Ohjeet valintakoevideon tekemiseksi

1. Videon kuvaaminen

Ellei hakukohteen ohjeissa ole toisin mainittu, kukin video on kuvattava yhtenäisellä otolla, jonka ääntä tai kuvaa ei saa editoida tai prosessoida. Poikkeukset:

  • Jos videon alkuun tai loppuun on tallentunut turha osuus, sen voi leikata pois.
  • Mikäli tallennuslaitteesi jakaa videon osiin erillisiksi tiedostoiksi, ne voi yhdistää yhtenäiseksi tiedostoksi sisältöä muuttamatta.

Videon suositellut tekniset arvot on kerrottu alla. Tarkempaa tietoa näistä on kohdissa Tallennustila ja Tallennusasetukset.

  • Formaatti: MP4
  • Resoluutio: 720p
  • Kuvataajuus: 25-30 fps
  • Opintopolku.fi-palveluun palautettavan yhden tiedoston maksimikoko: 1 GB

Kuvan tai äänen laatu ei ratkaise valinnassa menestymistä, mutta hyvä laatu helpottaa lautakunnan työtä. Video voidaan kuvata älypuhelimella, tabletilla, videotallentimella tai tietokoneella. Alla oleva taulukko näyttää tyypillisten tallennustapojen eroja. Kaikilla nykyisillä laitteilla videokuvan laatu on riittävän hyvä, joten taulukko keskittyy paljolti äänenlaatuun.

LAITEEDUT HAITAT
Älypuhelin, tablet tai kannettava tietokone Älypuhelin kompakti ratkaisu Äänenlaatu voi olla heikko, mm. dynamiikka kärsii, yleissointi voi olla ohut
Älypuhelin tai tablet + ulkoinen mikrofoni Älypuhelin kompakti ratkaisu, melko hyvä äänenlaatuÄänen dynamikkaa kärsii, jos automaattista tasonsäätöä ei ohiteta
Videotallennin Kompakti laite, hyvä kuvan ja äänen laatu Vaatii tietokoneen tms. videotiedoston lähetykseen
Kannettava tietokone + USB-mikrofoni Melko hyvä äänenlaatu Mikrofonin sijoittelu ja ääniasetusten teko voivat viedä aikaa
Kannettava tietokone + USB-äänikortti + ulkoinen mikrofoni Hyvä äänenlaatu Voi olla monimutkainen kokonaisuus

Miten saan riittävän hyvän kuvanlaadun?

Varmista ennen kuvausta, että kamerasi asetukset ovat sopivat. Katso lisätietoja kohdista Tallennustila ja Tallennusasetukset.

Käyttäessäsi älypuhelinta tai tabletia aseta laite vaakasuuntaiseen asentoon.

Tue kamera hyvin. Parhaan tuloksen saat käyttämällä kolmijalkaa.

Suuntaa riittävästi valoa kuvauksen kohteeseen.

Vältä kuvaamista vasten valoisaa ikkunaa tai kirkasta valaisinta.

Varmista ettei taustalla näy häiritsevää liikettä.

Tee koekuvaus. Arvioi kuvanlaatua katsomalla tallenne muutaman kerran.

Laulun tai soiton kuvaaminen: Ellei hakukohteen ohjeissa ole toisin ole mainittu, aseta kamera niin, että kuvattava henkilö näkyy päästä varpaisiin asti, kasvot kameraan päin. Käsien tulee näkyä selkeästi soittaessasi. Älä kuvaa videota liian kaukaa.

Esittelypuheen tms. kuvaaminen: Aseta kamera kuvattavan henkilön silmien korkeudelle 0,5-1 m etäisyydelle itsestäsi niin, että kasvot ja ylävartalo näkyvät kuvassa.

Miten saan riittävän hyvän äänenlaadun?

Älypuhelimen, tabletin ja kannettavan tietokoneen mikrofonin äänenlaatu riittää, mutta soiton ja laulun tallentamiseen on suositeltavaa käyttää ulkoista mikrofonia tai videotallenninta.

Käyttäessäsi ulkoista mikrofonia etsi sille sopiva etäisyys instrumentista tai puhujasta. Aloita 0,5-1 metristä.

Käyttämäsi huonetila vaikuttaa äänen laatuun. Kaikuisa huone voi olla eduksi instrumentin soinnille, mutta haitaksi puheelle. Varmista ettei tilassa ole taustamelua.

Tee koekuvaus. Arvioi tallenteen äänenlaatua mahdollisimman laadukkailla kuulokkeilla tai kaiuttimilla.

Mitä sovellusta voin käyttää videon kuvauksessa?

Älypuhelimissa ja tableteissa video tallentuu laitteen kamerasovelluksella.

Tietokoneissa video tallennetaan valmiiksi asennetulla tai erikseen asennettavalla ilmaisella tai maksullisella sovelluksella. Tarkemmat ohjeet niiden käyttöön saat sovelluksen valmistajan verkkosivuilta. Valmiiksi asennettuja sovelluksia ovat esim. Windows Camera ja Apple QuickTime Player.

2. Videon toimittaminen

Video toimitetaan Opintopolku.fi-palvelun kautta videotiedostona tai dokumenttina, jossa on YouTube- tai Vimeo-linkki yksityiseen tai julkiseen videoon. Hakijan tehtävänä on varmistaa, että linkki toimii.

Nimeä videotiedosto tai linkin sisältävä dokumentti hakukohteen ohjeistuksen mukaisesti ennen sen lähettämistä. Esimerkki: koulutusohjelma-sukunimi-etunimi-tiedoston nimi. Tiedoston nimessä ei pidä käyttää skandinaavisia merkkejä (ö, ä, å) tai erikoismerkkejä.

Varaa videon lähetykseen riittävästi aikaa, jotta se on perillä asetetun aikataulun puitteissa. Tiedoston lähettäminen voi kestää kauan, jos video on pitkä, tiedostoja on useita tai käytettävä internet-yhteys on hidas. Voit nopeuttaa toimitusta pakkaamalla videotiedoston pienemmäksi. Katso lisätietoja kohdista Tallennustila, Tallennusasetukset ja Yhteysnopeus.

3. Tekniset huomiot ja suositukset

Tallennustila

Opintopolku.fi-palveluun toimitettavan tiedoston maksimikoko on 1 GB.

Varmista ennen kuvausta, että laitteesi tallennustila riittää, erityisesti käyttäessäsi älypuhelinta tai tabletia. Sinun on ehkä poistettava turhia tiedostoja. Katso laitevalmistajan ohje tähän liittyen.

Mahdollisimman pieni videotiedoston koko nopeuttaa videon toimitusta ja säästää tallennustilaa. Tiedoston kokoon vaikuttavat tallennusasetukset ja videon pituus. Videon tilankulutus vaihtelee tyypillisesti sadoista megatavuista (MB) useisiin gigatavuihin (GB); 1 GB = 1000 MB. Esim. älypuhelimen oletusasetuksilla kuvattu 10 minuutin video vie tilaa 600-900 MB. Vertailun vuoksi: valokuva vie esim. 3 megatavua ja tekstitiedosto esim. 50 kilotavua.

Videotiedoston voi tallennuksen jälkeen pakata pienemmäksi MP4-tiedostoksi, mikä vähentää tilankulutusta. Pakkaamiseen sopii esim. HandBrake, joka on verkosta saatava ilmainen tietokonesovellus.

Tallennusasetukset

Tee tallennusasetukset ennen kuvauksen aloittamista.

Videon tallennustarkkuuden (Resolution) suositus on 720p, mutta 1080p on myös mahdollinen. Älä käytä 4K-tarkkuutta.

Mikäli kuvataajuus (Frame Rate) on valittavissa, suositus on 25-30 fps. Jos videossa on paljon nopeaa liikettä ja on oleellista nähdä se tarkasti, käytä arvoa 50-60 fps.

Palautettavan videotiedoston suositeltava formaatti on MP4 (H.264). Lähtökohtaisesti älypuhelimien ja tabletien tallennusmuodot sopivat yleensä sellaisenaan, vaikka formaatti olisikin jokin muu. Formaatin voi tarvittaessa muuntaa MP4:ksi esim. HandBrake-sovelluksella. Formaattia olennaisempaa on kuitenkin videotiedoston kuluttama tila.

Asetusten muutos voi aiheuttaa merkittäviä eroja siinä paljonko tiettyyn tallennustilaan mahtuu videota. Esimerkki: iPhone 7:lla kuvattu 1 gigatavun video minimiasetuksilla (720p / 30 fps) tarkoittaa n. 25 minuutin pituutta ja maksimiasetuksilla (4K) n. 5 minuutin pituutta.

Äänitason säätö

Selvitä äänitason säädöt ennen kuvauksen aloittamista.

Älypuhelimissa ja tableteissa on automaattinen äänen tasonsäätö (teknisenä nimityksenä esim. Automatic Gain Control / AGC tai Auto Level Adjust). Se kaventaa dynamiikkaa eli voimakkaiden ja hiljaisten äänien eroja, mikä saa äkilliset iskut ja äänen voimakkaan kasvun toistumaan todellista hiljaisempina.

Automaattinen tasonsäätö saattaa olla ohitettavissa esim. käytettäessä ulkoista mikrofonia, jolloin manuaalinen säätö tapahtuu mikrofonin fyysisestä säätimestä tai laitteeseen asennetun mikrofonivalmistajan sovelluksesta. Katso laitevalmistajan ohje tähän liittyen. Soittoa ja laulua tallennettaessa on suositeltavaa käyttää manuaalista säätötapaa.

Toimintavarmuus

Sammuta ja käynnistä kuvauslaite uudelleen ennen tallennuksen aloitusta. Näin laite toimii varmemmin.

Aseta älypuhelin lentokonetilaan (Flight Mode), jos käytät sitä kuvaamiseen.

Sammuta kuvauslaitteesta kaikki muut paitsi kuvauksen kannalta oleelliset sovellukset.

Yhteysnopeus

Kotitalouksien laajakaistayhteyden lähetysnopeus (upload) on yleensä selkeästi pienempi kuin vastaanottonopeus (download). Nopeus riippuu laajakaistaoperaattorin käyttämistä asetuksista, eikä ole kuluttajan muutettavissa.

Tietokoneen tai mobiililaitteen liittäminen modeemiin ethernet-kaapelilla mahdollistaa Wifi-verkkoa nopeamman yhteyden. Jos laitteessasi ei ole ethernet-liitäntää, voit käyttää USB- tai Thunderbolt-liitäntään sopivaa adapteria.

Vältä laajakaistayhteyden kuormittamista tarpeettomasti sulkemalla suoratoistopalvelut ym. lähetyksen ajaksi.

Käyttämäsi Wifi-verkko voi hidastaa lähetystä, jos kantomatka modeemiin on pitkä. Varmista, että sinulla on näköyhteys modeemiin lähetyksen aikana.

Mobiiliverkon (esim. 4G-verkko) tilapäinen kuormittuminen hidastaa yhteyttä, jos asuinalueellasi on paljon verkkoliikennettä. Suosi vuorokaudenaikoja, jolloin mobiiliverkon käyttäjiä on todennäköisesti vähemmän ja kuorma pienempi.

4. Apua ongelmatilanteisiin

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä siba.hakijapalvelut@uniarts.fi.