Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Näin haet koreografian maisteriohjelmaan

Vuoden 2023 hakuaikataulu, tarvittavat todistukset, ennakkotehtävät ja tietoa valintakokeisiin osallistumisesta.

Tärkeät päivämäärät

● Hakuaika alkaa 4.1.2023

● Hakuaika päättyy 18.1.2023 klo 15 (Suomen aikaa)
– Täytä ja lähetä hakulomake Opintopolussa

● Liitteiden toimittaminen 25.1.2023 klo 15 (Suomen aikaa) mennessä
– Lähetä ennakkotehtävät Opintopolun hakulomakkeen kautta
– Lähetä tarvittavat todistukset (koulutus ja kielitaito) Opintopolun hakulomakkeen kautta

● Valintakokeet järjestetään 24.-28.4.2023 etänä

● Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan 11.5.2023 klo 9 (Suomen aikaa)

● Viimeistään 14.7.2023 klo 15 (Suomen aikaa)
– Ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu yliopistoon
– Toimita todistus loppuun suoritetusta tutkinnosta (jos olet tullut ehdollisesti hyväksytyksi)  

Opintojen kesto ja tutkintokieli

 • Opintojen kesto: 2 vuotta
 • Tutkintokieli: suomi tai englanti

Hakukelpoisuus

Voit hakea koreografian maisteriohjelmaan, jos olet:

 1. suorittanut korkeakoulututkinnon Suomessa ja tutkintoosi sisältyy vähintään 30 ECTS-opintopistettä tanssitaiteen tai esittävän taiteen tai niitä tukevia opintoja

 2. suorittanut ulkomaisen kandidaattitasoisen tutkinnon (Bachelor’s degree), joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden maisteritason korkeakouluopintoihin ja tutkintoosi sisältyy vähintään 30 ECTS-opintopistettä tanssitaiteen tai esittävän taiteen tai niitä tukevia opintoja

  TAI

 3. jos sinulla on opintojen ja alan työkokemuksen perusteella hankitut, korkeakoulun toteamat riittävät tiedot ja valmiudet. Tässä tapauksessa sinulla tulee olla vähintään 60 ECTS-opintopistettä tanssitaiteen tai esittävän taiteen opintoja tai niitä tukevia korkeakouluopintoja suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Lisäksi edellytämme vähintään kahden vuoden päätoimista työskentelyä tanssitaiteen tai esittävän taiteen alalla (vertautuu 120 ECTS-opintopisteen laajuisiin opintoihin). 
  Tämä on tarkoitettu sinulle, jolla on jäänyt tutkinnon suorittaminen kesken, tai sinulla on muita taidealan opintoja, esimerkiksi avoimessa yliopistossa suoritettuja. 

Hakukelpoisuuden todentamiseen vaaditut liitteet

Kohta 1 
Liitä hakemukseesi tutkintotodistus ja opintosuoritusote. Merkitse selkeästi opintosuoritusotteeseen tai erilliselle liitteelle vaaditut vähintään 30 ECTS opintopisteen tanssitaiteen tai esittävän taiteen tai niitä tukevat korkeakouluopinnot.  
 
Kohta 2 
Liitä hakemukseesi tutkintotodistus ja opintosuoritusote sekä Diploma Supplement. Jos Diploma Supplementia ei ole saatavilla toimita erillinen selvitys ulkomaisen tutkinnon asemasta opiskelumaan koulutusjärjestelmässä ja kuvaus tutkinnon laajudesta. Merkitse selkeästi opintosuoritusotteeseen tai erilliselle liitteelle vaaditut vähintään 30 ECTS opintopisteen tanssitaiteen tai esittävän taiteen tai niitä tukevat korkeakouluopinnot. 
 
Kohta 3 
Liitä hakemukseesi opintosuoritusote vaadituista vähintään 60 ECTS opintopisteen tanssitaiteen tai esittävän taiteen tai niitä tukevista korkeakouluopinnoista. Lisäksi toimita selkeä erittely vähintään kahden vuoden päätoimisesta työskentelystä tanssitaiteen tai esittävän taiteen alalla (produktio, työnantaja/työryhmä, esityspaikka, harjoitusjakso, esityskerrat). 

Hakukelpoisuuden arviointi

Hakukelpoisuutesi arvioidaan toimittamasi hakemuksen, todistusten ja muiden selvitysten perusteella.

Hakukelpoisuudestasi tehdään päätös ennen valintakokeeseen kutsumista. Saat tiedon päätöksestä sähköpostitse viikolla 9-10.

Ehdollinen hyväksyntä

Osa hakijoista hyväksytään ehdollisesti. Jos suorittamasi korkeakoulututkinto on ollut vielä hakuvaiheessa kesken, sinun tulee toimittaa hakijapalveluihin tutkintotodistus ja opintosuoritusote loppuun suoritetusta tutkinnosta 14.7.2023 klo 15 (Suomen aikaa) mennessä. Voit tehdä lukuvuosi-ilmoittautumisen vasta tämän jälkeen.

Jos et toimita tutkintotodistusta määräaikaan mennessä, menetät sinulle tarjotun opiskelupaikan.

Täydentävät opinnot

Jos tulet hyväksytyksi ilman alempaa korkeakoulututkintoa sinulta voidaan vaatia täydentäviä opintoja koulutusohjelman minimiopintopistelaajuuden lisäksi koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Täydentävien opintojen laajuus voi olla enintään 60 op.

Täydentävät opinnot tulee suorittaa lähtökohtaisesti ensimmäisenä opiskeluvuonna ja ne merkitään opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Saat tiedon mahdollisista vaadituista täydentävistä opinnoista valintapäätöksen yhteydessä.

Siirto-opiskelijahaku toisesta yliopistosta

Pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa oleva hakija

Kielitaitovaatimus

Koreografian maisteriohjelman tutkintokielet ovat suomi tai englanti. Opetuskielet ovat suomi ja/tai englanti.

Ohjelmaan voidaan valita sekä suomen, että englannin kielellä opiskelevia opiskelijoita. Jos ohjelmaan valitaan englannin kielellä opiskelevia uusia opiskelijoita, on ryhmäopetus englanninkielistä koko vuosikurssille.

Jotta voit tulla hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi, sinun on hakuvaiheessa osoitettava opetuskielen mukainen opiskelun kannalta välttämätön kielitaito. Voit osoittaa kielitaidon aiemmalla pohjakoulutuksella, hyväksyttävästi suoritetulla kielitestillä tai muilla aikaisemmilla opinnoilla.

Sinun tulee osoittaa riittävä kielitaito 25.1.2023 klo 15 (Suomen aikaa) mennessä. Liitä Opintopolun hakemukseen tutkinto- tai kielikoetodistus.

Jos osoitat riittävän kielitaidon vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla suomalaisella ylioppilastutkinnolla, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta.

Jos olet saanut koulusivistyksesi Suomessa voit osoittaa kielitaitosi suomeksi tai ruotsiksi riippumatta siitä, haetko suomen- vai ruotsinkieliseen koulutukseen. Mikäli pohjakoulutuksesi on suoritettu eri kielellä kuin hakukohteen opetuskieli, raati arvioi kielitaidon riittävyyden valintakokeen yhteydessä. 

Teatterikorkeakoulun opetus- ja tutkintokielet

Lukuvuosimaksu

Taideyliopisto perii EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta vieraskielisessä perustutkintokoulutuksessa opiskelevilta opiskelijoilta 5000 euron lukuvuosimaksun lukuvuonna 2023-2024.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnoissa 2023 lukuvuosimaksu koskee hakijoita, jotka hakevat englanninkieliseen koulutukseen;

 • Master’s Degree Programme in Choreography (Koreografian maisteriohjelma)
 • Master’s Degree Programme in Comparative Dramaturgy and Performance Research
 • Master’s Degree Programme in Dance Performance (Tanssijantaiteen maisteriohjelma)
 • Master’s Degree Programme in Live Art and Performance Studies
 • Master’s Studies in Directing (Ohjauksen maisteriopinnot)

Lisätietoa lukuvuosimaksusta

Arviointikriteerit

Ennakkotehtävien ja valintakoetehtävien arviointikriteerit:

 • taidolliset ja tiedolliset valmiudet taiteellisten menetelmien ja koreografisten lähestymistapojen alalla 
 • valmiudet kehittää koreografisia ideoita ja prosessoida niitä esityksiksi
 • uteliaisuus ja kyky opiskella ja tutkia teoreettisia diskursseja suhteessa erilaisiin koreografian ja esityksen viitekehyksiin ja yhteiskunnallisiin huolenaiheisiin. 
 • valmius ja kyky rakentavaan vuorovaikutukseen, osallistumiseen ja kommunikaatioon erilaisissa opiskelu- ja työtilanteissa 
 • opiskelumotivaatio, avoimuus oppia ja sitoutuneisuus täysipäiväiseen opiskeluun 
 • kypsyys korkeakouluopintoihin 

Ennakkotehtävät

Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä. Ennakkotehtävät voi tehdä suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Merkitse nimesi jokaiseen tehtävään.

Tehtävä 1 – Kirjoitustehtävä kuvaus

– Kirjoita aluksi taiteellisesta taustastasi. Kerro sen jälkeen taiteellisista ideoistasi suhteessa koreografiaan ja kysymyksistä, joita olet erityisen kiinnostunut käsittelemään ja tutkimaan opinnoissasi.  
– Kerro meille motivaatiostasi opiskella juuri tässä koulutusohjelmassa.  

 Pituus enintään kaksi sivua (A4). Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_kuvaus 

Tehtävä 2 – Kirjoitustehtävä analyysi

Kuvaa ja analysoi mitä pidät tärkeinä tai kiinnostavina ilmiöinä tällä hetkellä koreografian ja esityksen alalla. Tue ja perustele kuvaustasi viittaamalla koreografian ja esityksen parissa työskenteleviin yksittäisiin taiteilijoihin tai kollektiiveihin. Käytä teoreettisia ja / tai muita lähteitä kuvauksesi ja analyysisi tukena. 

Merkitse lähteet asianmukaisesti. Tehtävän hyväksytysti suorittaminen edellyttää lähteiden ja lähdeviitteiden käyttöä. Pituus enintään kaksi sivua (A4). Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_analyysi

Tehtävä 3 – Taiteellisen toiminnan dokumentaatio

1. Liitä hakemukseen mukaan videonäyte koreografisesta työstäsi. Näytteen tulee olla enintään 10 minuutin pituinen. Näyte voi olla osa laajemmasta työstä tai se voi olla hakemusta varten kuvattu. Näytteen ei tarvitse olla esityksestä näyttämöllä, vaan se voi olla kuvattu esimerkiksi harjoitussalissa tai muussa ympäristössä.
Videonäytteen voi ladata Opintopolkuun (nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_dokumentaatio_1)
tai vaihtoehtoisesti voit toimittaa linkin näytteeseen.

2. Kerro toisella videolla näytteen tekemisen prosessista ja koreografisista valinnoistasi. kesto enintään 5 min. Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_dokumentaatio_2

3. Tee pdf tiedosto, joka sisältää 1-3 esimerkkiä taiteellisesta kokemuksestasi ja / tai aktiviteeteistasi. Tiedosto voi sisältää linkkejä, kuvia ja tekstiä. Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_dokumentaatio_3

Dokumentaatiotehtävän hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että olet merkinnyt selvästi ja ymmärrettävästi roolisi jokaisessa näytteessä (esiintyjä, koreografi, muu)

2 vaiheen tehtävä

2 vaiheen ennakkoon valmistautumista vaativa tehtävä/ tehtävät ilmoitetaan viimeistään viikolla 11 niille hakijoille, jotka kutsutaan ennakkotehtävien arvioinnin perusteella pääsykokeeseen. Yksilöllisesti osoitetun aikataulun mukaisiin etävalintakokeisiin kutsutaan 12-15 hakijaa.

Näin haet

Löydät koreografian maisteriohjelman Opintopolusta;
Maisterihaku: koreografia, tanssitaiteen maisteri (2 v)

1. Täytä ja lähetä sähköinen hakulomake: Korkeakoulujen kevään 2023 ensimmäinen yhteishaku

Täytä sähköinen hakulomake hakuaikana 4.1. – 18.1.2023 klo 15 (Suomen aikaa) mennessä Opintopolussa.

Kun olet lähettänyt hakemuksesi, saat sähköpostiisi siitä vahvistusviestin. Viesti sisältää linkin hakemukselle, voit lisätä hakemuksellesi liitteitä määräajan puitteissa.

2. Toimita ennakkotehtävät ja liitteet

Toimita ennakkotehtävät ja liitteet 25.1.2023 klo 15 (Suomen aikaa) mennessä Opintopolussa.

 • Ennakkotehtävät
  Nimeä ennakkotehtävätiedostot tehtävänannon yhteydessä ilmoitetun ohjeen mukaisesti.

 • Ansioluettelo/CV
  Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_cv

 • Koulutustaustan osoittavat dokumentit
  Toimita hakukelpoisuuden antavan tutkinnon tutkintotodistus ja opintosuoritusote. Jos suorittamasi tutkinto on vielä kesken, toimita opintosuoritusote ja opiskelutodistus.
  Nimeä tiedostot sukunimi_etunimi_dokumentin nimi, esim.: sukunimi_etunimi_tutkintotodistus, sukunimi_etunimi_opintosuoritusote

 • Diploma Supplement (DS)
  Jos haet ulkomaisella tutkinnolla toimita DS. Jos Diploma Supplementia ei ole saatavilla toimita erillinen selvitys ulkomaisen tutkinnon asemasta opiskelumaan koulutusjärjestelmässä ja kuvaus tutkinnon laajudesta.
  Nimeä tiedosto sukunimi_etunimi_dokumentin nimi, esim.: sukunimi_etunimi_ds

 • Osoitus kielitaidosta
  Toimita todistus opetuskielen mukaisesta kielitaidosta, mikäli sitä ei voida todentaa suorittamasi ylioppilastutkinnon tai korkeakoulututkinnon tutkintotodistuksesta.
  Nimeä tiedosto sukunimi_etunimi_dokumentin nimi, esim.: sukunimi_etunimi_yki

Sinun on toimitettava ammattikääntäjän tekemä käännös todistusliitteistä, mikäli ne eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Materiaalien toimittaminen Opintopolku-järjestelmässä

Täytettyäsi sähköisen hakulomakkeen Opintopolku.fi -palvelussa, toimita ennakkotehtävät ja/tai muu vaadittu materiaali Taideyliopistoon Opintopolun hakulomakkeen kautta annettuun määräaikaan mennessä. Voit täydentää hakemustasi liitteiden osalta joko Oma Opintopolku -palvelussa tai sähköpostitse saamassasi vahvistusviestissä olevan muokkauslinkin kautta.

Tarkista ennen materiaalin hakemukselle lataamista, että materiaali aukeaa ja toimii niin kuin on tarkoitus. Tarkista myös ennen hakemuksen edelleen lähettämistä, että olet ladannut kaikki tarvittavat liitteet mukaan hakemukseesi.

Nimeä tiedostot ilmoitetun ohjeen mukaisesti. Älä käytä tiedostoja nimetessä skandinaavisia merkkejä (å, ä, ö) tai erikoismerkkejä.

Järjestelmä hyväksyy seuraavat audio- / video- / dokumentti- / kuvaformaatit:

 • Audio – mp3, m4a, aiff, wma, wav, aac
 • Video – mpeg, mpg, mp4, mov, avi, wmv, m4v, vob, qt (suosittelemme mp4 formaattia)
 • Dokumentit – kaikki tekstitiedot toimitetaan pdf-formaatissa
 • Kuvat – jpeg, png, gif, jpg

Suurin sallittu tiedostokoko on 1 GB.

Varmista, että tietokoneesi ja internet-selaimesi on ajan tasalla (päivitetty). Käytä materiaalien lataamiseen vakaata internet-yhteyttä. Varmista, ettei koneesi mene virransäästö-tilaan kesken latausten.

Hakemuksen (hakulomake, ennakkotehtävät, liitteet) lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Vain osittain ladatut ja puutteelliset ennakkotehtävät hylätään. Sähköpostitse tai sähköpostin liitteenä toimitettuja ennakkotehtäviä ei käsitellä.

Lataa materiaalit järjestelmään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Suuret tiedostot saattavat latautua jopa useamman tunnin ajan, mikäli järjestelmässä on ruuhkaa. Voit nopeuttaa esim. videon toimitusta pakkaamalla videotiedoston pienemmäksi. Aloita materiaalien lataaminen jo hyvissä ajoin ennen määräaikaa.

Materiaalien toimittaminen ulkopuoliseen järjestelmään

Suosittelemme, että lataat materiaalit suoraan Opintopolkuun. Mikäli näyte sisältää arkaluonteisia tietoja, on erityisen tärkeää käyttää palautukseen Opintopolkua.

Mikäli haluat esimerkiksi Opintopolkulatauksen ruuhkautumisriskin vuoksi toimittaa linkin Opintopolun ulkopuoliseen järjestelmään (esim. Youtube, Vimeo, Soundcloud), linkki tulee ladata Opintopolkuun pdf-tiedostona (esim. osana teosportfoliota tai erillisenä tiedostona, joka sisältää vain linkin/linkit).

Näytteen tulee olla ladattuna määräaikaan mennessä, eikä siihen voi enää sen jälkeen tehdä muutoksia.

Opintopolun ulkopuoliseen järjestelmään ohjaavan linkin tulee olla alkuperäisessä muodossaan, eli siitä ei saa tehdä lyhytlinkkiä (url shortener). Linkin tulee johtaa suoraan näytteeseen, eli ei esimerkiksi koostesivulle, jossa on uusia linkkejä. Varmista, että linkki toimii koko hakukierroksen ajan, ja että näytteet merkitään järjestelmän asetuksissa yksityisiksi (esimerkiksi Vimeossa valitse yksityisyysasetus ”Password” tai ”Unlisted”, YouTubessa ”Unlisted”, Soundcloudissa ”Private”). Voit halutessasi suojata näytteen salasanalla, joka tulee toimittaa Taideyliopistoon linkin lisäksi (tässä tapauksessa ota yhteyttä Teatterikorkeakoulun hakijapalveluihin).

Näyte tulee säilyttää ko. järjestelmässä vähintään 6 kuukauden ajan hakuajan päättymisestä.

Taideyliopisto ei vastaa kolmansien osapuolten tarjoamien järjestelmien tietoturvariskeistä, mahdollisista tekijänoikeusloukkauksista, kopiosuojattujen ääniraitojen mykistämisistä tai käyttöehdoista. Huomioi myös, että kolmannet osapuolet yleensä tallentavat tietoja käyttäjäprofiileihin ja käyttävät niitä mainontaan, markkinatutkimuksiin ja/tai muihin kaupallisiin tavoitteisiin.

Valintakokeet

Hakijoiden hakukelpoisuuspäätöksistä lähetetään hakijoille tieto sähköpostitse viikolla 9-10. Ennakkotehtävien perusteella jatkoon päässeille lähetetään sähköpostitse kutsu toiseen vaiheeseen viimeistään viikolla 11 sekä mahdolliset lisätehtävät. Annettua valintakoeaikaa ei vaihdeta. Myös ennakkotehtävien perusteella karsituille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

1 vaihe       Opintopolun hakulomake sekä ennakkotehtävien ja liitteiden toimittaminen
2 vaihe       ma 24.4. – pe 28.4. (2.5. varapäivä)

Valintakokeet järjestetään etäkokeina, johon hakijat osallistuvat yksilöllisesti osoitetun aikataulun mukaisesti. 

Valinnat ovat kaksivaiheiset ja valintakoeraati voi tehdä välikarsintaa valintojen aikana. Valmistelua vaativia lisätehtäviä voidaan antaa valintakokeiden aikana.

Valintojen ryhmätehtävät suoritetaan englanniksi. Yksilötehtävät hakija voi suorittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 

Lisätietoa valintakokeista ja arvostelukriteereistä

Yksilölliset järjestelyt valintakokeissa

Opiskelijavalinnan tulosten julkaisu

Teatterikorkeakoulu julkaisee valintakokeiden tulokset 11.5. ja 2.6. Opintopolussa ja Taideyliopiston www-sivuilla. Voit hakulomaketta täyttäessäsi valita, ettei nimeäsi saa julkaista verkossa.

Opiskelijavalinnan tulos 11.5. klo 9

 • Master’s Degree Programme in Comparative Dramaturgy and Performance Research (double-degree)
 • Esittävien taiteiden lavastuksen maisteriopinnot
 • Kirjoittamisen maisteriohjelma
 • Koreografian maisteriohjelma
 • Master’s Degree Programme in Live Art and Performance Studies
 • Näyttelijäntaiteen maisteriopinnot (suomenkielinen)
 • Ohjauksen maisteriopinnot

Opiskelijavalinnan tulos 2.6. klo 9

 • Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelma
 • Esittävien taiteiden lavastuksen koulutusohjelma
 • Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma (ruotsinkielinen)
 • Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma (suomenkielinen)
 • Ohjauksen koulutusohjelma
 • Tanssijantaiteen maisteriohjelma
 • Valosuunnittelun koulutusohjelma
 • Valosuunnittelun maisteriopinnot
 • Äänisuunnittelun koulutusohjelma
 • Äänisuunnittelun maisteriopinnot

Hyväksytyille ja mahdollisille varasijoilla oleville lähetetään tieto valintakokeiden tuloksista sähköpostitse valintapäätösten julkaisupäivänä. Muille hakijoille ei ilmoiteta valinnan tuloksista sähköpostitse.

Valinnan tulosta voi myös tiedustella sähköpostitse hakijapalveluista.

Aloituspaikat ja varasijat

Hakijan oikeus hakea oikaisua opiskelijavalintapäätökseen

Opiskelupaikan vastaanotto

Ilmoita otatko sinulle tarjotun opiskelupaikan vastaan viimeistään 14.7.2023 klo 15.00 (Suomen aikaa).

Jos sinulla on suomalainen henkilötunnus, ota paikka vastaan Oma Opintopolku -palvelussa.

Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, Opintopolku-järjestelmä lähettää sinulle sähköpostiviestin. Kyseinen viesti sisältää linkin, jonka kautta pääset ilmoittamaan, otatko paikan vastaan.

Ilmoituksesi opiskelupaikan vastaanottamisesta on sitova. Jos haluat kuitenkin luopua opiskelupaikasta otettuasi sen ensin vastaan, sinun katsotaan vastaanottaneen opiskelupaikan ko. lukukautena (ks. yhden korkeakoulupaikan säännös).

Jos et ota opiskelupaikkaa vastaan määräaikaan mennessä, menetät sinulle tarjotun opiskelupaikan.

Yliopistoon ilmoittautuminen

Uusille opiskelijoille lähetetään ilmoittautumisohjeet hyväksymismateriaalin liitteenä. 

Poissaolo ensimmäisenä opiskeluvuonna

Opintojen aloittaminen

Kevään 2023 opiskelijavalinnoissa valittavat uudet opiskelijat aloittavat opintonsa elokuussa 2023.

Yliopistoon ilmoittautuminen

Uusille opiskelijoille lähetetään ilmoittautumisohjeet hyväksymismateriaalin liitteenä. 

Poissaolo ensimmäisenä opiskeluvuonna

Opintojen aloittaminen

Koulutusohjelmaan hyväksytyt saavat kirjeen kesäkuussa koskien lukuvuoden 2021-2022 aloitusta, opetusta ja lukuvuoden lukemistoa.

Koulutusohjelman opetus alkaa pakollisella läsnäololla orientaatiossa 25.8-27.8.

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Hakijapalvelut neuvoo Teatterikorkeakoulun opiskelijavalintaan liittyvissä kysymyksissä.

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse tai puhelimitse.

Sähköposti: teak.hakijapalvelut@uniarts.fi
Puhelinnumero: 050 349 6672

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Tutustu koulutuksen sisältöön