilökunnan turvallisuus heikentyneessä koronatilanteessa.

Valintakokeiden aikataulut ja valintaperusteet viimeisen vaiheen valintakoetehtävien toteutustapaa lukuun ottamatta säilyvät ennallaan. Hakijoille annettaviin tehtäviin tehdään vain toteutustavan kannalta välttämättömät muutokset.

Jazzmusiikki, Instrumentti- tai lauluopinnot 5,5-vuotinen koulutus

Valintakokeen toinen vaihe:

Valintakokeen toisen vaiheen soitto-/laulukoe toteutetaan videonäytteen sekä etäyhteyden avulla. Toiseen vaiheeseen kutsuttaville hakijoille lähetetään ohjeet videonäytteen toimittamiseksi ja etäyhteyttä varten.

Toisen vaiheen teorian ja säveltapailun koe ja lyhyt haastattelu järjestetään etäyhteyden avulla.

Orkesterinjohto 5,5-vuotinen ja 2,5-vuotinen koulutus

Valintakokeen viimeiseen vaiheeseen valituille lähetetään tarkemmat ohjeet liittyen videotehtäviin ja etäyhteydellä suoritettaviin kokeisiin.

Henkilökohtainen säveltapailu- ja teoriakoe järjestetään etäyhteyden avulla.

Oman pääinstrumentin näyte toteutetaan videon avulla.

Johtamisnäytteen ja partituurinsoiton koe järjestetään etäyhteyden avulla.

Johtamisnäytteestä ja oman pääinstrumentin näytteestä annettujen pisteiden perusteella osa hakijoista kutsutaan haastatteluun. Haastattelu järjestetään etäyhteyden avulla.

Kuoronjohto 5,5-vuotinen ja 2,5-vuotinen koulutus

Toiseen vaiheeseen kutsutuille järjestetään henkilökohtainen koe etäyhteyden kautta. Tarkemmat ohjeet lähetetään kutsun mukana.

Prima vista- ja transponointikoe toteutetaan etäyhteyden avulla.

Laulu- ja soittokoearvioidaan hakemuksen mukana toimitettujen näytteiden pohjalta.

Kuoronjohdon koe arvioidaan hakemuksen mukana toimitettujen näytteiden pohjalta . Lisäksi haastattelussa  kysytään hakijan näkemyksiä ennakkoon lähetettyä ohjelmistoa koskien, tiettyjen johtamisratkaisujen demonstroimista sekä ennalta lähetettävän tekniikkaharjoituksen johtamista.

Haastattelu toteutetaan etäyhteyden avulla.

Puhallinorkesterinjohto 5,5-vuotinen ja 2,5-vuotinen koulutus

Säveltapailu- ja teoriakoe järjestetään etäyhteyden välityksellä.

Pääinstrumentin näyte toteutetaan videon avulla.

Johtamisnäytteen ja partituurinsoiton koe järjestetään etäyhteyden avulla.

Haastattelu suoritetaan etäyhteydellä.

Musiikkikasvatus 5,5-vuotinen ja 2,5-vuotinen koulutus

Valintakokeen toinen vaihe:

Tarkemmat ohjeet tehtävistä lähetetään toiseen vaiheeseen valituille hakijoille kutsun mukana.

Etäyhteydellä suoritettava soveltuvuuden arviointi ja haastattelu korvaa sekä opetustuokion ja reflektion että haastattelun osiot.

Essee tehtävä suoritetaan etätehtävänä. Haastattelussa voidaan kysyä hakijalta kysymyksiä hakijan esseestä.

Prima vista -tehtävä toteutetaan etäyhteyden avulla.

Musiikkiteknologia 5,5-vuotinen koulutus

Valintakokeen kolmas vaihe järjestetään etäyhteyden avulla. Kolmanteen vaiheeseen kutsuttaville hakijoille lähetetään tarkemmat ohjeet kutsun mukana.

Workshopit sisältävät etäyhteyden avulla ryhmässä tai yksin suoritettavia harjoituksia, keskusteluja ja tehtäviä.

Soitto- ja laulunäyte järjestetään etäyhteyden avulla.

Haastattelu järjestetään etäyhteyden avulla.

Kirkkomusiikki 5,5-vuotinen koulutus

Valintakokeen toinen vaihe toteutetaan kokonaan videohakuna (haastattelu ja säveltapailu, soitto- ja laulunäyte, musiikillinen työskentely ryhmän kanssa). Toiseen vaiheeseen valituille hakijoille lähetetään tarkemmat ohjeet kutsun mukana viimeistään kaksi viikkoa ennen niiden toimittamisen määräaikaa.

Kirkkomusiikki 2,5-vuotinen koulutus

Valintakokeen toinen vaihe toteutetaan videohakuna (liturginen musiikki, haastattelu ja säveltapailu, kuoronjohto) ja etäyhteyden (kirjallinen ilmaisu) avulla. Toiseen vaiheeseen valituille hakijoille lähetetään tarkemmat ohjeet kutsun mukana viimeistään kaksi viikkoa ennen niiden toimittamisen määräaikaa.

Kansanmusiikki 5,5-vuotinen ja 2,5-vuotinen koulutus

Valintakokeen toinen vaihe järjestetään etäyhteyden avulla. Toiseen vaiheeseen kutsuttaville hakijoille lähetetään tarkemmat ohjeet kutsun mukana. Valintakokeen toinen vaihe sisältää seuraavat osakokeet soitto- ja laulukoe sekä haastattelu, musiikin hahmotustaitojen koe, yhteismusisointi- ja ryhmätyöskentelykoe.