Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opintojen aloittaminen Sibelius-Akatemiassa

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Voit ottaa sinulle myönnetyn opiskelupaikan vastaan joko Opintopolku-järjestelmässä tai hyväksymiskirjeen mukana lähetettävällä vastaanottoilmoituksella. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan annettuun määräaikaan mennessä.

Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Jos otat opiskelupaikan vastaan ja luovut siitä myöhemmin, sinun katsotaan vastaanottaneen opiskelupaikan ko. lukukautena (ks. yhden korkeakoulupaikan säännös).

Ehdollinen valinta

Jos pohjakoulutuksesi valmistuu vasta hakuajan päättymisen jälkeen, valintapäätös on osaltasi ehdollinen siihen asti, kunnes toimitat Sibelius-Akatemiaan todistuksen suorittamastasi tutkinnosta. Toimita Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin jäljennös tutkintotodistuksestasi heti valmistuttuasi, mutta kuitenkin viimeistään ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä. Sibelius-Akatemia voi harkintansa mukaan hyväksyä todistukseksi myös virallisen väliaikaisen tutkintotodistuksen, jos todistuksesta ilmenee, että olet suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot ja kokeet ja saat varsinaisen tutkintotodistuksen myöhemmin.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta todistaa kielitaitoasi ennen hakuajan päättymistä, hakukelpoisuutesi on kielitaidon osalta ehdollinen. Tässä tapauksessa sinun tulee toimittaa Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin hyväksyttävä todistus kielitaidostasi niin pian kuin mahdollista, mutta kuitenkin viimeistään ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä.

Ehdollisesti valittu hakija, joka ei toimita vaadittuja todistuksia määräajassa, menettää ehdollisen opiskelupaikkansa Sibelius-Akatemiassa.

Opintojen aloittaminen

Opinnot alkavat elokuun puolivälissä aloitusperiodilla, joka on pakollinen osa kaikkien uusien opiskelijoiden opintoja. Mikäli ennen elokuun puoliväliä järjestetään teoreettisten aineiden valmentava jakso, jaksolle osallistuville opiskelijoille ilmoitetaan tarkka aikataulu hyväksymiskirjeessä.

Sinun tulee ilmoittautua läsnäolevaksi yliopistoon hyväksymiskirjeessä olevien ohjeiden mukaisesti. Voit ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä opiskeluvuotenasi ainoastaan lakisääteisistä syistä. Hae poissaolo-oikeutta kirjallisesti ennen lukuvuosi-ilmoittautumisen päättymistä. Toimita hakemuksesi mukana poissaolon oikeuttava todistus.

Lue lisää poissaolosta ensimmäisenä opiskeluvuonna

Lukuvuosimaksu

EU- ja ETA-maiden ja Sveitsin ulkopuolelta tulevilta vieraskielisessä perustutkintokoulutuksessa opiskelevilta opiskelijoilta peritään 5000 euron lukuvuosimaksu. Sibelius-Akatemian opiskelijavalinnoissa lukuvuosimaksu koskee hakijoita, jotka hakevat englanninkieliseen koulutukseen. Maksu pysyy saman suuruisena koko opiskelijalle myönnetyn tutkinnonsuoritusoikeuden ajan. Lukuvuosimaksullisen opiskelijan lukuvuosimaksun suuruus vahvistetaan vuosittain.

Jos haet opiskelemaan englannin kielellä, ilmoita hakulomakkeella, mikäli sinulla on maksuvelvollisuudesta vapauttava dokumentti ja toimita se hakijapalveluihin hakuajan päättymiseen mennessä. Jos maksuvelvollisuuteen liittyvässä tilanteessa tapahtuu osaltasi muutos hakuajan päättymisen jälkeen, ole yhteydessä hakijapalveluihin välittömästi.

Lue lisää lukuvuosimaksuista Taideyliopistossa

Lukuvuosimaksuhuojennukset

Taideyliopistossa on käytössä apurahajärjestelmä, jonka puitteissa voidaan myöntää maksuhuojennuksia lukuvuosimaksuvelvollisille opiskelijoille. HUOM! Taideyliopisto ei myönnä apurahoja opiskelijoiden elinkustannusten kattamiseen.

Jos olet lukuvuosimaksuvelvollinen, ilmoita Opintopolun hakulomakkeella haluatko hakea Taideyliopistolta apurahaa lukuvuosimaksun kattamiseksi, jos sinut valitaan opiskelijaksi. Apurahaa haetaan erillisellä lomakkeella (linkki lomakkeeseen Opintopolun hakulomakkeessa).

Apurahoja myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan hakemuksen perusteella. Apurahat ovat suuruudeltaan 50 % tai 100 % lukuvuosimaksuhuojennuksia. Mahdollisesta myönnetystä apurahasta ilmoitetaan henkilökohtaisesti opiskelijavalinnan tuloksen ilmoittamisen yhteydessä.

Lue lisää apurahoista Taideyliopistossa