Joustavalla opinto-oikeudella (JOO) opiskelu Taideyliopistossa

Lue, miten voit hakea opiskelemaan Taideyliopistoon sivuainekokonaisuutta tai yksittäisiä opintojaksoja.

Joustavalla opinto-oikeudella eli JOO-oikeudella sinulla on mahdollisuus hakea opinto-oikeutta toiseen yliopistoon, esimerkiksi sivuainekokonaisuuden tai yksittäisten opintojaksojen suorittamista varten. Hakemalla JOO-opintoihin sinulla on mahdollisuus liittää tutkintoosi sopivia opintoja Taideyliopiston tarjonnasta.

Voit hakea opinto-oikeutta, jos olet läsnäolevana perus- tai jatko-opiskelijana suomalaisessa yliopistossa. Lue hakemisesta tarkemmin alta.

Hakuajat

Taideyliopiston JOO-opintoihin haetaan erillisinä hakuaikoina. Syksyn opintoihin haetaan 1.­–31.5. ja kevään opintoihin 1.–30.11.

Jatko-opiskelijoiden osalta on käynnissä jatkuva haku: hakemukset tulee toimittaa viimeistään neljä viikkoa ennen suunnitellun opintojakson alkamista.

Näin haet ja aloitat JOO-opiskelun

Haku JOO-opintoihin on kaksivaiheinen. Sinun tulee ensin hakea puoltoa opintoihin oman kotiyliopistosi JOO-hakumenettelyn mukaisesti. Kotiyliopistosi toimittaa puollon Taideyliopistoon hakuajan päätyttyä, jonka jälkeen saat tiedon päätöksestä ennen haettujen opintojen alkua.

Opiskelu voidaan pääsääntöisesti aloittaa heti kun opinto-oikeus on myönnetty, tai myönnetyn opintojakson alkaessa.

JOO-opintotarjonta

Tarjoamme JOO-opintoja sekä yhteisestä opintotarjonnastamme että akatemioiden omasta tarjonnasta. Katso akatemiakohtaiset kriteerit alta.

Taideyliopiston yhteinen opetus

Voit hakea JOO-oikeutta yliopistomme yhteiseen opetukseen.

Voimme myöntää opinto-oikeuden, mikäli opetusryhmässä on tilaa, ja sinulla on riittävät valmiudet ja perustelut opetukseen osallistumiseen (tarvittaessa pyydämme suorittamaan tasokokeen tai ennakkotehtävän).

Kuvataideakatemia

Kuvataideakatemiasta voit pääsääntöisesti hakea JOO-opinto-oikeutta teoriaopintoihin sekä yksittäisiin taideopintoihin.

Sibelius-Akatemia

Sibelius-Akatemiasta voi pääsääntöisesti hakea JOO-opinto-oikeutta ryhmä- ja luento-opetukseen. Alla on lueteltu kurssit, joihin voit hakea opinto-oikeutta.

Arts management, Society and Creative Entrepreneurship

JOO-opiskelijana voit hakea kaikkiin opintoihin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

JOO-opiskelijana sinulla ei ole mahdollisuutta hakea moduuleihin

  • Personal development
  • Arts management Research and Methodologies

Myös vapaavalintaisiin opintoihin voi hakea JOO-opinto-oikeutta, pois lukien

  • S-AMT27 Production la
  • S-AM22 Work experience
  • S-AM23 Project
  • S-AM20 Current issues

Hyväksymme JOO-opiskelijoiksi maisterivaiheen opiskelijoita.

Musiikkiteknologia

Voit hakea JOO-opinto-oikeutta musiikkiteknologian ryhmäopetukseen. Opinto-oikeutta hakevien on tärkeää lukea opinto-oppaasta tarkasti kurssille osallistumisen edeltävät vaatimukset. Jos ne eivät täyty, opiskeluoikeuden saaminen kurssille on epätodennäköistä.

Voit etsiä mielenkiintoisia kursseja Musiikkiteknologian kandidaatin ja maisterin koulutusohjelmien opinto-oppaista sekä tarjoamistamme sivuainekokonaisuuksista:

Yksittäiset kurssit ja sivuainekokonaisuudet:

Lisätietoa Sibelius-Akatemian kursseille hakemisesta

Asetamme kurssien sisäänotossa etusijalle omat tutkinto- ja vaihto-opiskelijamme. Taideyliopiston avoimen yliopiston hakijoilla on oma sisäänottokiintiönsä Arts managementin kursseille. Voimme tarjota opiskelupaikkaa JOO-hakijalle, mikäli kursseille jää tilaa.

Teatterikorkeakoulu

Teatterikorkeakoulusta voi pääsääntöisesti hakea JOO-opinto-oikeutta yhteisen opetuksen keskuksen opetustarjontaan.

Poikkeustapauksissa opinto-oikeus voidaan myöntää myös muiden koulutusohjelmien opetukseen.

Valitettavasti emme voi tarjota henkilökohtaista opintoneuvontaa JOO-opinto-oikeutta hakeville. Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti.

Voimme myöntää opinto-oikeuden, mikäli opetusryhmässä on tilaa, ja sinulla on riittävät valmiudet ja perustelut opetukseen osallistumiseen (tarvittaessa pyydämme suorittamaan tasokokeen tai ennakkotehtävän).

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Opintojen päätyttyä sinun tulee tilata virallinen opintorekisteriote akatemian opintopalveluista saatuasi opintojaksosta suoritusmerkinnän (4 viikkoa opintojakson päättymisen jälkeen). Sinun tulee toimittaa opintorekisteriote itse kotiyliopistoosi.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot


JOO-opintojen laskutus ja puollot

Laskut toivotaan ensisijaisesti verkkolaskuina.

Sähköiset verkkolaskut: OVT-tunnus: 003725003056,
Verkkolaskuoperaattori: OpusCapita Solutions Oy
Välittäjän tunnus: E204503

Paperiset laskut: Taideyliopisto, PL 90502, 01051 LASKUT

Sähköpostin liitteenä PDF muodossa: talous@uniarts.fi 

Y-tunnus: 2500305-6

Opintojen puoltolausunnot tulee lähettää koosteena hakuaikojen päätyttyä 31.5. tai 30.11. JOO-vastuuhenkilö Sini Hytöselle (sini.hytonen[at]uniarts.fi). Laskun liitteet lähetetään turvasähköpostitse. Laskussa tulee mainita yhteyshenkilö: Sini Hytönen, Avoin kampus: +358 50 412 5657, sini.hytonen[at]uniarts.fi (PL 35, 00097 Taideyliopisto).