Näin haet jatkuvan oppijan opinto-oikeutta

Lue, mikä on jatkuvan oppijan opinto-oikeus, kuinka se aktivoidaan ja mihin opintoihin sinulla on mahdollisuus osallistua.

Mikä on jatkuvan oppijan opinto-oikeus?

Taideyliopisto on ottanut käyttöön jatkuvan oppijan opinto-oikeuden, joka antaa 1.8.2020 jälkeen valmistuneille alumneille mahdollisuuden täydentää opintojaan maksutta Taideyliopiston avoimen yliopiston opetuksessa. Opinto-oikeus on voimassa tutkinnon valmistumislukukauden ja sitä seuraavan kahden vuoden ajan. 

Jatkuvan oppijan opinto-oikeus koskee opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet Taideyliopistossa jatkotutkinnon, ylemmän korkeakoulututkinnon tai sellaisen alemman tutkinnon, jonka suorittaneella ei ole oikeutta suorittaa ylempää korkeakoulututkintoa. 

Opinto-oikeus koskee Taideyliopiston avoimen yliopiston opintoja sekä opintotarjontaa, jonka akatemiat ovat erikseen määritelleet jatkuvan oppijan opinto-oikeuteen kuuluvaksi. Avoimen yliopiston tarjontaan voi tutustua avoimen yliopiston kurssikalenterissa, akatemioiden opintotarjonnasta lisätään tietoa tälle sivulle myöhemmin.  

Jatkuvan oppijan opinto-oikeus ei oikeuta tutkinnon suorittamiseen, vaan mahdollistaa yksittäisten opintojaksojen suorittamisen.   

Jatkuvan oppijan opinto-oikeuden aktivoiminen

Taideyliopiston alumnit voivat aktivoida jatkuvan oppijan opinto-oikeutensa seuraavien ohjeiden mukaan: 

1.8.2020-31.7.2021 välillä valmistuneet: Ilmoittautuessasi avoimen yliopiston opetukseen voit samalla aktivoida jatkuvan oppijan opinto-oikeutesi. Opinto-oikeus on voimassa kaksi vuotta.  Opiskeluoikeuden voimassa olo ja sen laskeminen alkavat 1.8.2021. 

1.8.2021 ja sen jälkeen valmistuvat: Saat opinto-oikeuden suoraan valmistumisesi yhteydessä. Aktivoit jatkuvan oppijan opinto-oikeuden todistuspyyntölomakkeella. Opinto-oikeus on voimassa tutkinnon valmistumislukukauden ja sitä seuraavan kahden vuoden ajan.  Jatkuvan oppijan opinto-oikeuden turvin voit suorittaa valmistumishetkellä kesken olevat opintojaksosi loppuun valmistumislukukautesi aikana. Huom! Jos valmistut elokuussa 2021, voit aktivoida jatkuvan oppijan opinto-oikeutesi ilmoittautuessasi avoimen yliopiston opetukseen.

Opinto-oikeutta ei myöntämisen jälkeen voi siirtää, eikä keskeyttää. Mikäli luovut kirjallisesti opinto-oikeudesta, et voi hakea sitä enää uudestaan.

Avoimen yliopiston opetukseen hakeminen

Voit tarkistaa avoimen yliopiston ilmoittautumisajat ja hakuohjeet avoimen yliopiston sivulla Taideyliopiston ulkoisella verkkosivustolla. Syksyn 2021 kurssitarjontaan voit tutustua avoimen yliopiston kurssikalenterissa.  

Avoimen yliopiston opiskelijat valitaan kursseille kunkin opintojakson valintakriteereiden perusteella. Valintakriteerit (edeltävät opinnot, motivaatiokirje, tasokoe, ilmoittautumisjärjestys) selviävät opintojaksojen kuvauksista.  

Lisätietoa: avoin@uniarts.fi 

Sibelius-Akatemian opetukseen hakeminen

Sibelius-Akatemiasta valmistunut opiskelija voi hakea myös Sibelius-Akatemian opetukseen, joka ei ole tarjolla avoimen yliopiston kautta. 

Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti. Kyseessä voi olla jo aloitetun opintojakson tai opintokokonaisuuden loppuun saattaminen valmistumisen jälkeen tai sellaisen ryhmäopetuksena järjestettävän opintojakson suorittaminen, joka on harvoin tarjolla ja jota ei siksi ole voinut suorittaa tutkinnossa. 

Päätös voidaan tehdä ennakoivasti ennen valmistumista, mutta myönnetty oikeus suorittaa opintojakso tai opintokokonaisuus edellyttää että hakija on valmistunut maisteriksi. 

Lisätietoa: ranja.purma@uniarts.fi

Linkki hakemukseen