Käytännön ohjeita nuorisokoulutuksen opiskelijoille

Tärkeät ohjeet opiskelusta ja opintojen aloittamisesta Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksessa.

Opetuksesta sopiminen

Saat pian paikan vastaanottamisen jälkeen tiedon siitä, kuka opettajasi on. Jos olet jatkava opiskelija, pääset katsomaan sinulle myönnetyn opetuksen Pepistä. Sovi opetuksesta suoraan oman opettajasi kanssa. Saat häneen yhteyden uniarts-sähköpostin kautta. Halutessasi voit tiedustella opettajasi puhelinnumeroa osoitteesta siba.nuorisokoulutus@uniarts.fi.

Opintojen suunnittelu

Nuorisokoulutuksessa suoritat ensisijaisesti nuorisokoulutuksen opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja. Näitä opintoja ei voi hyväksilukea osaksi tutkintoa. Nuorisokoulutuksen opiskelijana voit suorittaa myös Sibelius-Akatemian perustutkintojen opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja erillisinä opintoina ilman tutkinnon suorittamisoikeutta. Nämä opinnot voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa.

Nuorisokoulutuksen opiskelijana sinulle laaditaan vuosittain yksilöllinen nuorisokoulutuksen opintosuunnitelma (NOPS) ja käyt myös keväisin NOPS-keskustelun, jossa laaditaan tulevan lukuvuoden suunnitelma ainejohtajan tai vastuuopettajan kanssa.

Palvelumaksu

Nuorisokoulutuksen opiskelijoilta perimme 340 euron (170 euroa/lukukausi) palvelumaksun. Syyslukukauden laskun saat ilmoittauduttuasi postitse syyslukukauden aikana.

Musiikin hahmotustaitojen opinnot

Osana opintojasi osallistut myös musiikin hahmotustaitojen opetukseen.

Klassisen musiikin opiskelijat

Mikäli et ole vielä suorittanut peruskurssitasoisia musiikin hahmotustaitojen kursseja, sinun on syytä opiskella ne kotiseutusi musiikkioppilaitoksessa. Voit osallistua Sibelius-Akatemian järjestämään opetukseen alkaen kursseista Säveltapailu / nuorisokoulutus ja Analyysi- ja satsityöpaja / nuorisokoulutus (vastaavat musiikkiopistojen syventävien opintojen tasoa, tosin tyypillisiä musiikkiopistokursseja tavoitteellisempina).

Voit vaihtoehtoisesti suorittaa kursseja myös kotiseutusi musiikkioppilaitoksessa, mutta opetussuunnitelmien eroavaisuuksien vuoksi asiasta on syytä sopia Sibelius-Akatemian musiikin hahmotustaitojen opettajien kanssa.

Huolehdithan, että osallistut soittotuntien sekä mahdollisten kamarimusiikki- ja yhteissoittotuntien lisäksi myös musiikin hahmotustaitojen opetukseen! Tavoitteena on nuorisokoulutuksen aikana suorittaa vähintään säveltapailun sekä analyysi- ja satsityöpajan kurssit. Näiden jälkeen on mahdollista jatkaa vielä yliopistotason musiikin hahmotustaitojen kursseille.

Kansanmusiikin ja jazzin opiskelijat

Myös kansanmusiikin että jazzin nuorisokoulutuksen opetusohjelmat sisältävät teoria- ja sävellysopintoja. Niitä opiskelet Kallio-Kuninkalassa järjestettävien viikonloppuperiodien yhteydessä. 

Konsertit ja matineat

Konserttitoiminta klassisen musiikin osaston nuorisokoulutuksessa

Nuorisokoulutuksen yhteismatineoihin ilmoittaudut Taideyliopiston intranet Artsista löytyvän Taito-väylän kautta. Ilmoittautumislomakkeelta löydät kuluvan lukuvuoden matineapäivämäärät ja näet ilmoittautumiseen tarvittavat tiedot. Emme ota ilmoittautumisia vastaan puhelimitse ja sähköpostitse.

Taito-väylässä olevia Cameratan (Musiikkitalon) opiskelijamatineoita ei ole tarkoitettu nuorisokoulutuksen opiskelijoille, mutta voit osallistua oman opettajasi oppilasmatineaan.

Ilmoittautuminen on mahdollisimman sitova, joten ethän peru sitä kuin sairaustapauksissa tai jonkun muun pakottavan esteen tullen. Voit ilmoittautua itse tai pyytää opettajasi ilmoittamaan sinut matineaan. Muista aina sopia esiintymisestä ensin oman opettajasi kanssa ennen ilmoittautumista! Ilmoittautumisen takaraja on konserttia edeltävän viikon maanantai virka-aikana. Tämän jälkeen nuorisokoulutuksen vastuuopettaja laatii ilmoittautumisten perusteella konsertin ohjelman, joka julkaistaan Taideyliopiston verkkosivuilla olevassa konserttikalenteriissa. Harjoitus- ja esitysaikataulu tiedotetaan esiintyjille sähköpostitse mahdollisimman pian.

Jazzmusiikin ja kansanmusiikin nuorisokoulutuksen konserttitoiminta

Järjestämme jazz- ja kansanmusiikin nuorisokoulutuksen opiskelijoille lukuvuosittain 2-3 konserttia. Jos olet kiinnostunut osallistumaan nuorisokoulutuksen yhteismatineoihin, keskustele asiasta ensin oman vastuuopettajasi kanssa.

Tilat ja järjestelmät opiskelijoille

Taideyliopiston tiloihin, verkko- ja IT-palveluihin, intranetiin ja tietoturvaan voit tutustua uusien opiskelijoiden INTRO-oppaassa.