Opiskelu avoimessa yliopistossa

Opintoihin liittyvät yleiset periaatteet ja opintomaksut

Opintoneuvonta

Opettajat antavat henkilökohtaista opintoneuvontaa opetuksen yhteydessä ja vastaavat opintojen sisältöihin ja suorittamiseen liittyviin kysymyksiin. Avoimen yliopiston toimisto vastaa opetuksen käytännön järjestelyjä koskeviin kysymyksiin: avoin@uniarts.fi.

Opiskelutaidot.fi -sivuilla on materiaalia avoimen yliopiston opiskelijan opiskelutaidoista, blogeja sekä tietoa opiskelutaitoilloista, joihin voi osallistua verkon kautta.

Erilaisista opiskelumahdollisuuksista ja avoimen yliopiston toiminnasta Suomessa saat tietoa Opintopolku-verkkopalvelusta. Aikuiskoulutustuesta, opintovapaasta ym. opintososiaalisista asioista saa ajankohtaista tietoa TE-toimistosta, Kansaneläkelaitoksesta ja Työllisyysrahastosta.

Opiskelu yhteistyöoppilaitoksissa

Kesäyliopistot ja kansanopistot järjestävät Taideyliopiston avoimen yliopiston opetusta eri puolilla Suomea. Opettajina ovat Taideyliopiston omat opettajat tai muut yliopiston hyväksymät alan ammattilaiset ja asiantuntijat. Tavoitteena on tarjota mahdollisuus taiteen yliopistotasoisiin opintoihin mahdollisimman laajasti. Löydät opintotarjonnan kurssikalenteristamme valitsemalla koulutustyypiksi Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa. Saat lisätietoa opinnoista, ilmoittautumisesta ja maksuista kustakin oppilaitoksesta.

Opintomaksut

Taideyliopiston avoin yliopisto perii opintomaksun opintopalveluista ja erillisen maksun mahdollisista opetuksen erityisjärjestelyistä ja oppimateriaaleista. Opintomaksu määräytyy opintojen laajuuden mukaan ja on 15€ opinto-oikeuteen kuuluvaa opintopistettä kohden.

Opintomaksu voidaan palauttaa osallistumisen peruutuksen yhteydessä vain sairastapauksessa lääkärintodistuksella tai jos kurssi perutaan avoimen yliopiston toimesta. Katso tarkemmat peruutusehdot sivulta Näin haet avoimen yliopiston opetukseen.

Taideyliopiston avoimen yliopiston opintomaksuissa noudatetaan valtion maksuperustelakia 21.2.1992/150 sekä valtioneuvoston asetusta yliopistojen suoritteista perittävistä maksuista 17.12.2009/1082.  

Osallistuminen opetukseen

Opintojaksoilla edellytetään aktiivista läsnäoloa ja osallistumista opetukseen. Läsnäolovaatimus on n. 80%. Mikäli opiskelija ei pääse osallistumaan opetukseen riittävästi, hänen tulee selvittää opettajan kanssa, onko mahdollista suorittaa lisätehtäviä korvatakseen poissaolot. Jos poissaoloja on yli 50% opetuksesta, niitä ei voi korvata tehtävillä.

Avoimen yliopiston opiskelijat eivät kuulu Taideyliopiston tapaturmavakuutuksen piiriin, joten heitä ei ole vakuutettu opetuksen yhteydessä sattuvien tapaturmien varalta. Vakuutuksen hankkiminen on kunkin opiskelijan omalla vastuulla.

Palaute

Opintojakson päättyessä opiskelijoita pyydetään usein täyttämään palautelomake. Palautteita käytetään opetuksen ja opintojen sisällön kehittämiseen. Palautetta avoimen yliopiston palveluista ja opinnoista voi lähettää myös sähköpostitse avoimen yliopiston toimistoon.

Opintorekisteri ja tietosuoja

Opiskelija merkitään opintorekisteriin, kun hän on ilmoittautunut opetukseen ja saanut opinto-oikeuden. Avoimen yliopisto-opetuksen kaikki opintosuoritukset kirjataan Taideyliopiston opintorekisteriin. Mikäli haluat päivittää muuttuneita henkilötietojasi rekisteriin, ole yhteydessä avoimen yliopiston toimistoon. Opintorekisterin tietoihin sovelletaan tietosuojalain ja -asetuksen säännöksiä.

Opintosuoritusotteen tilaaminen

Opintosuoritusotteita ja todistuksia voi pyytää avoimen yliopiston toimistosta sähköpostitse. Todistusten toimitusaika on 1–2 viikkoa (lukuun ottamatta lomakausia kesällä ja vuoden vaihteessa). Niitä pyydettäessä on opintomaksun oltava suoritettu.

Opintojen liittäminen osaksi tutkintoa

Opiskelija voi halutessaan yhdistää avoimen yliopiston opintosuoritukset osaksi tutkintoaan sen mukaan, miten vastaanottava oppilaitos tai yliopisto päättää suoritusten vastaavuudesta. Avoimen yliopiston opinnot on suunniteltu Taideyliopiston tutkinto-opintoja vastaaviksi. Taideyliopiston akatemioiden osastot/opetusneuvostot hyväksyvät avoimen yliopisto-opetuksen tutkintovaatimukset ja aineryhmät/opetusneuvostot hyväksyvät opettajat.

Opiskelu avoimessa yliopistossa ei johda tutkintoon, vaan yliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi on pyrittävä pääsykokeen kautta. Arts managementin maisteriohjelmaan on avoimen yliopiston väylä.