Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opintojen aloittaminen Sibelius-Akatemiassa

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Voit ottaa sinulle myönnetyn opiskelupaikan vastaan joko Opintopolku-järjestelmässä tai hyväksymiskirjeen mukana lähetettävällä vastaanottoilmoituksella. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan annettuun määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon.

Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Jos otat opiskelupaikan vastaan ja luovut siitä myöhemmin, sinun katsotaan vastaanottaneen opiskelupaikan ko. lukukautena (ks. yhden korkeakoulupaikan säännös).

Ehdollinen valinta

Jos pohjakoulutuksesi valmistuu vasta hakuajan päättymisen jälkeen, valintapäätös on osaltasi ehdollinen siihen asti, kunnes toimitat Sibelius-Akatemiaan todistuksen suorittamastasi tutkinnosta. Toimita Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin jäljennös tutkintotodistuksestasi heti valmistuttuasi, mutta kuitenkin viimeistään ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä.

Sibelius-Akatemia voi harkintansa mukaan hyväksyä todistukseksi myös oppilaitoksen antaman väliaikaisen tutkintotodistuksen, jos todistuksesta ilmenee, että hakija on tehnyt kaikki tutkintoon vaadittavat opintosuoritukset ja saa tutkintotodistuksen myöhemmin.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta todistaa kielitaitoasi ennen hakuajan päättymistä, hakukelpoisuutesi on kielitaidon osalta ehdollinen. Tässä tapauksessa sinun tulee toimittaa Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin hyväksyttävä todistus kielitaidostasi niin pian kuin mahdollista, mutta kuitenkin viimeistään annettuun määräaikaan mennessä.

Ehdollisesti valittu hakija, joka ei toimita vaadittuja todistuksia määräajassa, menettää ehdollisen opiskelupaikkansa Sibelius-Akatemiassa.

Opintojen aloittaminen

Opinnot alkavat elokuun puolivälissä orientaatioperiodilla, joka on pakollinen osa kaikkien uusien opiskelijoiden opintoja.

Sinun tulee ilmoittautua läsnäolevaksi yliopistoon hyväksymiskirjeessä olevien ohjeiden mukaisesti. Voit ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä opiskeluvuotenasi ainoastaan lakisääteisistä syistä. Hae poissaolo-oikeutta kirjallisesti ennen lukuvuosi-ilmoittautumisen päättymistä. Toimita hakemuksesi mukana poissaolon oikeuttava todistus.

Lue lisää poissaolosta ensimmäisenä opiskeluvuonna

Lukuvuosimaksu

Taideyliopisto perii EU- ja ETA-maiden tai Sveitsin ulkopuolelta tulevilta vieraskielisessä perustutkintokoulutuksessa opiskelevilta opiskelijoilta 5000 euron suuruisen lukuvuosimaksun. Sibelius-Akatemian opiskelijavalinnoissa lukuvuosimaksu koskee hakijoita, jotka hakevat englanninkieliseen koulutukseen. Maksu pysyy samansuuruisena opiskelijalle myönnetyn tutkinnonsuoritusoikeuden ajan. Lukuvuosimaksuvelvollisen opiskelijan lukuvuosimaksun suuruus vahvistetaan vuosittain.

Jos haet opiskelemaan englannin kielellä, ilmoita hakulomakkeella, mikäli sinulla on maksuvelvollisuudesta vapauttava dokumentti ja toimita se hakijapalveluihin annettuun määräaikaan mennessä. Jos maksuvelvollisuuteen liittyvässä tilanteessa tapahtuu osaltasi muutos hakuajan päättymisen jälkeen, ole yhteydessä hakijapalveluihin välittömästi.

Lue lisää lukuvuosimaksuista Taideyliopistossa

Lukuvuosimaksuhuojennukset ja Suomi-stipendit

Taideyliopistossa on käytössä apurahajärjestelmä, jonka puitteissa voidaan myöntää maksuhuojennuksia lukuvuosimaksuvelvollisille opiskelijoille.

Lisäksi yliopisto jakaa vuosina 2022–2024 opiskelunsa aloittaville (opiskeluoikeus astuu voimaan aikaisintaan 1.1.2022) korkeakoulujen strategiarahoituksen kansainvälisyysohjelmassa Suomi-stipendejä (10 000 €). Stipendit on tarkoitettu uusille lukuvuosimaksuvelvollisille maisterivaiheeseen valituille opiskelijoille ensimmäiseksi opiskeluvuodeksi.

Maksuvelvollisen hakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeella, haluaako hän hakea Taideyliopistolta apurahaa (ja maisteriopintoihin haettaessa Suomi-stipendiä) lukuvuosimaksun kattamiseksi, mikäli hän tulee valituksi opiskelijaksi. Apurahoja myönnetään lukuvuodeksi/vuodeksi kerrallaan opiskelijoiden hakemusten perusteella. Uusien opiskelijoiden yliopiston apurahajärjestelmästä myönnetyt lukuvuosimaksuhuojennukset ovat 50 % ensimmäiselle lukuvuodelle. Jatkossa tyypillinen apuraha on 50 % alennus lukuvuosimaksusta.

Lue lisää apurahoista Taideyliopistossa